loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Nationaal

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Internationaal


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De EWMA werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 
 
Logo EPUAP
EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
Het EPUAP (de Europese variant van de National Pressure Ulcer Advisory Panel) is opgericht om binnen Europa landen bij te staan in hun pogingen decubitus te voorkomen en te behandelen. Zij stelt zich tot doel om door middel van onderzoek en educatie verlichting te bieden aan patiënten die aan decubitus lijden of tot de risicogroep behoren.
 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)  
NPUAP
Het NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) is de nationale, adviserende decubituscommissie in Amerika. Het instituut is vergelijkbaar met de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). De laatste jaren is er op het gebied van richtlijn ontwikkeling een steeds meer intensieve samenwerking zo ook tussen NPUAP en EPUAP.
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

3M Nederland

3M Nederland heeft inmiddels een uitgebreid assortiment vertrouwde producten voor wondverzorging, voor de behandeling van acute en chronische wonden.

www.3mnederland.nl

Advancis Medical

Advancis Medical is een internationale organisatie gespecialiseerd in ontwikkeling, productie en marketing van geavanceerde producten voor complexe wondzorg. Advancis is het eerste bedrijf dat de 100% Medical Grade Manuka honing gelanceerd heeft.

www.advancismedical.nl/

AllweCare medical B.V.

AllweCare levert in Nederland verband- middelen vooral bedoeld voor wonden met een complexe genezing die langer dan 21 dagen voortduurt.

www.allwecare.nl

ArjoHuntleigh

Op basis van uitgebreide kennis en geavanceerde technologie biedt ArjoHuntleigh superieure medische hulpmiddelen voor een veilige verzorging en hygiëne van patiënten, medische bedden en Therapeutic Support Systems™, wondgenezing, DVT-preventie, desinfectie en diagnostiek.

www.arjo.com

BAPMEDICAL

BAP Medical ontwikkelt, produceert en verkoopt medische oplossingen voor huidproblemen.

www.bap-medical.com

BiologiQ

Biologiq is een bedrijf werkzaam in de wondzorg.

www.biologiq.nl

BSN Medical

BSN medical levert wereldwijd medische apparatuur- en is één van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van producten zoals verbandmiddelen en steunkousen, en producten voor gipsen en wondverzorging.

www.bsnmedical.nl

Convatec

Al meer dan 30 jaar maakt ConvaTec innovatieve producten en biedt het bedrijf unieke diensten die de levens van patiënten verbeteren.

www.convatec.nl/

Flen Pharma

Flen Pharma is een particuliere onderneming. Flen Pharma producten voor wondgenezing zijn gebaseerd op het vochtige wondgenezing principe en zijn afkomstig van gepatenteerde polymeer toepassingen en gepatenteerde enzym complexen.

www.flenpharma.com/

GDM

GDM biedt een volledig portfolio voor wondgenezing op het gebied van negatieve druktherapie (KCI-Medical) en moderne wondverbanden (Systagenix).

www.gdm-medical.nl

HARTMANN

HARTMANN is een internationale onderneming met een breed pakket aan diensten en producten op het terrein van gezondheid en welzijn. 

https://hartmann.info/nl-nl

KCI Medical

KCI zet zich in om wondgenezingstechnologieën te stimuleren die het leven van patiënten en hun families, zorgverleners en medische hulpverleners positief beïnvloeden.

www.kci-medical.nl

(Distributie door GDM B.V.) 

L&R

Lohmann & Rauscher (L&R) is een internationaal toonaangevende aanbieder van toekomstgerichte medische en hygiëneartikelen van de hoogste kwaliteit — van klassiek verbandgaas tot en met moderne behandel- en zorgsystemen.

www.lohmann-rauscher.com

Medeco

Medeco is partner voor ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken, thuiszorg, (farmaceutische) groothandels en medisch speciaalzaken.

www.mediqmedeco.nl/

Medela

Medela maakt wondzorg eenvoudiger door de patiëntvriendelijke NPTW oplossingen voor ziekenhuis én thuis.

www.medela.nl

Medi Nederland

Vandaag de dag is medi een toonaangevende fabrikant van medische compressiekousen en produceert daarnaast bandages, orthesen, verbandkousen, drukkleding na plastische chirurgie en beenprotheses.

www.medi.nl

Mölnlycke

Mölnlycke Health Care is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van single-use chirurgische en wondverzorgingsproducten voor eenmalig gebruik en service provider voor de gezondheidszorg.

www.molnlycke.nl/ 

Ortho-Medico

Ortho-Medico is volledig gericht op de activiteiten van orthopedisch chirurgen, dokters in de fysiotherapie, revalidatieartsen, orthopedisch techniekers, schoentechniekers, vaatchirurgen en neurochirurgen.

Protex Healthcare

Protex Healthcare is een opkomende leverancier met innovatieve oplossingen voor wondbehandeling.

http://protexhealthcare.co.uk/ 

Smith & Nephew

Smith & Nephew is een internationaal opererend medisch technologiebedrijf met focus gericht op herstel en genezing van het menselijk lichaam.

www.smith-nephew.com

Spring Medical

Spring Medical levert innovatieve ‘eerste keus’ wondzorgproducten, service en kennis.

www.springmedical.nl/

Urgo Medical B.V.

In ons streven om door innovatie tot steeds betere wondgenezingsoplossingen te komen, willen we laten zien dat onze verbandproducten kosteneffectief zijn én aan de gezondheidsgerelateerde eisen voldoen.

www.urgomedical.nl/

Van Heek Medical

De beste wondverzorgingsproducten voor professioneel en thuisgebruik?

www.vanheek.com/

Varodem

Varodem® richt zich bewust en volledig op de markt voor oedeem gerelateerde medische compressie. Dit door middel van een breed scala aan medische compressiehulpmiddelen.

www.varodem.nl/

Vemamed

Vemamed is importeur en distributeur van hoogwaardige en innovatieve rehabilitatie producten.

www.vemamed.nl

We Medical

We Medical levert hoogwaardige hulpmiddelen en accessoires voor wondzorg en stomaverzorging.

www.wemedical.nl/

Kwaliteitsstandaard, protocol een richtlijn... maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen?

Protocol
Een protocol is een gedragsovereenkomst; meestal een vorm waarin binnen een aantal stappen de zorg moet worden uitgevoerd. Het zegt iets over hoe je eigenlijk het beste in de praktijk moet en kunt handelen. Je kunt er dus van afwijken indien dat beter is voor de patiënt.

Richtlijn
Een richtlijn is een best practice beschrijving van de zorg. Het is een advies over hoe er het beste kan worden gehandeld. Naleving ervan is over het algemeen ook niet verplicht.

Standaard
Een standaard beschrijft waar goede zorg aan moet voldoen, vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een kwaliteitsstandaard is de zorgvraag van patiënten. Er is bijvoorbeeld een behoefte aan een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners. Er wordt wel verwacht dat alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten om tot een kwaliteitsstandaard te komen.

Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg (2018)
Eind juni (2018) werd op het ministerie van Volksgezondheid (VWS) deze kwaliteitsstandaard aangeboden. Een rapport van 86 pagina's dat in beeld brengt hoe onze wondzorg in de toekomst moet worden ingericht. In het kwaliteitsdocument wordt verder ingegaan op een betere samenwerking in de wondzorg. Deze standaard is een initiatief van:
• Nederlandse Vereniging van Heelkunde;
• Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venerologie; •
• Nederlandse Vereniging voor plastische chirurgie;
• Wondplatform Nederland

download "Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg"

Analyse complexe wondzorg (2013)
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de controle op het wel of niet hebben van een verplichte zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd). Op 1 juli 2013 heeft ZN een rapport uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (toendertijd nog minister Edith Schippers) en aan betrokken partijen. Het rapport vormt volgens sommige samenstellers een tussenstap in het proces om de kwaliteit van wondbehandeling in Nederland te verbeteren. In dit rapport staat dat er nog veel onduidelijkheden zijn over wie voor wat verantwoordelijk is binnen de wondzorg. Dat er nog veel knelpunten zijn in het verwijsproces binnen de eerste- en de tweede lijn. Over het gebruik van producten wordt verder gezegd dat er geen wetenschappelijk onderbouwing is op grond waarvan een keuze wordt gemaakt voor de toepassing van een bepaald product. Door gebrek aan evidence kan niet worden gesteld dat het ene product beter is dan het het andere. Ook wordt verder uitgebreid stil gestaan bij een kwaliteitsstandaard voor de wondzorg. Het rapport is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eerder verschenen rapport "Verkenning wondbehandeling in Nederland (zie hieronder).


Verkenning wondbehandeling in Nederland (2012)
Het eindrapport (september 2012) dat de Nijmeegse wetenschappers Dr. Erik de Laat en Patricia van Mierlo, verpleegkundig specialist, beide van het UMC St Radboud Nijmegen, in opdracht van Zorinstituut Nederland (ZN) over de stand van de wondzorg hebben gemaakt.
download rapport Verkenning wondbehandeling in Nederland
zie ook: 
- Voorspelbaar rapport maakt wondzorg niet beter (NTVW8-2012)
- Evidence in de wondzorg? Dat is er nauwelijks (Nursing maart 2013)  

Anti-decubitusmatrassen


Drukreducerende systemen (drukverlagende matrassen) spelen een belangrijke rol bij de preventie en de behandeling van decubitus. Hoe lager de druk uitgeoefend op het lichaam (tissue interface druk) hoe kleiner het risico om decubitus te ontwikkelen. Alle druk­verlagende systemen hebben als eigenschap dat het contactoppervlak van het lichaam met de onderlaag zo groot mogelijk wordt gemaakt. Hoe groter het oppervlak dat wordt ondersteund (verspreiding van de druk) hoe lager de druk op de individuele punten. Dit principe verklaart waarom het zitten van een patiënt op een windring slecht is: de druk op de lichaamsdelen binnenin de ring is weliswaar minder, maar het lichaamsgewicht van de patiënt is hetzelfde gebleven en daarmee wordt de druk op de randen van de windring groter, met daarmee juist een verhoogd decubitusrisico.

Drukreducerende systemen (drukverlagende matrassen)  

Statische matrassen:
 

Standaard foam/schuim ziekenhuismatras

Koudschuimmatras
Koudschuim matrassen kenmerken zich door de uitstekende elasticiteit.
De celstructuur van deze matras is open en geeft samen met de profilering een uitstekende luchtcirculatie en ventilatie.
Wat zijn koudschuimmatrassen?

Traagschuimmatras

Traagschuimmatras


Traagschuim is een visco-elastisch polyurethaanschuim en wordt zachter door warmte. Het traagschuimmatras is opgebouwd uit meerdere lagen waarvan het traagschuim bovenop ligt. Traagschuim werkt malvormend en drukverlagend en geeft dus nauwelijks ondersteuning. Het past zich aan en zorgt ervoor dat er geen druk op het lichaam ontstaat. Preventief kan een traagschuimmatras worden gebruikt.

Alles over traagschuim

Oplegmatrassen
Oplegmatrassen zijn dunne matrassen die op een bestaand matras geplaatst kunnen worden om zodoende het bestaande matras zachter te maken en voor een betere gewichtsverspreideing te zorgen. Opleg matrassen die ingezet worden ter voorkoming van decubitus worden in de regel van visco elastisch materiaal (traagschuim) gemaakt.

Vezelmatras
Een vezelmatras heeft geen drukverdelend en/of drukopheffend effect.

Watermatras
Het watermatras heeft een drukreducerend effect maar er zitten enkele nadelen aan dit matras.
De stugge hoes van het watermatras verhoogt de druk en schuifkracht.
Risico op afkoeling van de patiënt.
Het gewicht van het matras.
Verminderde mobiliteit van de patiënt. Het vraagt veel inspanning voor het verplegend personeel om de patiënt van houding te veranderen (vooral in een zijligging van 30 graden).

Operatiematras
Operatietafelmatrassen van traagschuim met een hoge densiteit fixeren de patiënt maar kunnen niet worden ingezet in het kader van decubitus preventie. Operatietafelmatrassen van gel kunnen ook niet worden aanbevolen in het kader van decubitus preventie. Gelmatrassen scoren onvoldoende om het drukoppervlak te vergroten en zodoende de druk te doen verminderen.


