TIME

Slider
loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Nationaal

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Internationaal


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De EWMA werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 
 
Logo EPUAP
EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
Het EPUAP (de Europese variant van de National Pressure Ulcer Advisory Panel) is opgericht om binnen Europa landen bij te staan in hun pogingen decubitus te voorkomen en te behandelen. Zij stelt zich tot doel om door middel van onderzoek en educatie verlichting te bieden aan patiënten die aan decubitus lijden of tot de risicogroep behoren.
 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)  
NPUAP
Het NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) is de nationale, adviserende decubituscommissie in Amerika. Het instituut is vergelijkbaar met de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). De laatste jaren is er op het gebied van richtlijn ontwikkeling een steeds meer intensieve samenwerking zo ook tussen NPUAP en EPUAP.
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

3M Nederland

3M Nederland heeft inmiddels een uitgebreid assortiment vertrouwde producten voor wondverzorging, voor de behandeling van acute en chronische wonden.

www.3mnederland.nl

Advancis Medical

Advancis Medical is een internationale organisatie gespecialiseerd in ontwikkeling, productie en marketing van geavanceerde producten voor complexe wondzorg. Advancis is het eerste bedrijf dat de 100% Medical Grade Manuka honing gelanceerd heeft.

www.advancismedical.nl/

AllweCare medical B.V.

AllweCare levert in Nederland verband- middelen vooral bedoeld voor wonden met een complexe genezing die langer dan 21 dagen voortduurt.

www.allwecare.nl

ArjoHuntleigh

Op basis van uitgebreide kennis en geavanceerde technologie biedt ArjoHuntleigh superieure medische hulpmiddelen voor een veilige verzorging en hygiëne van patiënten, medische bedden en Therapeutic Support Systems™, wondgenezing, DVT-preventie, desinfectie en diagnostiek.

www.arjo.com

BAPMEDICAL

BAP Medical ontwikkelt, produceert en verkoopt medische oplossingen voor huidproblemen.

www.bap-medical.com

BiologiQ

Biologiq is een bedrijf werkzaam in de wondzorg.

www.biologiq.nl

BSN Medical

BSN medical levert wereldwijd medische apparatuur- en is één van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van producten zoals verbandmiddelen en steunkousen, en producten voor gipsen en wondverzorging.

www.bsnmedical.nl

Convatec

Al meer dan 30 jaar maakt ConvaTec innovatieve producten en biedt het bedrijf unieke diensten die de levens van patiënten verbeteren.

www.convatec.nl/

Flen Pharma

Flen Pharma is een particuliere onderneming. Flen Pharma producten voor wondgenezing zijn gebaseerd op het vochtige wondgenezing principe en zijn afkomstig van gepatenteerde polymeer toepassingen en gepatenteerde enzym complexen.

www.flenpharma.com/

GDM

GDM biedt een volledig portfolio voor wondgenezing op het gebied van negatieve druktherapie (KCI-Medical) en moderne wondverbanden (Systagenix).

www.gdm-medical.nl

HARTMANN

HARTMANN is een internationale onderneming met een breed pakket aan diensten en producten op het terrein van gezondheid en welzijn. 

https://hartmann.info/nl-nl

KCI Medical

KCI zet zich in om wondgenezingstechnologieën te stimuleren die het leven van patiënten en hun families, zorgverleners en medische hulpverleners positief beïnvloeden.

www.kci-medical.nl

(Distributie door GDM B.V.) 

L&R

Lohmann & Rauscher (L&R) is een internationaal toonaangevende aanbieder van toekomstgerichte medische en hygiëneartikelen van de hoogste kwaliteit — van klassiek verbandgaas tot en met moderne behandel- en zorgsystemen.

www.lohmann-rauscher.com

Medeco

Medeco is partner voor ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken, thuiszorg, (farmaceutische) groothandels en medisch speciaalzaken.

www.mediqmedeco.nl/

Medela

Medela maakt wondzorg eenvoudiger door de patiëntvriendelijke NPTW oplossingen voor ziekenhuis én thuis.

www.medela.nl

Medi Nederland

Vandaag de dag is medi een toonaangevende fabrikant van medische compressiekousen en produceert daarnaast bandages, orthesen, verbandkousen, drukkleding na plastische chirurgie en beenprotheses.

www.medi.nl

Mölnlycke

Mölnlycke Health Care is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van single-use chirurgische en wondverzorgingsproducten voor eenmalig gebruik en service provider voor de gezondheidszorg.

www.molnlycke.nl/ 

Ortho-Medico

Ortho-Medico is volledig gericht op de activiteiten van orthopedisch chirurgen, dokters in de fysiotherapie, revalidatieartsen, orthopedisch techniekers, schoentechniekers, vaatchirurgen en neurochirurgen.

Protex Healthcare

Protex Healthcare is een opkomende leverancier met innovatieve oplossingen voor wondbehandeling.

http://protexhealthcare.co.uk/ 

Smith & Nephew

Smith & Nephew is een internationaal opererend medisch technologiebedrijf met focus gericht op herstel en genezing van het menselijk lichaam.

www.smith-nephew.com

Spring Medical

Spring Medical levert innovatieve ‘eerste keus’ wondzorgproducten, service en kennis.

www.springmedical.nl/

Urgo Medical B.V.

In ons streven om door innovatie tot steeds betere wondgenezingsoplossingen te komen, willen we laten zien dat onze verbandproducten kosteneffectief zijn én aan de gezondheidsgerelateerde eisen voldoen.

www.urgomedical.nl/

Van Heek Medical

De beste wondverzorgingsproducten voor professioneel en thuisgebruik?

www.vanheek.com/

Varodem

Varodem® richt zich bewust en volledig op de markt voor oedeem gerelateerde medische compressie. Dit door middel van een breed scala aan medische compressiehulpmiddelen.

www.varodem.nl/

Vemamed

Vemamed is importeur en distributeur van hoogwaardige en innovatieve rehabilitatie producten.

www.vemamed.nl

We Medical

We Medical levert hoogwaardige hulpmiddelen en accessoires voor wondzorg en stomaverzorging.

www.wemedical.nl/

Kwaliteitsstandaard, protocol een richtlijn... maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen?

Protocol
Een protocol is een gedragsovereenkomst; meestal een vorm waarin binnen een aantal stappen de zorg moet worden uitgevoerd. Het zegt iets over hoe je eigenlijk het beste in de praktijk moet en kunt handelen. Je kunt er dus van afwijken indien dat beter is voor de patiënt.

Richtlijn
Een richtlijn is een best practice beschrijving van de zorg. Het is een advies over hoe er het beste kan worden gehandeld. Naleving ervan is over het algemeen ook niet verplicht.

Standaard
Een standaard beschrijft waar goede zorg aan moet voldoen, vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een kwaliteitsstandaard is de zorgvraag van patiënten. Er is bijvoorbeeld een behoefte aan een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners. Er wordt wel verwacht dat alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten om tot een kwaliteitsstandaard te komen.

Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg (2018)
Eind juni (2018) werd op het ministerie van Volksgezondheid (VWS) deze kwaliteitsstandaard aangeboden. Een rapport van 86 pagina's dat in beeld brengt hoe onze wondzorg in de toekomst moet worden ingericht. In het kwaliteitsdocument wordt verder ingegaan op een betere samenwerking in de wondzorg. Deze standaard is een initiatief van:
• Nederlandse Vereniging van Heelkunde;
• Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venerologie; •
• Nederlandse Vereniging voor plastische chirurgie;
• Wondplatform Nederland

download "Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg"

Analyse complexe wondzorg (2013)
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de controle op het wel of niet hebben van een verplichte zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd). Op 1 juli 2013 heeft ZN een rapport uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (toendertijd nog minister Edith Schippers) en aan betrokken partijen. Het rapport vormt volgens sommige samenstellers een tussenstap in het proces om de kwaliteit van wondbehandeling in Nederland te verbeteren. In dit rapport staat dat er nog veel onduidelijkheden zijn over wie voor wat verantwoordelijk is binnen de wondzorg. Dat er nog veel knelpunten zijn in het verwijsproces binnen de eerste- en de tweede lijn. Over het gebruik van producten wordt verder gezegd dat er geen wetenschappelijk onderbouwing is op grond waarvan een keuze wordt gemaakt voor de toepassing van een bepaald product. Door gebrek aan evidence kan niet worden gesteld dat het ene product beter is dan het het andere. Ook wordt verder uitgebreid stil gestaan bij een kwaliteitsstandaard voor de wondzorg. Het rapport is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eerder verschenen rapport "Verkenning wondbehandeling in Nederland (zie hieronder).


Verkenning wondbehandeling in Nederland (2012)
Het eindrapport (september 2012) dat de Nijmeegse wetenschappers Dr. Erik de Laat en Patricia van Mierlo, verpleegkundig specialist, beide van het UMC St Radboud Nijmegen, in opdracht van Zorinstituut Nederland (ZN) over de stand van de wondzorg hebben gemaakt.
download rapport Verkenning wondbehandeling in Nederland
zie ook: 
- Voorspelbaar rapport maakt wondzorg niet beter (NTVW8-2012)
- Evidence in de wondzorg? Dat is er nauwelijks (Nursing maart 2013)  


Dit artikel beschrijft het wondmanagementsysteem ‘DOMINATE WOUNDS’ dat werd ontwikkeld op grond van ervaringen en dat succesvol, volgens de schrijvers werd geïmplementeerd. Het verschaft tevens een op evidence gebaseerde rationale benadering voor elk van zijn componenten.
Dit relatief simpele en praktische systeem verschaft de behandelaar een passende behandeling voor ieder type wond, hetzij een standaard wond of juiste een complexe wond.


De afkorting DOMINATE staat voor:
Debridement, Offloading, Moisture, Infection, Nutrion, Arterial, Technical en Edema.

 DOMINATE Wounds

D – Debridement  
verandert een chronische of tot stilstand gekomen wond in een acute wond, door het verwijderen van niet-vitaal weefsel dat de excessieve inflammatie en bacteriele groei verergert. Het kan de door de biofilm en infectie vertraagde genezing bevorderen en de wond helpen uit de gestagneerde inflammatoire fase te komen en over te gaan in de proliferatiefase. Debridement verwijdert ook de verouderde cellen die niet reageren op groeifactoren en cytokinen. Het verwijderen van deze cellen maakt de weg vrij voor gezonde, responsieve cellen in de wondomgeving. Deze gezonde cellen kunnen ook op de wondomgeving worden aangebracht door middel van producten die zulke gezonde cellen bevatten. Een debridement kan door middel van verschillende technieken worden uitgevoerd. (zie pagina debridement)

O – Offloading  
elimineert wondstress en trauma, factoren die de genezing in de weg staan doordat ze de matrix vernietigen en de normale regeneratie van cellen in de proliferatiefase tegenhouden. Offloading bewerkstelligt een ongestoorde epithelialisatie en hermodellering door middel van het elimineren van druk, vooral als deze druk vergezeld gaat van wrijving, waardoor nieuw weefsel weer afgebroken kan worden. Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is een diabetische voetwond die gepaard gaat met neuropathie. Het gebruik van een spalk, speciale laarzen of schoenen en gips kan deze druk elimineren. Meestal wordt het aanmeten en maken van bovengenoemde hulpmiddelen uitgevoerd door een orthopedisch specialist. Het belang van het dragen van zo’n offloading hulpmiddel dient voortdurend duidelijk te worden gemaakt aan de patiënt; patiënten die hun voorgeschreven orthopedisch schoeisel ten minste 60% van de tijd aan hebben, hebben in vergelijking met minder “therapietrouwe” patiënten 50% minder last van hun ulcer.

M – Moisture  
Om genezing mogelijk te maken dient de vochtinbalans van een wond eerst weer in balans gebracht te worden. Het exsudaat in gecompliceerde wonden bevat grote hoeveelheden matrix metalloproteïnasen (onder andere collagenasen en elastasen), naast ontstekingscellen en andere factoren die de wondgenezing remmen. Het juiste absorberende verband kan helpen de hoeveelheid exsudaat onder controle te houden en de afbraak van nieuw gevormd collageen in de proliferatiefase te voorkomen. Aan de andere kant hebben wonden die te droog zijn ook een verminderde kans op een vlotte genezing, doordat de nieuwe cellen in de wond afsterven wanneer zij onderhevig zijn aan uitdroging.

M – Malignant transformation
Wonden die ouder dan drie maanden zijn, kunnen zich kwaadaardig ontwikkelen. Als deze wonden tegen die tijd niet gunstig reageren op de behandeling, dient er een biopsie gedaan te worden. Klinische omstan­digheden die het stellen van een diagnose kunnen bevorderen zijn onder andere een chronische ontsteking van de wondsinus, littekens van brandwonden, straling, een niet goed werkend immuunsysteem, bekende systemische maligniteiten (vooral lymfoom of leukemie, doordat stoffen die de huid zijn binnengedrongen daar een ulcer hebben veroorzaakt) en een verandering in het uiterlijk van het ulcer. Het is toereikend om een stansbiopt uit te voeren, die ook het wond­-bed, de subcutane huid en het omringende weefsel omvat en waarbij de patiënt onder lokale verdoving is.

M – Medications  
Medicatie, zoals steroïden (bijv. prednison), immuunreactie­onderdrukkers (bijv. methrotrexaat) en stoffen gebruikt bij chemotherapie, kan de genezing van de wond belemmeren. In het geval van gecompliceerde wonden dient men een analyse van de risico’s tegenover de voordelen uit te voeren, om te bepalen of –misschien tijdelijk- andere medicatie gewenst is om de wond te helpen genezen.
 
M – Mental  
Geestelijke gezondheids­problemen zoals depressie kunnen van invloed zijn op de genezing van wonden, omdat het voor patiënten moeilijk kan zijn om zich dan aan een behandelregime te houden. Dit probleem dient onderkend te worden en betrokken te worden in de behandeling.
 
I – Infection   
Wondinfecties zijn een continue uitdaging in de gezondheidszorg. Als er sprake is van infectie, kunnen wonden ‘blijven steken’ in de ontstekingsfase of de proliferatiefase. Dan kan het nodig zijn om antimicrobiële therapie in te zetten, eventueel in combinatie met debridement. Door de toenemende complexiteit en antimicrobiële resistentie, is het belangrijk om in zo’n geval zo snel mogelijk met de juiste interventie te starten. Daarnaast wordt het aanbevolen om al vroeg in het behandelproces een specialist op het gebied van infecties in te schakelen, die samen met het multidisciplinaire behan­delteam de wond verder helpt te genezen.
Micro-organismen komen veelvuldig in de wond voor en zijn vaak de reden dat de wond niet wil genezen. Het is algemeen bekend dat het beheersen van de bioburden een belang­rijk aspect uitmaakt van de wondbehan­de­ling.

I – Inflammation   
Een ontstekings­reaktie kan tot gevolg hebben dat een gecom­pli­ceerde wond, en met name een beenulcer, blijft steken in de onstekingsfase. Wanneer dit gebeurt, wijst dit doorgaans op een infectie. Een belangrijke bijkomende factor is vaak een teveel aan metalloproteasen (MMP’s) in de wondmatrix, met als gevolg de afbraak van collageen en de matrix zelf. Van doxycycline is reeds lang bekend dat het de aanmaak van collagenase in de wond verhindert en de werking van de MMP’s kan verstoren als ook het binden van de methicillineresistente Staphylococcus aureus.

N – Nutrion   
Voeding speelt een essen­tiële rol bij de wondgenezing, vooral voor mensen met gecompliceerde wonden, druk­ulcers en diabetische ulcers. Het vroegtijdig signaleren van een inadequaat voedings­patroon en het verbeteren hiervan bevordert de genezing van de wond. Patiënten met een inadequaat voedingspatroon dient men zo snel mogelijk door te verwijzen naar een erkend diëtist. Bij opvallend gewichtsverlies zou onmiddellijk de alarmbel moeten gaan rinkelen en zou men direct moeten onder­zoeken of er sprake is van bepaalde voedings­tekorten die de wondgenezing in de weg staan. Zonder een adequaat voedingspatroon wordt het moeilijk voor de wond om (verder) te genezen, met name in de proliferatiefase.

A – Arterial   
Arteriële insufficiëntie, een perifere arteriële aandoening (PAD) en atherosclerose kunnen een grote beperking vormen bij het genezen van een wond, omdat voor het genezen van een wond weefsel oxygenatie van groot belang is. Wonden kunnen moeite hebben om door de ontstekingsfase te komen, wanneer door het gebrek aan zuurstof de leukocyten niet optimaal in staat zijn hun fagocyterende activiteiten uit te voeren. Dit komt men vaak tegen bij wonden met een beperkte bloedtoevoer, zoals bij diepe diabetische en arteriële ulcers en drukulcers het geval is. Patiënten met een ernstige perifere arteriële aandoening (PAD) klagen vaak over kramp in de kuit bij het lopen, ook bij kleine afstanden (claudicatio intermittens) of pijn in de voeten of tenen.

T – Technical   
Technologische ontwikkelingen omvatten onder andere hyperbarezuurstoftherapie, Negatieve Druk Therapie cel­therapie en bioengineerde huidsubstituties acellulaire therapie/ extracellulaire matrix, en therapeutische angiogenese. Wanneer de genezing stagneert, kunnen deze modaliteiten de wond door de verschillende genezingsfasen heen helpen. Het beheersen van oedeem en de vochtbalans, de opregulatie van groeifactoren en cytokinen, angiogenese, oxygenatie van het weefsel, fagocytose van leukocyten, wondcontractie en bescherming van de wond, kunnen door deze wondzorgtechnieken worden ondersteund.
 
E – Edema   
Oedeem heeft een belangrijk aandeel in veneuze en lymfatische insuffi­ciëntie, in alle fasen van de wondgenezing en wordt vaak in verband gebracht met been­ulcers. Veneuze insufficiëntie kan leiden tot veneuze hypertensie, met gemakkelijk herkenbare veranderingen in de pigmentatie van de huid, veroorzaakt door stasis. Men kan het gemakke­lijkst vaststellen of men te maken heeft met een veneuze aandoening met behulp van duplex ultra­sound, in een speciaal daarvoor geschikt labora­torium. Het signaleren van recente trombose kan een waarschuwing zijn voor anticoagulatie.

E – Education   
Een reden waarom een wond niet wil genezen is vaak een gebrek aan medewerking van de kant van de patiënt. Dit geldt vooral in het geval van het behandelen van oedeem, het offloaden van de wond en bij het controleren op bloedsuikers bij een diabetische voet. Steunkousen kunnen vervelend zijn om te dragen, maar zijn essentieel, hetgeen ook geldt voor speciaal schoeisel. Verder is een constante bloedsuikerspiegel van boven de 200mg een ernstige belemmering voor de genezing van een wond (C. Attinger, MD, maart 2013). Daarom is het verstandig om groot belang te hechten aan het informeren van de patiënt over het belang van het DOMINATE Wounds concept. Wanneer een patiënt de waarde begrijpt voor hun eigen wond(en) van de onderdelen van DOMINATE en voortdurend hieraan herinnerd wordt, zou dit er voor moeten zorgen dat de patiënt zich aan het behandelregime houdt en daardoor zal het aantal wonden die genezen toenemen.