loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Cutimed® Epiona

Categorie: BSN Medical
Leverancier: BSN Medical Toon Producten
Aantal maal bekeken: 2195
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES
Cutimed® Epiona is een wondverband op basis van 90% rundercollageen en 10% calciumalginaat dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van wonden waarin de wondgenezing stagneert. Na absorptie van wondvocht geleert Cutimed® Epiona en maakt het collageen goed contact met het wondbed. Proteasen (MMP’s), welke in verhoogde concentraties de voortgang van de wondgenezing kunnen verstoren, binden zich aan het wondverband. Hierdoor optimaliseren de omstandigheden voor wondgenezing en wordt de groei van granulatieweefsel en re-epithelialisatie gestimuleerd. Cutimed® Epiona wordt volledig geresorbeerd.
 
Cutimed Epiona:
• Bindt proteasen (MMP’s), welke de wondgenezing nadelig kunnen beïnvloeden
• Zorgt ervoor dat in stagnerende wonden vorming van granulatie- en epitheelweefsel mogelijk wordt
• Veilig en effectief omdat het collageen overeenkomt met de menselijke dermis
• Kan op maat worden geknipt of worden gescheurd door unieke perforatie
 
TOEPASSINGEN
Cutimed Epiona® is geschikt voor oppervlakkige en diepe wonden waarin de wondgenezing stagneert en die vrij zijn van necrotisch weefsel:
• Chronische wonden, bijvoorbeeld veneuze ulcera, diabetische ulcera en decubitus
• Postchirurgische en/of opengesprongen wonden
• Acute wonden met secundaire wondgenezing Cutimed Epiona® met secundair verband bedekken.
 
Kijk voor meer informatie op: www.cutimed.nl

Location