loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Brandwonden


Een brandwond is een wond die meestal ontstaat door verbranding van de huid door invloed van hitte gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur. Boven deze temperatuur (+/- 42°C) treedt na enige tijd beschadiging van de huid op.

banner brandwonden

Meest voorkomende oorzaken

Heet water.
Bijvoorbeeld een kop thee of koffie.

Hete voorwerpen. Zoals een pan op het vuur of een hete kachel.
Vuur. Zoals de BBQ of brandend hout en natuurlijk: vuurwerk.
Olie of vet. Bijvoorbeeld van de frituurpan.
Elektriciteit. Bijvoorbeeld een kapotte stekker die in het stopcontact zit.
Chemische stoffen. Zoals gootsteenontstopper. Als dat op je huid komt, krijg je brandwonden.
De zon. Als je te lang in de zon zit, ziet je huid rood en het doet pijn. Je hebt geen echte brandwond, maar het is toch beter om je goed in te smeren.

Indeling in graden


Brandwond1
Eerstegraads verbranding (geen wond):

geen blaren, geen open wonden, roodheid, goede capillaire refill, soepel, pijnlijk


tweede graads brandwond

Tweedegraads brandwond (gedeeltelijke dikte van de huid):
blaren intact / kapot, roze, glanzend, egaal, goede capillaire refill, soepel, pijnlijk

Dieptweedegraads brandwond:
blaren intact / kapot roze, mat, niet homogeen, mottig, trage capillaire refill, iets stugger, pijnlijk


derde graads brandwond

Derdegraads brandwond (volledige dikte van de huid):
blaren intact / kapot, epidermis verkleefd op verbrande dermis wit, bruin, geel, rood (bij langdurige verblijf in heet water) geen capillaire refill, niet wegdrukbare roodheid, stug, minder pijnlijk dat de grootte van de wond doet vermoeden

Bron:rkz

organisaties
Er zijn verschillende brandwondenorganisaties, maar wat doen die nu allemaal. Hieronder volgt een overzicht van verschillende instanties en hun werkzaamheden. De Brandwonden StichtingDe Brandwonden Stichting is een professionele organisatie...
welke-brandwondencentra-zijn-er
Een brandwondencentrum is een afdeling van een ziekenhuis met als specialisatie het behandelen en verzorgen van mensen met ernstige brandwonden. Nederland kent drie brandwondencentra: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk Vondellaan 13 | 1942...
Brandwond-behandelen
Het bereiken van een ongestoorde wondgenezing met comfort voor de patiënt is het uitgangspunt bij de brandwondbehandeling. Voorkomen moet worden dat de wond uitdroogt en koloniseert met bacteriën die de wondgenezing kunnen storen. Daarnaast zijn...

Drukkledij

Skin-split-graft
Een huidtransplantatie wordt toegepast bij weefseldefecten (wonden) die niet meer te sluiten zijn met hechtingen. Een weefseldefect kan onder andere ontstaan door een trauma of na het wegnemen van een tumor. Een huidtransplantatie wordt ook wel een...
Full-thichness-Skin-Graft
Full thickness graft (FTG) is een huidlap met de volledige huiddikte en bevat haarzakjes, zweetklieren, talgklieren en zenuwcellen. De dikte hangt af van de plaats, zo is de huid van de rug veel dikker dan de huid van de bovenoogleden. De chirurg...
Richtlijn-brandwonden
Wereldwijd sterven er jaarlijks 300.000 mensen en hebben 11 miljoen mensen medische hulp nodig als gevolg van branden en brandwonden. In Nederland bezoeken jaarlijks gemiddeld 12.000 mensen een spoedeisende hulp (SEH) als gevolg van brandwonden en...
  • Filters
  Naam Omschrijving Categorie Leverancier
Cicatrex

Thuasne produceert onder de merknaam Cicatrex® drukkleding op maat.

Drukkledij Thuasne
Mainat

Drukkledij voor brandwonden en lymfoedeem.

Drukkledij Ortho-Medico
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider