loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com


“Het uitgezwete” (letterlijk) is het vocht, dat vrijkomt bij een open wond, lekkend uit de bloed en lymfvaten, met name bij ontsteking. Het bestaat uit een rijke mengeling van componenten, die op zich nuttig zijn bij “wound healing”.

In het exsudaat zitten o.a. elektrolyten, voedingsstoffen, eiwitten, groeifactoren, ontstekingsmediatoren, matrix metalloproteïnen, diverse cellen (leukocyten, macrofagen, bloedplaatjes, neutrofielen en micro-organismen.

 Banner Exsudaat

 
Het beoordelen van het exsudaat is een belangrijk onderdeel
van de wondbehandeling.


Wond exsudaat speelt een vitale rol in de wondgenezing, voorkomt dat de wond uitdroogt en zorgt voor de noodzakelijke voedings­stoffen voor het cel-metabolisme, die onder meer nodig zijn voor migratie van epitheel cellen en het klaren van necrotisch weefsel van het wondbed door autolyse.

Echter, wanneer er sprake is van overvloedig exsudaat, is er een risico op maceratie van het omringende weefsel, waarbij het exsudaat vaak in combinatie met infectie de omringende huid bedreigd. Dit is een vaak voorkomend probleem bij de behandeling van de gecompliceerde wond voor patiënt en behandelaar.

Er zijn vele oorzaken voor excessieve productie van exsudaat. De bekendste zijn:
1) Lymfoedeem: onbehandeld leidend tot forse “natte” ulceratie
2) Veneus verhoogde druk: leidend onbehandeld tot grote veneuze ulcera
3) Circulatie-insufficiëntie: (cardiaal, lever of nierfalen) fors oedeem, ulceratie
4) Obesitas: statische hypertensie, vaak inclusief met inactiviteit
5) Ondervoeding: groot volume exsudaat door hypo-proteïnaemie
6) Chirurgische ingrepen: dehiscente wonden, fistels
7) Sterk geïnfecteerde wonden: fors en onwel­riekend exsudaat

Exsudaat als indicator
Het exsudaat kan een belangrijke indicator zijn voor de staat van de wond. Volume, kleur, viscositeit en geur vormen aanwijzingen voor de oorzaken van de slechte wondgenezing, bijvoorbeeld bacteriële status en infectie. Een bekend voorbeeld is het excessieve, fluorescerende groene wondvocht bij een super-infectie met pseudomonas aeruginosa. (FOTO 1) Deze makkelijk te herkennen infectie zal meestal leiden tot behandeling met systemische antibiotica, “antimicrobial dressings, en absorberend verbanden met frequente verbandwisseling. (FOTO 2) Zo kan dun, roodgekleurd (serosanguilent) een aanwijzing zijn voor bloeding in de wond, bv tgv antistolling of trauma door het wondverband. Ook het pas verwijderde verband is een indicatie voor de effectiviteit van de dressing en de wondstatus. Purulent, verzadigd, onwelriekend, voor de ervaren wondprofessional kunnen dat aanwijzingen zijn voor frequentere verbandwisseling, andere keuze dressing, compressie enzovoort.

Wondinfectie pseudomonas aeruginosa
Wondcentrum
Een van de meerwaarden van een wondcentrum zou moeten zijn de mogelijkheid tot overleg met collega’s, andere specialismen om de diverse oorzaken aan te pakken, waarbij uitdrukkelijk ook de patiënt betrokken wordt. Bijvoorbeeld een veneus ulcus, kan er chirurgisch, dermatologisch ingegrepen worden of volstaat compressie? Bestaat er een indicatie voor antibiotische therapie? Uitsluiten van fistel enz.

Bronnen:
Tjaarda Weber, Exsudaat: Vriend en/of vijand, NTVW6-7-2015
WUWHS | Wound exudate and the role of dressings: A consensus document 
Wound Care Education Institute

 

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider