STARTPAGINA WONDZORG

FOTO'S KASIA HUISMAN

© Foto's: Kasia Huisman, Brabantzorg.

ADVERTEERDERS STARTWONDVERZORGING
____

DE WONDZORG
_____

Weeronline.nl - Meer weer in Amsterdam

DE HUID
_____

 

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam.

Bij de volwassene is het oppervlak 1.5 - 2.0 m2.
Het gewicht van de huid, inclusief het onderhuids bindweefsel is 15-20 kg. De huid beschermt tegen allerlei invloeden van buitenaf.

 

 

Websites met uitgebreide informatie over de huid
De huid

Wat is de huid?

Doorsnede van de huid

Huidziekten

  de huid

DEFINITIE VAN EEN WOND?

_____


Een wond van de huid wordt gedefinieerd als een onderbreking in de epitheellaag van de huid. De verwonding kan ook dieper gaan, tot in de dermis, het onderhuidse vetweefsel, fascie, spierweefsel en zelfs tot op het bot.

WONDFASES

_____

 

Om goed te genezen moet een
wond deze fasen in de juiste volgorde en tijdsperiode doorlopen,

 

NEUTROPHIL

LYMPHOCYTES

zonder onderbreking en met dezelfde, optimale intensiteit.

  Meer info

WONDGENEZING

_____

 

De normale fasen van wondgenezing wordt bereikt in vier fases:

 

HEMOSTASE

INFLAMMATIE

PROLIFERATIE

HERMODELLERING

SOORTEN WONDEN

_____


Men maakt onderscheid tussen acute- en moeilijk genezende (gecompliceerde) wonden.

GECOMPLICEERDE WONDEN

_____

 

Vaak blijft het genezingsproces van wonden steken in de
inflammatie- of proliferatiefase (of in beide). In veel gevallen is er sprake van onderliggend lijden, zoals vaatlijden, een slechte lichamelijke conditie door ziekte en ondervoeding of diabetes. Wanneer de wondgenezing wordt verstoord en vertraagd kunnen wonden gecompliceerd worden.

Meer info

PARTNERS STARTWONDVERZORGING

WONDBEHANDELINGEN

_____

 

Er zijn veel verschillende soorten wonden met daarbij behorende specifieke wondbehandelingen. Enkele van deze specifieke wondbehandelingen zijn o.a.:

 

BRANDWOND

DIABETISCHE VOET

DECUBITUS

ULCUS CRURIS VENOSUM

BRANDWONDEN
CENTRA

_____

Nederland kent drie
brandwonden­centra:


Brandwondencentra

Een brandwond is een wond die meestal ontstaat door verbranding van de huid door invloed van hitte gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur. Boven deze temperatuur (+/- 42°C) treedt na enige tijd beschadiging van de huid op.

Eerste hulp bij brandwonden

 

Oorzaken + gradaties

 

Organisaties

 Informatieve websites over brandwonden

Voetafwijkingen bij diabetspatiënen komens vaak voor. Vooral patiënten die al geruime tijd diabetes hebben, ontwikkelen vaak voetafwijkingen, vaak door slecht doorbloede voeten. Deze voetafwijkingen kunnen op den duur tot ernstige problemen leiden. Omdat, als gevolg van de diabetes, het normale gevoel verminderd is (diabetische neuropathie), worden beschadigingen en wondjes aan de voeten (te) laat opgemerkt. Zo onopgemerkt wondje ziet er aanvankelijk misschien onschuldig uit, maar het kan leiden tot ernstige infecties. Als gevolg van de infectie raakt de bloedsuikerspiegel ontregeld. Als voetinfecties verwaarloosd worden of onvoldoende behandeld worden, kan dit op langere termijn zelfs tot amputatie leiden! Vandaar dat diabetici dagelijks hun voeten moeten controleren en eventueel laten verzorgen.

Meer info

LINKS

 

 

 

www.thuisarts.nl

www.diabetesfonds.nl

www.dvn.nl (Patiëntenvereniging)

www.diabetische-voeten.nl

 

 

 Informatieve websites over diabetische voet:

HOE ONSTAAT DECUBITUS

_____

Decubitus treedt vooral op in situaties waarin mensen langdurige bedrust moeten houden of om andere redenen zeer lang in een houding blijven liggen of zitten (rolstoel gebonden). De decubitus treedt op waar de huid over een relatief naar buiten stekend deel van het bottenstelsel ligt.

 

Bij langdurig 'mangelen' van de huid tussen het bot en het bed ontstaat plaatselijk zuurstoftekort in de huid en het onderhuidse bindweefsel.
Als deze toestand langer bestaat gaat het weefsel dood: dit noemt men necrose. Het dode huidweefsel en onderliggende bindweefsel verdwijnt en een (vaak diepe) wond is het gevolg. Een dergelijke wond wordt een ulcus (zweer) genoemd.

 Informatieve websites over decubitus:

Bij het ulcus cruris wordt in een groot aantal gevallen veneuze insufficiëntie (verminderde doorstroming van de aderen in de benen) gevonden als belangrijkste oorzaak.

De zweer doet meestal geen pijn, maar kan wel stinken en veel vocht afgeven. Voordat de open plek ontstaat, zijn er meestal al langdurig afwijkingen in de omgeving aanwezig, zoals vocht­ophopingen om de enkels (oedeem), spataderen en bruine verkleuringen. Om goed gezond te blijven heeft de huid voortdurend zuurstof en voeding nodig. Bij het  stellen van de diagnose is het belangrijk of het om een arterieel of veneus ulcus cruris gaat.

 

Een ulcus cruris (open been) betekent letterlijk een open plek of zweer aan het onderbeen. Zo'n plek zit meestal aan de binnenkant bij de enkel of het onderbeen en geneest langzaam.

Informatieve websites over ulcus cruris (open been):
www.huidarts.com
www.huidinfo.nl
Ulcus cruris

Bloedvaten

Therapeutische Elastisch kousen

 

WIE LEVEREN DE WONDZORG PRODUCTEN?

_____

 

De industrie zijn de bedrijven die producten (o.a. verbandmaterialen) leveren op het gebied van wondzorg.

  Leveranciers (overzicht van bedrijven die wondzorgproducten leveren)

 

WAAR VINDT WONDBEHANDELING PLAATS?

_____


Complexe wonden komen het meest voor bij oudere mensen. Maar een gedeelte van deze groep patiënten verblijft in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en revalidatiecentra. Daarnaast zijn er ook patiënten met wonden die afkomstig zijn
vanuit ziekenhuizen en die in een latere fase verder worden behandeld in een instelling of thuis.

Maar wonden komen niet alleen voorkomen bij oudere mensen. Complexe wonden ontstaan ook vaak door infecties, een traumatisch gebeurtenis of een ernstige ziekte. Het is dus niet zo vreemd dat wondzorg op alle plekken in onze zorg wordt uitgevoerd. Dat maakt de vorm van behandeling ingewikkeld, want één ding is de laatste tijd wel heel duidelijk geworden,
wondzorg is een echt specialisme waar dus ook specialistische kennis voor nodig is.

Naast de wondzorg in ziekenhuizen zijn er ook steeds meer
gespecialiseerde wondklinieken (wondexpertisecentra). Deze bestaat uit een team van professionals (denk hierbij aan dermatologen, vaatchirurgen, revalidatieartsen,  wondconsulenten en wondverpleegkundigen), die elk deskundigheid en ervaring hebben op het gebied van wondgenezing en wondbehandeling.
 
