Banner_decubitus-1 Banner_decubitus-2
loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Decubitus

Incontinentie-gerelateerde dermatitis

 

Huidproblemen bij incontinentie worden op verschillende manieren benoemd en omschreven. Men praat over luiereczeem, luieruitslag, maceratie van de huid, inconti­nentieletsel, incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel en huidletsel door inconti­nentie. Om hier duidelijkheid in te krijgen, heeft het European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) in 2007 in consensus de term incontinence-associated dermatitis (IAD) geïntrodu­ceerd. Deze term, incontinentie-gerelateerde dermatitis, is inmiddels overgenomen in de laatste herziene, landelijke decubitusrichtlijnen.

Verschil incontinentie-gerelateerde dermatitis en decubitus
Huidletsels die ontstaan door druk of door incontinentie zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Dit geldt vooral voor letsels op de stuit. Huidletsel door incontinentie wordt incontinentie dermatitis genoemd (voorheen Vochtletsel).
Belangrijk voor het onderscheid: “Decubitus” ontstaat door druk- en/of schuifkrachten en “incontinentie dermatitis ontstaat door vocht.

 

Vochtletsel Decubitus
Oorzaak Vocht Druk- en schuifkrachten (CO2-tekort)
Plaats Overal (!! bilnaad) Drukpunt bot 
Vorm Diffuus - Kopieletsel 1 plek
Diepte Oppervlakkig Oppervlakkig - diep
Necrose                         - Mogelijk
Randen Diffuus - onregelmatig Scherp afgelijnd - duidelijk zichtbaar
Kleur Rood tot paarsrood glimmen oppervlak Roze, rood, geel, zwart, grijs, bruin of groen. De kleuren zijn afhankelijk van de wondgenezingsfase en wel of geen infectieverschijnselen.


Een overzicht gemaakt aan de hand waarvan decubitus en inconti­nentieletsel kunnen worden onder­scheiden, zodat optimale preventie en behandeling kan worden gegeven.


Identificatie
Een goede identificatie van het probleem incontinentie-gerelateerde dermatitis (incontinentieletsel) is dus essentieel voor het nemen van de juiste preventie- en behandelings­maatregelen. Daarmee wordt voorkomen dat er onnodig preventie­maatregelen met betrekking tot decubitus worden getroffen, terwijl het huidprobleem (ontstaan door de incontinentie) niet op een juiste manier wordt aangepakt. Incontinentie-gerelateerde dermatitis wordt gekenmerkt door irritatie en een ontstekings­reactie van de huid als gevolg van blootstelling aan urine en/of faeces. De pH van de onder­liggende huid stijgt,  waardoor bacteriën hun gang kunnen gaan.

Incontinentie-gerelateerde dermatitis kan het gevolg zijn van niet frequent genoeg verschonen. Deze vorm van dermatitis kan ook veroorzaakt worden door het gebruik van onvoldoende absorberend incontinentiemateriaal of onderleggers. In dat geval wordt het vocht niet in de kern van het materiaal opgenomen, waardoor het huid­oppervlak vochtig blijft. Wanneer er luiers worden gebruikt met een hoge absorptiekwaliteit komen er minder beschadigingen van de huid voor dan bij incontinentiemateriaal met een lage absorptiekwaliteit of het gebruik van onderleggers [3]. Bij een vochtige (gemacereerde) huid kan frictie snel tot huidbeschadiging leiden.

Gevolgen
Met de vergrijzing neemt ook het aantal patiënten met IAD toe en steeds meer ouderen komen in de woon-, zorg- en welzijnsinstellingen als gevolg van urine en faecale incontinentie. Het zorgt er voor dat het risico van beschadiging van de huid sterk wordt verhoogd en uiteraard heeft dat ook negatief effect op het fysieke en psychologische welzijn van ouderen. Verschillende studies hebben de psychologische en sociale gevolgen van faecale en urine-incontinentie aangetoond, maar er is nog steeds niet veel onderzoek verricht naar de gevolgen van IAD.
IAD kan worden geassocieerd met depressie, angst, verlies van eigenwaarde, verlegenheid, schaamte en het vermijden van sociale interacties. Dat alles kan ook leiden tot functionele beperkingen. Het bespreken van IAD blijft voor velen een taboe. Patiënten schamen zich zelfs om het probleem met professionals in de gezondheidszorg te bespreken en doen er alles aan om de problemen te verbergen door het dragen van donkere kleding of ‘ wc- mapping’ (uitzoeken waar alle toiletten bevinden zich in hun gebied). Bij de anamnese van de patiënten wordt niet altijd de juiste diagnose gesteld  en dat kan leiden tot een conservatieve behandeling of tot het verstrekken van verkeerde continentie hulpmiddelen.

Huidverzorging bij incontinentie
Voor het reinigen van de huid wordt het gebruik van water en zeep niet aanbevolen. Zeep heeft als eigenschap de talg van de huid te verwijderen, waardoor de natuurlijke barrièrefunctie van de huid wordt verstoord. Verschillende klinische studies hebben aangetoond dat een gestructureerde hydraterende reiniging en bescherming van de huid irritatie kan voorkomen. Geadviseerd wordt een huidreiniger te gebruiken die de zuurgraad van de huid niet verstoort. Is het voor het verwijderen van het ergste vuil toch noodzakelijk om eerst water en zeep te gebruiken, dan kan het gebruik worden overwogen van een zachte disposable washand of doek, waarmee frictie wordt voorkomen. Breng daarna een hydraterend huidbeschermingsmiddel aan op de gereinigde huid. Er zijn ook speciale wasdoekjes voor de verzorging van de huid bij incontinentie, die reiniging en verzorging/bescherming combineren. De doekjes bevatten een hydraterend huidreinigingsmiddel en een barrièrecrème in één product. Ook hierbij wordt geadviseerd om bij fecale incontinentie een deel van de feces te verwijderen met een zacht en met water nat gemaakt wegwerpwashandje of -doekje. Daarna kan de rest worden verwijderd met één of twee barrière­reinigingsdoekjes, waarbij er een beschermingslaagje op de huid achterblijft. Het gebruik van deze wasdoekjes kan een verlaging van de prevalentie van incontinentie-gerelateerde dermatitis geven en een vermindering van het voorkomen van huidlaesies.

 

 

 

Vooral de zomer is een tijd van een “epidemie” van smetten en vochtletsels. De oorzaken van deze epidemie zijn divers. Denk bijvoorbeeld aan hoge temperaturen en luchtvochtigheid, geen of te weinig airco’s in verpleeghuizen, te weinig personeel en het vaste personeel is op vakantie, vaak niet goed aangepaste inco­materialen, warme of niet ademende polyester kleding, cliënten/patiënten worden niet frequent genoeg verschoond….

Geraadpleegde bronnen
Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg (Hoe incontinentie-gerelateerde dermatitis voorkomen.NTVW12-2011)
D.Beeckman, S.woodward,M.Gray Incontinenceassociateddermatitis: stepby-step prevention and treatment. Britisch Journal of Community Nursing Vol 16, No 7

⯑ Landelijke multidisciplinaire richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en behandeling, V&VN, 2011.
⯑ Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling, V&VN, 2011.
⯑ WCS Wondenboek, 2009. Woundcare Consultant Society, Leiden.

 

 

 

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider