loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Congres partners 2017

Slider

College Extra - Feiten en meningen in wondzorg

 Aanmelding gesloten
Categorie
Wondzorg
Datum
2017-09-19 10:00 - 16:45
Locatie
Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort, Nederland
Telefoon
033 - 245 3208

Zo als je weet is er een gat tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. De praktijk is zo anders en je zou dat wel willen uitschreeuwen. En dan komt er ook nog eens bij kijken hoe je om gaat met collega’s, specialisten, huisartsen en je patiënten. Je krijgt daarnaast te maken met onderbuikgevoelens, neem ik wel de juiste beslissing. Met het vermogen om te denken en te begrijpen, morele waarden, onrecht, angst, groepsdruk, heilige huisjes, wetgeving en het belang van jouw patiënt. Al deze gevoelens wil je zoveel mogelijk terugdringen naar echte feiten, zodat je de juiste beslissingen kan nemen.
Waarom vochtige wondbehandeling, waarom debridement, waarom moet bacteriën bestreden worden. Waarom zet ik negatieve druktherapie in en waarom wil ik compressie, waarom moet een biofilm worden verwijderd. Wat zijn de feiten over dit alles. Op welk feit word ik bijvoorbeeld aangeraden een gaasje te gebruiken en hoe zit het met de wetenschappelijke kennis die ik daarover heb. Wat is nou feitelijk juist en wat is een mening. Hoe zie ik het verschil.

 
 

Alle datums

  • 2017-09-19 10:00 - 16:45