loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Brandwonden

Organisaties


Er zijn verschillende brandwondenorganisaties, maar wat doen die nu allemaal. Hieronder volgt een overzicht van verschillende instanties en hun werkzaamheden.

Logo-nederlandse-brandwonden-stichting

De Brandwonden Stichting
De Brandwonden Stichting is een professionele organisatie met als missie: ‘Het voorkomen van brandwonden en het beperken van het leed ten gevolge van brandwonden’. De activiteiten van deze Stichting spelen zich o.a. op de volgende terreinen af: Preventie, onderzoek, brandwondenzorg, kwaliteit van leven.

Brandwondeninformatielijn 0900 044 00 44
De Brandwondeninformatielijn is een informatie- en advieslijn voor iedereen die vragen heeft over de lichamelijke of psychische gevolgen van een brandwondenongeval. Dit zijn niet alleen mensen met brandwonden en hun naaste omgeving, maar ook (huis)artsen, zorgverleners, apothekers, werkgevers en leerkrachten. Indien nodig, regelt de Brandwonden Stichting het eerste contact met een brandwondenarts.

brandwondenstichting.nl/

 

Vereniging van Mensen Met Brandwonden

De Vereniging van Mensen met Brandwonden
De Vereniging van Mensen met Brandwonden is de enige landelijke patiëntenvereniging tussen genoemde organisaties. De vereniging is het ervaringscentrum voor brandwonden. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en brengt hen met elkaar in contact.

www.mensenmetbrandwonden.nl

 

Kiwanishuis Beverwijk
Als een kind of volwassen familielid is opgenomen in het Brandwondencentrum kan hij of zij rekenen op de meest gespecialiseerde zorg. Maar voor de patiënt is het ook heel belangrijk dat zijn of haar familieleden vlakbij zijn. Om dit mogelijk te maken opende in 1991 het Kiwanishuis zijn deuren.

www.kiwanis.nl/het-kiwanishuis-beverwijkVereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN)
Tot 2004 had de Brandwonden Stichting haar eigen onderzoeksafdeling. Per 1 januari 2004 is deze afdeling verzelfstandigd tot de Vereniging van Samenwerkende Brandwondencentra Nederland. Het personeel en de werkzaamheden werden vanaf dat moment overgeheveld naar deze vereniging. Het bestuur van deze vereniging bestaat uit de vertegenwoordigers van de raden van bestuur van de drie ziekenhuizen waar de brandwondencentra zijn gevestigd.

Doelstellingen van de VSBN zijn:
• de behandeling van brandwondenslachtoffers in brede zin te verbeteren
• kennis op het gebied van de behandeling van brandwonden en patiënten te verbeteren
• de kwaliteit van brandwondenonderzoek te verbeteren
• de resultaten van (pre)klinisch onderzoek te implementeren in de kliniek (’From bench to bedside’)

www.adbc.nl/Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ)
De NVBZ is opgericht om de verspreiding van wetenschappelijke kennis en vakkennis op het gebied van brandwonden te bevorderen. Om die reden organiseert zij twee keer per jaar een symposium waarbij vooral onderzoekers hun bevindingen presenteren aan de leden van deze vereniging. De vereniging bestaat uit mensen die veelal beroepsmatig actief zijn in de brandwondenzorg.

www.nvbz.nl/

 

Stichting-Kind-en-Brandwond

Stichting Kind en Brandwond
In 1990 hebben leden van het brandwondenteam van het Brandwondencentrum Beverwijk de Stichting Kind en Brandwond opgericht. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een landelijke Stichting waar ook de andere twee brandwondencentra bij betrokken zijn. Kind en Brandwond is vooral bekend vanwege haar kinderkampen. Jaarlijks organiseren zij een drietal kinderkampen voor kinderen met brandwonden; een unieke ervaring die naast gezelligheid ook veel steun biedt aan de kinderen. Daarnaast zet deze Stichting zich ook in voor de verbetering van de ziekenhuisomgeving voor kinderen met onder andere meer spelmogelijkheden.

www.kindenbrandwond.nl/


Logo-Euro-skin-bank

Stichting Euro Skin Bank
Haar belangrijkste taak bestaat uit het afnemen en preserveren van donorhuid en het deze vervolgens weer te distribueren aan ziekenhuizen door de hele wereld.

http://www.eurotissuebank.nl/euro-skin-bank-huidbank-esb/

  • Filters
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider