loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Diabetische voet


Een ander woord voor de voetproblemen bij mensen met diabetes is diabetische voet. Diabetes zorgt voor aantasting van de bloedvaten. Die raken beschadigd en de hele kleine bloedvaten (de haarvaatjes) kunnen zelfs dichtslibben. De bloedsomloop is daardoor niet meer goed. Bij het ontstaan van een diabetische voet gebeurt er nog wat anders. De zenuwen raken beschadigd (neuropathie) omdat de bloedglucose te vaak te hoog is geweest. Dit leidt tot minder gevoel in de voeten. Pijnprikkels worden niet meer gevoeld en wondjes dus niet meer opgemerkt. Een simpel wondje kan ongemerkt uitgroeien tot een ontsteking en een zweer (ulcus).

Door minder gevoel in de voeten kunnen mensen ook in een andere houding gaan lopen. Dat kan op den duur leiden tot vormafwijkingen van voeten, drukplekken en ontstekingen, die vaak ongemerkt onder een eeltplek kunnen ontstaan.

Mensen met diabetes hebben een moeilijker wondgenezing. Mocht behandeling van de wond niet aanslaan, dan moet in het ergste geval een teen, een voet of zelfs grote delen van het been geamputeerd worden.

Diabetische-voeten
Bij drukplekken, eeltvorming op de voeten, problemen met het gevoel (neuropathie), problemen met de bloedvaten (ischemie) of als men eerder een wond of amputatie heeft gehad is het raadzaam om naar een huisarts te gaan. De huisarts zal dan doorverwijzen naar een specialist op het gebied van voeten. Dit kan zijn naar een medisch pedicure met diabetes aantekening of naar een diabetes podotherapeut.

Multidisciplinair
Om een diabetische voet aan te pakken is een gestructureerde organisatie nodig die goed moet worden ingevuld door alle profes­sionals wil er goed samengewerkt kunnen worden. Het niet goed samenwerken tussen verschillende disciplines is dus heel slecht voor de patiënt. Vandaar dat er heel wat standaarden zijn ontwikkeld, die een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van de diabetische voet. Het meest belangrijke document daarin is momenteel de ‘International Consensus of the Diabetic foot’. 

Een publicatie waarbij 45 deskundigen zoals artsen, chirurgen, huisartsen, verpleegkundigen en podotherapeuten uit 23 landen betrokken zijn. Het is dus een internationale consensus en wordt
door de Internationale Diabetes Federatie ondersteund.

Disciplines db

Afb: Meerdere disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van de diabetische voet

Nuttige links
Vragen over diabetes
Diabetische voeten, digitaal informatie centrum

  • Filters
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider