loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com


BacterieInfecties vormen een van de meest voorkomende complicaties bij slecht genezende wonden. Infecties kunnen het genezingsproces ernstig vertragen en leiden toe een veel langere behandeltijd enerzijds en veel slechtere kans op genezing anderzijds. In het worst case scenario kan een infectie leiden tot een amputatie of zelfs een levensbedreigende situatie. Bij een infectie zijn ziekmakende micro-organismen* zoals bacteriën en virussen in de weefsels van het lichaam gedrongen. Wanneer deze micro-organismen in het lichaam komen, vermenigvuldigen deze zich. Als gevolg hiervan ontstaat een plaatselijke ontstekingsreactie. Een wondinfectie kan zowel na een operatie optreden als bij een wond die al aanwezig is. Vroege behandeling van wondinfecties kan de ziektelast voor de patiënt enorm beperken.


Een BACTERIE is een eencellig micro-organisme
zonder celkern (prokaryoot). Met het blote oog zijn ze niet te zien.

De Nederlander Antoni van Leeuwenhoek was in de 17de eeuw de eerste
die met zijn zelfgemaakte microscopen bacteriën waarnam.1

 

Bacteriën zijn kleine levende deeltjes, ze bewegen, groeien, eten en planten zich voort door zichzelf te delen, maar toch zijn het geen planten of dieren. Er zijn miljoenen en miljoenen kleine levende deeltjes om ons heen, die te klein zijn om met het blote oog te zien. Bacteriën kan je alleen maar met een microscoop zien. Om een indruk te krijgen hoe klein deze bacteriën zijn; er passen er gemakkelijk 10.000 op een punt achter een regel. Een bacterie is een levende cel en dat betekent dat hij helemaal op zichzelf kan leven en groeien. Hij heeft niets of niemand nodig hij neemt zelf voedsel en zuurstof op om zo te kunnen groeien en bewegen. Ze zitten overal om ons heen. Op je huid, in je mond, onder je oksel zitten wel twee miljoen bacteriën en in je darmen zitten er vele en vele miljoenen. Er zijn duizenden verschillende bacteriën, het zijn de onzichtbare vrienden en vijanden van de mens.2 Ze kunnen verschillende vormen hebben en worden meestal op die manier onderscheiden: kokken (rondjes), staven (staafjes of bacillen), vibrionen (komma vorm) spirillen (bochtige staafjes, spiraaltjes) en Actinomyceten (draadvormig). Niet alle bacteriën zijn slecht, enkele zijn zelfs heel erg nuttig en helpen ons juist met voedsel vertering en sommige beschermen ons zelfs tegen ziekte.

Wondinfectie
Definiëren van het begrip wondinfectie is niet eenvoudig en nieuwe inzichten in de microbiologie hebben het eerder moeilijker dan gemakkelijker gemaakt. De aanwezigheid van bacteriën zegt niet zo veel. Het aantal micro-organismen dat ons lichaam bevolkt is waarschijnlijk zo'n tien maal zo groot als ons totale aantal lichaamscellen. Dat een wond zelden steriel is hoeft dus niet te verbazen en het kan ook niet per definitie kwaad. Veel 'lichaamseigen' bacteriën beschermen on juist tegen aanvallen van pathogenen. Ook een ontstekingsreactie met de klassieke verschijnselen roodheid, zwelling, warmte en pijn is niet per definitie een teken dat er sprake is van een zodanige inmenging van micro-organismen dat het de genezing ondermijnt of de weefselschade zelfs doet toenemen.


De vraag of er sprake is van een wondinfectie is
niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden


Een wondinfectie is dus eigenlijk een verstoring van het evenwicht tussen ziekmakende eigenschappen van de micro-organismen en de verdediging van de patiënt. Kenmerken van de patiënt, zoals een hoge leeftijd, slechte vaten, diabetes, een slechte voedingstoestand, gebruik van immunosuppressiva (geneesmiddel dat de werking van het afweersysteem remt), obesitas en alcholisme zijn vaak betere voorspellers voor het risico van wondinfecties dan de aanwezigheid van bepaalde micro-organismen. Toch kunnen de aard en ook de hoeveelheid micro-organismen van invloed zijn.

De meest voorkomende schadelijke wondbacteriën zijn3:
Staphylococcus aureus (S. aureus)

Staphylococcus epidermidis 
Streptococcus pyogenes
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium

Qurorum sensing
Bacteriën blijken elkaars aanwezigheid te voelen wanneer ze in grote getallen bijeen zijn, genen tot expressie te brengen die ze anders niet expressie brachten. Vanaf een 'kritische massa'kunnen ze dan eigenschappen krijgen die ze in kleinere aantallen niet hadden. Een sterke kolonisatie met allerlei verschillende stammen kan ook leiden tot de vorming van biofilm. Een biofilm is een laag micro-organismen omgeven door zelfgeproduceerd slijm vastgehecht aan een oppervlak. Het bestaan van een biofilm kan de genezing van wonden ernstig bemoeilijken.

Contaminatie, kolonisatie of infectie
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende microbiologische situaties:

Contaminatie: de wond is niet steriel, er bevinden zich, misschien maar tijdelijk, micro-organismen in de wond die niet van invloed zijn op het genezingsproces.

Kolonisatie:
de wond bevat micro-organismen die zich succesvol vermenigvuldigen, maar die de patiënt geen schade toebrengen en het genezingsproces niet hinderen.

Kritische kolonisatie: er zijn geen infectieverschijnselen, maar is er wel sprake van vertraagde heling, verhoogde exsudaatproductie, verandering van de kleur van de wond, pijn en abnormaal granulatieweefsel.

Infectie:
er is een duidelijk groei van micro-organismen waarbij de bacteriën doordringen in het weefsel van de patiënt. Dit gaat gepaard met ontstekingsreacties, schade aan de lichaamsweefsels en verstoring van het genezingsproces. De symptomen zijn: roodheid, koorts, lokale warmte, oedeem, pijn, slechte geur en pusserig beslag. Er vindt geen wongenezing meer plaats!

Kenmerken van een geïnfecteerde wond
roodheid rondom de wond
zwelling door vochtophoping (oedeem) rondom de wond
toename van pus, stinken
pocketvorming en brugvorming (tunneling)
verharding voelbaar rondom de wond (infiltraat)
verandering van kleur van het wondbed
pijnklachten
wondgrootte neemt toe


Behandeling wondinfectie
De primaire behandeling van een wondinfectie is overvloedig spoelen met een fysiologische zoutoplossing, drainage, debridement en de juiste antibioticatherapie. Meestal wordt er wondvocht afgenomen om ‘op kweek’ te zetten en om te onderzoeken door welk micro-organisme de infectie wordt veroorzaakt en voor welke antibiotica dit micro-organisme gevoelig is. Plaatselijk werkende antimicrobiële stoffen zoals zilver, povidone-iondine, chloorhexidine etc. worden op grote schaal gebruikt bij de behandeling van lokale infecties (kritische kolonisatie), na zorgvuldig debridement van al het niet-levensvatbaar weefsel. De vorming van een bacteriële biofilm is vooral problematisch, omdat het wordt geassocieerd met resistentie tegen immunologisch afweer en tot gevolg heeft dat micro-organismen resistent worden voor plaatselijk werkende antimicrobiële stoffen. Chirurgisch verwijdering van de biofilm is van essentieel belang om de effecten van antimicrobiële middelen te ondersteunen en lokale infectie te elimineren.

Antimicrobiële wondverbanden
Sinds het begin van de jaren 80 worden er veel nieuwe antimicrobiële verbanden gebruikt voor de behandeling van een wond of als bescherming tegen besmetting. Tegenwoordig zijn er veel verschillende wondverbanden met antibacteriële eigenschappen op de markt zoals wondverbanden met:

Zilver: is als antimicrobieel middel al duizenden jaren in gebruik, hetzij als vloeistof, crème of als wondverband met een laagje zilver. De antimicrobiële werking van deze middelen wordt toegeschreven aan hun vermogen om het energiemetabolisme in de bacteriën via de celbranen te blokkeren (bijv. Aquacel Ag®, Mepilex Ag®, Urgotul Ag/SSD®

Povidone-iodine: is een ander, veel gebruikt antimicrobiële stof, die bewezen effectief is bij het doden van een breed scala van micro-organismen die doorgaans betrokken zijn bij een wondinfectie;

Chloorhexidine: is een krachtig anti-microbieel middel dat actief werkt tegen een breed scala van Grampositieve en Grammnegative bacteriën. Het wordt op grote schaal gebruikt bij chirurgische ontsmetting van de huid;

Honing: de antibacteriële eigenschappen van honing, met betrekking tot de afweer van wondinfecties, zijn al sinds de oudheid bekend. (Bijv. Mesitran®, Medihoney®, MelDra®, HoneySoft®, Revamil®)

Geïmpregneerd materialen. verschillende soorten verbanden (schuim, tulles, polyethyleen, hydrofiber, alginaat, koolstof) waarin povidone-iodine, povidone-jodium, zilver, honing etc. is geïmpregneerd in het wondverband.

Het is echter moeilijk een studie te vinden die duidelijk aantoont welk verband het meest effectieve, antimicrobiële wondverband is.

* Een micro-organisme of microbe is een levend organisme dat zo klein is dat het niet met het blote oog kan waargenomen worden en alleen onder een microscoop zichtbaar is.

Bron:

1. www.micropia.nl
Het rijk der bacterien
www.labuitslag.nl
NTVW 9 september 2010

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider