loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Behandeling


Bij een diabetische voetwond kan er sprake zijn van drie soorten wonden.

Neuropatische wonden
Dit zijn wonden die ontstaan op basis van een verstoring van het gevoel in de voet (neuropathie).

Ischemische wonden
 
Dit zijn wonden die ontstaan op basis van een verstoring van de bloedtoevoer (ischemie, zuurstof tekort).

Neuro-ischemische wonden

Dit zijn wonden die ontstaan op basis van een verstoring van het gevoel gecombineerd met een verstoring van de bloedtoevoer.

Bij alle diabetische voetwonden geldt dat een brede behandeling gestart wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke infectie, ischemie, drukontlasting, verwijderen van avitaal weefsel (debridement), lokale wondbehandeling, stabiliseren van de bloedsuikers en optimaliseren van de voedingstoestand.

Een infectie dient altijd als eerste behandeld te worden. Daarnaast dient de oorzaak van de wond, dan wel de factoren die de wond in stand houden weggenomen te worden.

Bij lokale wondbehandeling is het belangrijk om de wond in een optimale conditie te brengen. Naast voldoende bloedvoorziening en voldoende drukontlasting, is het belangrijk om het risico op een infectie zo laag mogelijk te houden. Dit dient gedaan te worden door de wond dagelijks te beoordelen, de wond frequent te verzorgen en op een hygiënische wijze om te gaan met de wond.

In principe geldt dat de wondbehandeling gericht moet zijn op het verwijderen van avitaal weefsel en een vochtig milieu. Reinigen van de wond kan door middel van water of natriumchloride. Dit hoeft niet steriel te zijn. Daarna wordter gekozen voor een steriel verband dat een vochtig wondmilieu creëert en contact maakt met de wondbodem. De wond wordt afgedekt met een steriel verband dat vochtabsorberend is. Een uitzondering op de regel is ischemie. Dit dient dan eerst behandeld te worden. Tot die tijd wordt de wond steriel en droog behandeld om het infectierisico zo laag mogelijk te houden.

Bron:www.diabetische-voeten.nl

  • Filters
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider