loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Congres partners 2017

Slider

Debridement College Xtra

Categorie
Debridement
Datum
2017-03-24 09:00 - 17:00
Locatie
Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort, Nederland
Telefoon
033-2453208

Debridement is a natural process that occurs in all wounds and is crucial to healing: damaged and dead tissue, debris and bacteria are removed from the wound, minimising infection risk and encouraging healthy granulation tissue to form, which aids healing (Strohal et al, 2013).


Waarom colleges eXtra…

De bedoeling van onze colleges zijn dat de onderwerpen meer de diepte ingaan.Vandaar altijd een specifiek thema dat uitgediept wordt met als thema:

‘Wat moet elke wondprofessional weten over…’

'Waarom debridement en hoe kunnen we dit zo goed mogelijk uitvoeren'.


Aantal deelnemers
: 80

Docent: Ron Legerstee, Msc Wound Healing & Tissue Repair, docent Erasmus Zorgacademie Rotterdam
Workshops worden verzorgd door: ConvaTec, Flen Pharma, URGO en Lohmann & Rauscher

Deelnemersprijs: 95,00 excl. btw per persoon. (Deze prijs hebben wij laag weten te houden dankzij bijdragen van de sponsors)

In de ochtend volgen 40 deelnemers het college en 40 deelnemers volgen de workshops. In de middag de andere 40 deelnemers het college en 40 in de workshops.  
Aan het einde 15 minuten discussie over de informatie van de gehele dag met alle 80 mensen en wordt er een certificaat van deelname uitgereikt.


 
 

Alle datums

  • 2017-03-24 09:00 - 17:00