  Wondcentra

 

ACUTE WONDEN
_____

 

Acute wonden kunnen worden gedefinieerd als wonden die plotseling ontstaan en van korte duur zijn. Een volkomen genezen wond, meestal na een eenvoudige verwonding, wordt gedefineerd als huid die in een redelijk tijdsbestek haar normale anatomische structuur, functie en aanzien terug heeft. Enkele voorbeelden van acute wonden zijn: schaafwonden, snijwonden, blaren, brandwonden en
chirurgische wonden.

Meer info

WONDMATERIALEN

_____

 

 

De belangrijkste functie van wondverbanden is een optimale omgeving creëren voor het genezen van
de wond. Er bestaan 2 typen wondverbanden. Dit zijn de tradionele wondverbanden en de speciale wondbedekkers.

 

TRADITIONELE WONDBEDEKKERS
Dit zijn gaaskompressen en nonwoven(katoenen) kompressen, zalfgazen en absorberende verbanden.
Deze worden gebruikt voor het reinigen van wonden en omliggende huid en voor het afdekken van met name acute wonden.

 

SPECIALE WONDBEDEKKERS

hieronder verstaan we producten zoals zilver, honing, hydrocolloiden, alginaten, fiberverbanden, wondfolies
en schuimverbanden die zorgen voor een vochtig wondmilieu en zo de wondgenezing positief beïnvloeden.

Verbanden zijn ontworpen voor specifieke wondtypes en voor specifieke genezingsstadia: er bestaat niet
zoiets als een "universeel verband".

 

  Wondverbanden

 

 

 

De wondzorg is bovendien bij uitstek multidisciplinair, er zijn veel soorten
wondbehandelaars die ieder vanuit hun eigen discipline betrokken zijn dan
wel betrokken moeten worden bij de behandeling van complexe wonden.
Dit zijn o.a: de huisarts, doktersassistent, praktijkondersteuner, verpleegkundige,
wondconsulent, verzorgende, verpleegkundig specialist.

 

MEDISCH SPECIALISTEN

Vaatchirurg, dermatoloog, plastisch chirurg en een specialist ouderengeneeskunde.

 

PARAMEDISCHE PROFESSIONALS

Huidtherapeut, podotherapeut, of gipsverbandmeester.

 

SPELERS IN DE WONDMARKT
_____

WONDINFECTIE
____


Infecties vormen een van de meest voorkomende complicaties bij slecht genezende wonden. Infecties kunnen het genezingsproces ernstig vertragen en leiden toe een veel langere behandeltijd enerzijds en veel slechtere kans op genezing anderzijds. In het worst case scenario kan een infectie leiden tot een amputatie of zelfs een levensbedreigende situatie.

Wondinfectie

OPLEIDINGEN IN DE WONDZORG

____

 

Er zijn momenteel 2 opleidingen voor wondverpleegkundigen.
Dit zijn alleen niet door de overheid erkende opleidingen.

Opleidingen wondzorg 2016

Hoe kan ik wondverpleegkundige worden?

 

TIJDSCHRIFTEN WONDZORG

_____

 

 

 

NATIONAAL

 

 

 

INTERNATIONAAL

 

 

- advertentie-

WONDHERKENNING MET BEHULP VAN EEN MODEL

______


Er zijn veel wondmodellen (managementsystemen) waarmee het mogelijk is de wond te beoordelen. Elke fase van de behandeling kan worden gekoppeld aan een fase van het genezingsproces. Met een wondmodel kan worden beoordeeld in welke fase de wond zich bevind en welke aanpak hiervoor nodig is.
Bij het beoordelen van de wond is de kleur van de wond het eerst wat opvalt.

Enkele veel gebruikte wondmodellen zijn:
TIME model, WCS classificatie ALTIS methode DOMINATE WOUND.

Beoordeel de wond

EPITHELIASATIE

GRANULATIE

NECROSE

FIBRINEBESLAG

EVENEMENTEN WONDZORG

_____


Elk jaar zijn er congressen/symposia op wondgebied. Hieronder een overzicht van enkele congressen over de wondzorg.

 

COLLEGE EXTRA

COMPRESSIEDAG

NATIONAAL MULTIDISCIPLINAIR
CONGRES VOOR WONDPROFESSIONALS

NATIONAAL

INTERNATIONAAL

- ADVERTENTIE -

23 en 24 JANUARI  2018

XVIIe Symposium Diabetisch voet
Almelo

www.diabetische-voeten.nl
12 JUNI 2018
Nationaal Wondzorgdebat
Kasteel de Vanenburg, Putten
www.studiosaffier.nl
11 OKTOBER  2018

12e Nationaal Multidisciplinair Congres voor Wondprofessionals
Cinemec theater, Ede

www.congreswondzorg.nl

PROGRAMMA

9-11 MEI  2018

The EWMA 2018 conference
Krakow - Polen

www.ewma.org

 12 - 14 SEPTEMBER 2018
EPUAP, The 20th Annual Meeting
Rome, Italië
www.epuap2018.org

 

 

 

8-12 MAART 2020

WUWHS 2020
Abu Dhabi, UAE
www.wuwhs2020.com

 12 APRIL 2018

 11 OKTOBER 2018

  20 MAART 2018

ADVIESORGANEN / BRANCHE­VERENIGINGEN IN DE WONDZORG

_____

  

 

Wondplatform Nederland
www.wondplatform.nl

 

Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals (NOVW)

www.novw.org


Woundcare Consultant Society (WCS)

www.wcs.nl 


European and US National Pressure Ulcer Advisory panels (EPUAP)

www.epuap.org

European Wound Management Association (EWMA)
www.ewma.org


World Union of Wound Healing Societies (WUWHS)
www.wuwhs.org

Australian Wound Management Association (AWMA)
www.awma.com.au

 

Hong Kong Enterostomal Therapist Society

www.etnurse.com.hk

 

New Zealand Wound Care Society (NZWCS)

www.nzwcs.org.nz

 

Wound Healing Society Singapore

www.woundhealingsociety.org.sg

 


DOCUMENTEN/PROTOCOLLEN

RICHTLIJNEN WONDZORG

_____

Kwaliteitsstandaard complexe wondzorg (2018)
Momenteel wordt er gewerkt aan de kwaliteitsstandaard “complexe wondzorg”. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2018 verwacht
en zal voor iedereen inzichtelijk zijn.


Initiatiefnemer:

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVvPC)

  Wondplatform Nederland

Eindrapport “Verkenning wondbehandeling in Nederland”


DOWNLOAD

Analyse Complexe Wondzorg (2013)
Verschenen namens het College voor Zorgverzekeringen
(tegenwoordig
Zorginstituut Nederland)

DOWNLOAD


RICHTLIJNEN

Deze richtlijnen ondersteunen beroepskrachten bij hun besluitvorming
en handelen door zo concreet mogelijk aan te geven wat ze het beste
kunnen doen.

Richtlijn ‘wondzorg’

Richtlijn decubitus
Richtlijn brandwonden
Richtlijn Ulcus Cruris
Richtlijn diabetische voet

COMPLEXE WONDEN

Brandwonden

  Ulcus cruris

 

  Decubitus

  Diabetische voet

WONDBEHANDELINGEN

Debridement

Madentherapie

Negatieve druktherapie

Compressietherapie

Hyperbare zuurstoftherapie

 

 

VOLGEN

  Facebook

 

 

  Linked in

 

  You tube

WOORDENLIJST

Hemostase, hypertensi, Ischemie, sepsis, biofilm, maceratie, fibrine, oedeem, wondspoelvloeistof, gangreen, traagschuim, erytheem, leukocyten, split spin graft, polsteren en nog veel meer woorden zijn hierin te vinden.   Woordenlijst

VRAGEN

  Contact ons

© startwondverzorging is een initiatief van Saffier creatieve communicatie

© Foto's: Kasia Huisman, Brabantzorg.