Boordevol informatie en links over de wondzorg

Ready to START...

UNIEKE UITGAVE!

NIEUW!

Arrow
Arrow
Slider
loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Adverteerders startwondverzorging

Slider


De Europese Wound Management Association (EWMA) werd opgericht in 1991. EWMA is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.


EWMA Publicaties

EWMA heeft tot doel informatie over alle aspecten van wondbehandeling in Europa en internationaal, om artsen die werkzaam zijn binnen de wondbehandeling te ondersteunen en gekwalificeerde informatie aan andere belanghebbenden op het gebied van wondbehandelingen te verspreiden.

Hieronder vindt u een enkele beschikbare publicaties:

EWMA-documentJoint Position Document: Managing Wounds as a Team (Wondzorg als echte teamsport)
De European Wound Management Association (EWMA) heeft samen met haar Amerikaanse en Australische zuster­organisaties een rapport gemaakt over de toepassing van een universeel model voor een teamgerichte benadering van de wondzorg. Niet zo eenvoudig omdat er al grote onduidelijkheid is over termen als multidisciplinair en interdisciplinair samenwerken. De opstellers van het rapport hebben niet alleen een definitie van teamgericht werken binnen de wondzorg gemaakt, zij hebben ook gekeken naar de barrières en de voorwaarden voor de implementatie van een dergelijke manier van werken. De uitkomsten laten zien dat teamgericht werken echt werkt als er een sterke focus op de patiënt is en er voor gezorgd wordt dat de belangen van die patiënt behartigd worden voor een wondmanager of een wondnavigator. Andere kritische succesfactoren zijn: goed werkende verwijssystemen, veel en makkelijk beschikbare data om een behandelplan te kunnen toetsen en vergoedingstelsels die rekening houden met een teamgerichte aanpak. Kortom, een teamgerichte aanpak van de wondzorg werkt alleen goed als het totale zorgmodel daarop aangepast wordt.

EWMA Document: Homecare-Wound Care (eerstelijns wondzorg)
In een groot aantal Europese landen wordt steeds meer geprobeerd de wondzorg waar mogelijk van de relatief dure tweedelijns zorg naar de eerstelijn te verplaatsen. Ook in Nederland en België is dat het geval. Voor de EWMA was deze belangrijke trend aanleiding genoeg voor het maken van een zogenaamd position document met als titel“Home Care – Wound Care, Overview, Challenges and Perspectives”. Hoewel het document gebaseerd is op de situatie in de Scandinavische landen en Groot Brittannië en Duitsland, is het voor Nederland en België zeker van belang om te kijken naar een aantal conclusies en aanbevelingen van dit interessante document.     

Voor een overzicht en downloaden vanalle EWMA publicatiesga naar:http://ewma.org/english/publications.html

EWMA bijeenkomst
Jaarlijks wordt er door de EWMA een bijeenkomst gehouden. Tijdens deze drie daagse bijeenkomst van wondprofessionals van over de hele wereld worden de laatste inzichten gepresenteerd en ervaringen over de wondzorg met elkaar gedeeld. Ook voor Nederlandse wondprofessionals is dit een fantastische congres om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.
Volgend jaar zal de bijeenkomst in eigen land worden gehouden van3 - 5 mei (2017) in de RAI in Amsterdam.
Voor meer informatie over deze bijeenkomst ga naar de website:www.ewma2017.org

EWMA 2017 AMSTERDAM

Gecompliceerde wonden