loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com


De huid rondom een wond is per definitie kwetsbaar. Maar kwetsbare huid kan ook ontstaan ten gevolge van veroudering, een huidziekte (zoals eczeem), beschadiging van buitenaf (zoals ultraviolette straling), door een ziekte die met een onderliggende pathologie te maken heeft (zoals lipodermatosclerose) of een aangeboren aandoening (zoals Epidermolysis Bullosa).

Het is het belangrijk om te onderzoeken welke factoren de kwetsbaarheid bepalen en hoe het mogelijk is verdere schade aan de huid zo veel mogelijk te voorkomen. Bij de verzorging van een wond is het daarom noodzakelijk, een gedetailleerde geschiedenis van de huid van de betreffende patiënt vast te leggen, de huid regelmatig te controleren bij de verwisseling van het verband en het behandelplan af te stemmen op de relevante risicofactoren. Er zijn veel factoren die het risico van kwetsbare huid vergroten en wond- verpleegkundigen spelen een sleutelrol bij de preventie van huidproblemen rondom de wond en bij het bepalen wie een risicopatiënt is. Dit is cruciaal, want letsel aan de huid rondom de wond leidt tot een langere genezingsduur, kan pijn en ongemak veroorzaken en kan de kwaliteit van leven van een patiënt negatief beïnvloeden.

Tijdens een mensenleven staat de huid bloot aan een groot aantal interne en externe letsels van diverse aard, die de structuur of functie kunnen aantasten. Bij gezonde mensen is de huid sterk en veerkrachtig en zal zij zichzelf altijd herstellen, tenzij het letsel heel ernstig is. De huid is echter onderhevig aan veranderingen, waardoor deze kwetsbaar, beschadigd en disfunctioneel kan worden.

De normale huid
Sommige van deze veranderingen zijn intrinsiek, andere zijn extrinsiek. De normale huid heeft veel functies en een van de belangrijkste is wel het beschermen van het lichaam tegen chemische, fysieke en mechanische gevaren en tegen het binnendringen van micro-organismen. De huid bevat verschillende soorten zintuiglijke receptoren die de inkomende prikkels van aanraking, pijn, trilling, druk, warmte, kou en jeuk waarnemen. De effectiviteit van de huidbarrièrefunctie wordt door een aantal kenmerken bepaald. Daarbij valt te denken aan de kwaliteit van de epidermale cellen, van de interactie tussen cellen, van de epidermis en dermis, van de intercellulaire stoffen en van het immuunsysteem.

De huid is een dynamisch orgaan dat zich voortdurend vernieuwt en verandert in reactie op endogene en exogene prikkels. Deze processen kunnen verstoord zijn bij mensen met een kwetsbare huid. Zo kunnen bijvoorbeeld veroudering, schade door UV-straling en een genetische aanleg alle drie bijdragen aan de kwetsbaarheid van de huid.

Ulcera
Een grote uitdaging vormen de dermatologische problemen die te maken hebben met specifieke wondsoorten, zoals veneuze beenulcera, drukulcera en diabetische voetulcera. Hierbij zorgt de kwetsbare huid rondom de wond vaak voor de meeste problemen, vaak nog meer dan de behandeling van de wond zelf. Beoordeling van de huid, betekent het opmaken van een gedetailleerde dermatologische geschiedenis, door vragen te stellen aan de patiënt, de huid nauwgezet te bekijken en gedetailleerde aantekeningen te maken. Dit kan aanwijzingen opleveren voor de diagnose, behandeling en verpleging van bestaande of potentiële problemen. De sleutel tot een goede behandeling is in alle gevallen een juiste diagnose, een goed begrip van de oorzaak van het probleem en het inzicht om te bepalen wanneer verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider