loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

____
Biofilm

Hoewel er al wel redelijk veel onderzoek is gedaan naar de rol van biofilms binnen het genezingsproces van wonden, is het wel duidelijk dat de kennis over de biofilms nog steeds beperkt is. Een algemeen behandelprotocol voor biofilms en biofilm gerelateerde infecties is er dan ook nog niet.

Momenteel wordt er dan ook vooral gekeken naar manieren om biofilm te voorkomen en naar de wijze waarop biofilm kan worden verwijderd om zo de normale genezingprocessen binnen de wond weer op gang te krijgen.


Onderzoek
Er wordt al meer dan 100 jaar onderzoek gedaan naar acute infecties die worden veroorzaakt door pathogene bacteriën. Deze infecties worden zoals bekend redelijke effectief bestreden door vaccins, antibiotica en algemene infectiepreventie maatregelen. Maar, er zijn natuurlijk ook chronische infecties en die worden vooral veroorzaakt door bacteriën
die een gemeenschap vormen binnen een slijmlaag, de biofilm.

____

 Biofilm is een slijmerige laag van bacteriën die zich aan het wondbed hecht,
die minder gevoelig is voor antibiotica en antiseptica en die de genezing van de wond
ernstig kan vertragen.

____

Deze biofilm zorgt ervoor dat de bacteriën niet op de normale manier kunnen worden aangepakt door ons immuun­systeem of door antibiotica en antiseptica. Biofilm gerelateerde infecties, denk aan pneumonia bij cystic fibrosis patienten, aan chronische wonden, aan chronische ontste­kingen bij implantaten en catheters, komen zeer veel voor en zij zijn van grote invloed op de kwaliteit van leven van de betreffende patiënten.

Biofilm vervuild water
Thomas BjarnsholtThomas Bjarnsholt van de Universiteit van Kopenhagen, een gerenommeerd wetenschapper die zich al lang bezig houdt met de vorming van biofilms maakte als spreker op het Nationaal Multidisciplinair congres voor wondprofessionals (2013) duidelijk dat er nog heel veel onderzoek nodig is, maar dat er wel degelijk stappen worden gezet. Bjarnsholt: 'Dit is een belangwekkend onderwerp, maar het is tegelijkertijd ook een bijzonder complex probleem'

Hij is lid van het dagelijks bestuur van de ESCMID, de European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease en zo is hij nauw betrokken bij de organisatie van de Eurobiofilms en internationale bijeen­komsten waar de laatste wetenschappelijke inzichten over biofilms worden gedeeld.


Interessante links

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) heeft een position document (2016) uitgebracht over het management van biofilm. Dit document geeft inzicht inde laatste stand van zaken met betrekking tot de rol van biofilm bij het wondgenezingsproces en het geeft nieuwe inzichten over een verantwoord management van biofilm in de dagelijkse praktijk. Tenslotte wordt in het nieuwe document ook nog stilgestaan bij de meest recente onderzoeken op dit zo belangrijke gebied.
Download Position document


Bron:
Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg (11-2013)

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider