loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Congres partners 2017

Slider

Nationaal Multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2016

 Aanmelding gesloten
Categorie
Wondzorg
Datum
2016-10-11 09:00 - 17:00
Locatie
Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede, Nederland
Telefoon
033-2453208
Website

Multidisciplinair samenwerken is nodig en kent in de wondzorg vele uitdagingen. Bij het behandelen en verzorgen van een wond zijn vaak meerdere beroepsgroepen betrokken. Met elkaar samenwerken inspireert mensen en iedereen weet dat de patiënt er beter van wordt. Maar is het eenvoudig? Nee zeker niet, het vraagt veel van iedereen die te maken heeft met wondzorg. Het kost tijd, moeite en je moet respect hebben voor andere beroepsgroepen. Waar liggen de mogelijkheden en waar liggen de verantwoordelijkheden en hoe maken we goede afspraken. Hoe organiseren wij het en welke obstakels komen we tegen. En hebben we de laatste 10 jaar vorderingen gemaakt? Dit wondcongres is bedoeld voor (huis)artsen in wondzorg, (wond)verpleegkundigen, consulenten, huid- en podotherapeuten, physcian assistants, werkzaam in ziekenhuizen, thuiszorg, buurtzorg of die zelfstandig werkzaam zijn. Met extra aandacht voor de disciplines dermatologie, vaatchirurgie, plastische chirurgie en wond expertise centra en in samenwerking met het bedrijfsleven. Een congres met vele voordrachten, talrijke discussies, workshops en netwerking, maar ook vooral een congres waar je kennis met elkaar maakt. Mis dit congres niet. Zet het vast in je agenda en hou je op de hoogte op www.congreswondzorg.nl.

Toegangsprijs: € 145,00 excl. BTW - Vroegboekkorting: € 40,00 t/m 30 juni 2016

 
 

Alle datums

  • 2016-10-11 09:00 - 17:00