Drukopheffende systemen (druk opheffen / verplaatsen)  

Dynamische systemen: (elektrisch aangedreven luchtmatrassen):

Luchtmatras
Luchtmatras, matras met een luchtkern biedt grote voordelen ten opzichte van de meeste matrassen. Deze matrassen zijn zeer hygiënisch en zelf harder of zachter te maken met behulp van een elektrische luchtunit. Ook komt er geen ligkuil in dit type matras, waardoor de levensduur lang is. Een combinatie met een traagschuim, koudschuim of latex talalay toplaag biedt een zeer goed ligcomfort. De uitgebreide systemen worden vaak in zorginstellingen gebruikt en noemt men ook wel alternerende systemen, waarbij de luchtbanen om en om worden gevuld met lucht. Deze lucht circuleert continu en geeft het zogenaamde wisseldrukeffect.

Low air loss matras

Het low air loss matras is een anti-decubitusmatras met aaneen geschakelde luchtkussens. Deze luchtkussens worden door de aan het voeteneinde van het bed bevestigde elektrische unit gevuld gehouden. Een optimaal low air loss systeem heeft een opbrengst van 200 liter per minuut. Het principe van low air loss is dat de luchtkussens kleine gaatjes bevatten waardoor de steeds ingevoerde lucht langzaam ontsnapt. De constante luchtstroom rond de patiënt is goed voor de huidconditie.

Air-fluidised systeem
Deze matrassen zorgen ervoor dat de druk zo goed mogelijk wordt verdeeld, waardoor het beschadigde gebied rust krijgt en de kans krijgt te herstellen. In verschillende gerandomiseerde,gecontroleerde onderzoeken is aangetoond dat de uitkomsten voor genezing bij patiënten met decubitus categorie III en IV die op een air fluidised systeem worden behandeld beter zijn dan bij gebruik van standaard bedden, van foammatrassen en van niet met lucht gefluïdiseerde ligsystemen.   

Een drukreductie van 20-30% wordt waargenomen in verschillende lichaamshoudingen bij proefpersonen op een traagschuimmatras (traagschuim wordt ook wel visco-elastische polyethyleen-urethaanmatras genoemd).
(Defloor T. Het effect van de houding en de matras op het ontstaan van drukletsels. Verpleegkunde 1997; 12(3): 140-149. Willems P. Het drukreducerend effect van schuimrubber matrassen. Niet gepubliceerde Eindverhandeling K.U.Leuven.)    

De hoes van een matras is van grote invloed op het druk- reducerend vermogen van een matras. Met name een gebrek aan elasticiteit beperkt de drukreductie.

Het hangmat-effect (“hammock-effect”) kan ontstaan bij een strak gespannen ondersteuningsvlak. Dit veroorzaakt zowel een verhoogde druk als meer schuif­krachten, met daardoor een verhoogd risico op het ontstaan van decubitus.

Dit principe geldt ook voor strak gespannen lakens. Lakens behoren dan ook niet te zijn aangetrokken of ingestopt, overigens zonder dat er plooien ontstaan die op zich weer door lokale drukverhoging decubitus bevorderend werken. Hoezen zowel als lakens behoren glad te zijn; hoe lager de frictie coëfficiënt, hoe lager de optredende schuifkrachten zullen zijn. De eigenschappen van de hoes zijn ook bepalend voor de mate van waterdamp doorlaatbaarheid en van de warmteafvoer.

  Naam Omschrijving
TheraKair Visio


Het TheraKair Visio matrasvervangende systeem is een geavanceerd Low Air Loss therapiesysteem, dat is ontwikkeld om decubitus te voorkomen en te behandelen door de verdeling van de druk, het microklimaat van de huid en oedeem te reguleren.

 

Arise APM

Het Arise™ APM systeem met alternerende therapie is ontwikkeld om de best mogelijke patiëntenzorg te bieden op het gebied van decubituspreventie, wondgenezing en pijnreductie.

APEX Domus 3

Domus 3 is een licht dynamisch matrasvervangend anti-decubitus systeem voor gebruikers met een matig tot gemiddeld risico op decubitus.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider