loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Acute wonden


Een acute wond is een letsel aan de huid die plotseling optreedt op een plaats met normale, goed doorvoede huid op een specifiek tijdstip door een specifieke gebeurtenis/voorwerp (brand, snijwond, etc.). Acute wonden kunnen overal op het lichaam voorkomen en variëren van oppervlakkige krassen tot diepe wonden, beschadiging van bloedvaten, zenuwen, spieren of andere lichaamsdelen.

Oorzaken van acute wonden
Veel acties kunnen een acute wond veroorzaken, zoals:
•  Ruwe oppervlakken schrapen en wrijving op de huid
•  Scherpe puntige voorwerpen, zoals een spijker, prikken of prikken in lichaamsweefsel
•  Scherpe randen zoals een mes, glas of papier snijden de huid schoon
•  Harde klappen door voorwerpen, scheuren het weefsel ruwweg door pure kracht

Soorten acute wonden
Er zijn twee belangrijke soorten van acute wonden: chirurgische en traumatische:

Chirurgische wonden: zijn incisies met opzet gemaakt (tijdens een operatie) door een specialist in het ziekenhuis en zijn precies gesneden. De operatiewond is onder steriele omstandigheden aangebracht en is dus een ideale wond die onder normale omstandigheden probleemloos geneest. Men spreekt van een postoperatieve wondinfectie als de chirurgische wond is geinfecteert. De operatiewond kan worden gesloten (met hechtingen, nietjes of lijm) of worden opengelaten om te genezen. 

Traumatische wonden: zijn verwondingen aan de huid en onderliggend weefsel en gevolge van geweld van buitenaf, zoals wrijving of aangebracht met een stomp of scherp voorwerp.

Tot traumatische wonden worden schaafwonden, snijwonden scheurwonden (skin tears) en penetrerende (perforerende) wonden gerekend (schot- steek- en bijtwonden). Het beoordelen van de diepte en ernst van deze wonden is lastig.

schaafwonden
Een schaafwond of abrasie is een verbreking van de continuïteit van de huid waarbij ten minste een deel van de opperhuid door schurende werking is verdwenen. Vaak bij een val op een ruwe ondergrond waarbij de huid onder druk over dit oppervlak...
Verbranding enkel en voet (2e en 3e graads)
Een brandwond is een wond die meestal ontstaat door verbranding van de huid door invloed van hitte gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur. Boven deze temperatuur (+/- 42°C) treedt na enige tijd beschadiging van...

Organisaties, Brandwondencentra, Brandwondbehandeling, Skin Split Graft, Full thickness graft (FTG), Richtlijn brandwonden

blaren
 Blaren zijn oppervlakkige blaasjes en blazen in de huid. Ze zijn gevuld met helder vocht. Meestal zitten ze op plaatsen die aan te veel wrijving hebben blootgestaan. Ook een blaar is een wond. Deze kennen we in twee verschillende gedaantes....
bijtwond
Een bijtwond is een wond van huid of slijmvlies, veroorzaakt door de beet van mens of dier. Bijtwonden afkomstig van mensen ontstaan meestal door een klap met een gebalde vuist op de tanden van een ander; ze bevinden zich dus vaak op de...
  • Filters
Categorie: Drukkledij
Leverancier: Thuasne
Aantal maal bekeken: 4786

Thuasne produceert onder de merknaam Cicatrex® drukkleding op maat.

Categorie: Drukkledij
Leverancier: Ortho-Medico
Aantal maal bekeken: 4561

Drukkledij voor brandwonden en lymfoedeem.

Categorie: Vette gazen
Leverancier: Medeco
Aantal maal bekeken: 7767

geimpregneerd zalfkompres (vetgaas)

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider