Ready to startDe site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom.
Stuur een mail naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

loading...


Er zijn veel opleidingen in de zorg. Je kunt er alle kanten mee op. Als verpleegkundige of verzorgende kun je bijvoorbeeld gaan werken in een ziekenhuis of bij de thuiszorg.

De opleidingen, van de eenjarige MBO-opleiding voor Zorghulp tot de HBO-opleiding Verpleegkunde, sluiten goed op elkaar aan. In de praktijk heeft verzorgen en verplegen ook veel met elkaar te maken. Er is wel een officieel verschil, namelijk dat een verzorgende helpt in de dagelijkse levensbehoefte van patiënten en een verpleegkundige zich richt op ziektes en aandoeningen.

Wie in de zorg wil werken kiest niet meer zoals vroeger voor een gespecialiseerde opleiding (bijvoorbeeld Ziekenverzorgende). In plaats daarvan staat er op je diploma een brede aanduiding: Zorghulp, Helpende Zorg, Verzorgende, Verpleegkundige, Verpleegkunde, MBO-Verpleegkundige of HBO-Verpleegkunde. Met zo’n diploma kun je overal aan de slag. Of het nu bij de thuizorg is of in een instelling, of met kinderen, gehandicapten of ouderen.

Meer info

http://www.leren.nl/artikelen/2010/opleidingen-zorg.html

Welke opleidingen zijn er voor de wondzorg? 2016 (pdf)

Hoe kan ik wondverpleegkundige worden? (pdf)

 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

 

Wetenschap


Betekenis 'wetenschap' volgens van Van Dale 

we·ten·schap (de; v)

1. het weten; kennis

2. (meervoud: wetenschappen) het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven: natuurwetenschappen; sociale wetenschappen -
 

Wat is Evidence Based Practice? 

Definitie EBP
Evidence Based Practice (EBP) gaat over de vraag hoe geneeskunde en gezondheidszorg zo breed mogelijk het beste in de praktijk kunnen worden. Evidence Based Practice heeft als basis het nemen van beslissingen door beroepsoefenaren door voordurend gebruik te maken van alle - en het beste beschikbare - 'wetenschappelijke' bewijs uit de literatuur. 

Evidence Based Practice is een afweging tussen kwaliteit van het onderzoek en de zwaarte van het wetenschappelijk bewijs met daarbij een aantal andere belangrijke overwegingen. Binnen de geneeskunde en paramedische beroepen is EBP een aanpak die vaak wordt aangeduid als Evidence Based Medicine (EBM). EBP vindt meer en meer toepassing bij overheid en verzekeraars die kijken naar de kosten van het beroepsmatig handelen. Zorgverzekeraars worden steeds kritischer of zij een product wel of niet vergoeden.

Het gaat bij EBP om klinische beslissingen op basis van:

1. Het best beschikbare bewijs (wetenschappelijke publicaties uit vakbladen)

2. De kennis en ervaring van de beroepsbeoefenaren

3. De waarde(n) en voorkeur van de individuele patiënt

 

Drie peilers van Evidence Based Practice

Drie peilers Evidence Based Practice

Evidence Based Practice is een handelswijze. Handelen op basis van bewijs wil in de praktijk wel zeggen, dat men klinische expertise combineert met het best beschikbare bewijs dat uit onderzoek beschikbaar is. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de wensen en verwachtingen van de patiënt, ongeacht de levensfase waarin de patiënt zicht bevindt.

Evidence based versus Practice based
Is evidence alleen evidence als het gaat om harde bewijzen die voorvloeien uit RCT's*? Het zal altijd een vraag blijven of de hoeveelheid RCT's altijd het beste bewijs leveren en of er rekening wordt gehouden met de individuele patiënt en de ervaringen die zijn opgedaan door de beroepsbeoefenaar op de werkvloer (Practice based). Vaak wordt het belang van harde evidence overschat en het belang van de praktijk onderschat. Evidence-based is zeker belangrijk, maar het is niet de enige bron van wijsheid. Patiënten zijn allemaal verschillend, zeker wanneer het hier om gecompliceerde wonden gaat. Practise Based is binnen de wondzorg net zo belangrijk en daarom is het belangrijk dat de praktijk en therorie hand in hand gaan.

The Cochrane CollaborationCochrane

Het Cochrane collaboration is een instituut wat zich als doel stelt vragen binnen de geneeskunde en gezondheidszorg te beantwoorden door middel van wetenschappelijk bewijsbare onderzoeken (Evidence Based Medicine). Met gebruik van meta-analyses*, dubbelblind tests en randomize controlled trials (RCT) tracht men bewijs te vinden hoe de geneeskunde en gezondheidszorg het beste zo breed mogelijk kan worden uitgevoerd. Dit wordt ook wel een Cochrane review genoemd. Het Dutch Cochrane centre werkt samen met de buitenlandse Cochrane en streeft er naar het gebruik van Cochrane reviews in Nederland te bevorderen. The Cochrane Library is in vele landen gratis toegankelijk, maar helaas is in Nederland nog steeds een betaald abonnement vereist. De samenvattingen van de systematische reviews zijn wel gratis te raadplegen. Voor meer info ga naar: www.cochrane.nl

* Meta-analyse: dit is een onderzoek waarin verschillende onderzoeken van een bepaald onderwerp worden samengevoegd in één onderzoek om secuurdere uitkomt te verkrijgen.
* Een gerandomiseerd gecontroleerd groepsonderzoek (Randomized Controlled Trial) is een wetenschappelijk onderzoek in bijvoorbeeld wondzorg, waarbij getracht wordt de vraag te beantwoorden of een bepaalde behandeling werkzaam of zin heeft. Patiënten van de verschillende groepen worden daarbij door het lot bepaald. Dit kan ook dubble blind, dat wil zeggen dat zowel niets door de proefpersoon als niets door de onderzoekers wordt bepaald binnen de onderzoeken.


Wat is Best Practice?

Wanneer we gaan onderzoeken of ons handelen gebaseerd is op goed wetenschappelijk onderzoek, zal er zeker niet voor al ons handelen gegevens voorhanden zijn. Veel van onze zorg is gebaseerd op Best Practice:

handelen gebaseerd op een methode of techniek die betrouwbaar betere resultaten laat zien ten opzichte van andere.

Best Practice komt voort uit het ervaren dat een methode of techniek beter werkt en is niet wetenschappelijk onderzocht.

Ulcus cruris (open been)


Een ulcus cruris (open been) betekent letterlijk een open plek of zweer aan het onderbeen die ontstaat door een stoornis in de bloedsomloop (venen) en die zonder behandeling slecht zal genezen. De stoornis  in de bloedsomloop kan liggen in de bloedaanvoer; maar vaker ligt het probleem in de bloedafvoer. Voordat de open plek ontstaat, zijn er meestal al langdurig afwijkingen in de omgeving aanwezig, zoals vochtophopingen om de enkels (oedeem), spataderen en bruine verkleuringen. Als er een open plek (wond) ontstaat zit deze meestal aan de binnenkant bij de enkel of het onderbeen en geneest langzaam. De wond kan er verschillend uitzien. Zo kan de plek open en vochtig of juist korstig zijn. Ook de kleur en grootte van de plek kunnen sterk verschillen. De zweer doet meestal geen pijn, maar kan wel stinken en veel vocht (oedeem) afgeven. Een ulcus cruris is het eindstadium van chronische veneuze insufficiëntie (CVI).

Ulcus-Cruris-Venosum

Hoe ontstaan van een openbeen
Om goed gezond te blijven heeft de huid voortdurend zuurstof en voeding nodig. Dit wordt door de kleine bloedvaatjes in de huid aangevoerd. Zodra om welke reden dan ook de toevoer van bloed naar bepaalde plekken in de huid sterk vermindert krijgt de huid onvoldoende bloed en sterft dan af. Op deze plek ontstaat dan een wond.

Veneuze insufficiëntie (aderproblemen)
Bij een veneuze insufficientie kunnen de aders (venen) hun taak om het bloed terug naar het hart te transporteren niet meer voldoende uitvoeren. Hierdoor bestaat het risico dat het bloed terugvloeit (reflux). Dit leidt tot een verhoogde druk in de oppervlakkige venen en venen van het onderbeen en de voet. Err hoopt zich vocht (oedeem) op in de weefsels in de voet en het onderbeen. De huid gaat strak staan, kan niet goed doorbloed worden en wordt daardoor erg kwetsbaar. Wanneer de aders dat niet meer goed doen, spreekt men dus van veneuze insufficiëntie. De eerste indicaties voor een chronische veneuze insufficientie zijn vaak zichtbaar aan de enkel. Er vormt zich een netwerk van kleine adertjes. Zware benen, jeuk, tintelingen en kuitkrampen tijdens de nacht volgen.

Risicofactoren voor chronische veneuze insufficiëntie

Overgewicht

Overgewicht is een directe of indirecte risicofactor voor alle hart- en vaatziekten. Overgewicht, slechte voedingsgewoonten en gebrek aan lichaamsbeweging vormen een vicieuze circel waar een patiënt moeilijk zelf uitraakt. Overgewicht wordt deels veroorzaakt door genetische aanleg en deels door gedrag. Overgewicht zorg voor extra belasting op de benen en verhoogt de veneuze druk. Hierdoor wordt de terugstroom naar het hart verhinderd.


Langdurig rechtstaan en of zitten
Vooral zitten met gekruiste benen moet worden vermeden omdat dit ontstaan van veneuze insufficiëntie in de hand werkt. Hierdoor stagneert het bloed in de venen onder invloed van de zwaartekracht. Indien de persoon langdurig moet staan of zitten door het doen van een bepaald beroep wordt er aangeraden om af en toe te wandelen of circelvormige bewegingen te maken met de voeten. Hierdoor wordt de bloedstroom gestimuleerd.


Zwangerschappen en of orale contraceptiva ("de pill" die via de mond wordt ingenomen)
Chronische veneuze insufficiëntie komt vaker voor bij vrouwen onder invloed van de hormonen, zoals oestrogenen. De oestrogenen verhogen de permeabiliteit van de venen en de progestativa zijn verantwoordelijk voor het uitzetten van de slagaders (arteriën). Omdat deze hormonen tijdens de zwangerschap in grote hoeveelheden worden geproduceerd, neemt het risico van chronische veneuze insufficiëntie toe. Deze hormonen vindt men ook terug in de anticonceptiepil.

Erfelijkheid
Vaak zien we dat veneuze pathologieën familiaal voorkomen zoals, varics, veneuze insufficiëntie. Indien CVI familiaal voorkomt, heeft men een verhoogd risico op het ontwikkelen hiervan.


Symptomen van veneuze insufficiëntie (aderproblemen)
Vaak klagen patiënten over een zwaar gevoel in de benen. Dit gaat meestal gepaard met (nachtelijke krampen). Als deze veneuze insufficiëntie blijft bestaan onstaan er enkele typische symptomen als:

Pitting oedeem
Pitting oedeem is doorgaans het eerste teken van een falend veneus systeem. Het bevindt zich vooral rond de enkel (talus) en is in de avond duidelijk zichtbaar. Kenmerkend is voor veneuze insufficiëntie is het ontstaan van oedeem (vochtophoping) als gevolg van de te hoge druk in de venen. Dit vocht kan onvoldoende worden afgevoerd en blijft opgehoopt in de weefsels. Dit leidt tot het ontstaan van pitting oedeem. Pitting oedeem kan men herkennen door een putje te drukken in het oedeem. Dit putje keert heel langzaam terug. Oedeem zorgt voor een loom, moe, zwaar gevoel in de benen en krampen in de onderste ledematen voornamelijk nachtelijke krampen.

Spataders (‘varices’)

Dit zijn aders die wijder zijn geworden. Daardoor sluiten de kleppen in de been­aders niet goed meer en kan het bloed weer terug naar beneden stromen. Mensen met spataders hebben vaak een erfelijke aanleg. Spataders kunnen verergeren door bijvoorbeeld een staand beroep, door overgewicht of door hor­monale factoren (zoals verandering van hormonen bij zwangerschap).

Meer info over spataderen.
Spataderen (www.huidziekten.nl)
http://spataderen.startpagina.nl/

Trombose
Dit is een bloedstolsel dat zich heeft vast­gezet in een ader. Bloedstolsels kunnen een ader tijdelijk helemaal afsluiten (‘trombosebeen’). Hierdoor kunnen beschadigingen optreden van aders in de kuit. De kleppen in de aders kunnen beschadigd raken waardoor ze niet meer goed sluiten, en het bloed weer naar beneden kan stromen. Deze gevolgen van een trombosebeen ontstaan soms pas na jaren. Soms zijn mensen al vergeten dat ze ooit een trombosebeen hebben gehad.

Meer info
over trombose:

Wat is trombose? (Trombosestichting Nederland)

Onvoldoende werking van de kuitspieren
Bij mensen die hun kuiten te weinig ge­bruiken, bijvoorbeeld bij mensen die rol­stoelafhankelijk zijn of een beroep hebben waarbij ze veel moeten staan, wordt het bloed niet goed naar het hart gepompt.

Hyperkeratose
Abnormale verhoorning van de huid ook wel eeltvorming genoemd. Hierdoor ligge er dikke schubben op de huid.

Ulcus cruris of het open been
Een ulcus zal niet spontaan genezen. Compressietherapie is de behandeling van een ulcus cruris venosum om recidief te voorkomen.

Sommige mensen hebben meerdere oor­zaken voor veneuze insufficiëntie (zoals suikerziekte en langdurig bestaande hoge bloeddruk).

Onderzoek ulcus cruris
Het op tijd stellen van de diagnose is zeer belangrijk om verdere symptomen en complicaties te voorkomen. Essentieel zijn de anamnese en het klinisch onderzoek binnen de diagnosestelling, aangevuld met technisch onderzoek.

Anamnese
Een goede anamnese is belangrijk om erachter te komen wat de patiënt precies voor klachten heeft. De arts zal kijken naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt, het familiaal voorkomen, de levenstijl van de patiënt en eventuele risicofactoren. De patiënt heeft vaak zeurende pijn in het aangedane been die erger wordt bij lang staan, en verminderd bij hoogstand van de onderste ledematen.

Lichamelijk onderzoek
Inspectie van extremiteiten is belangrijk. Hier wordt vooral gelet op symptomen van veneuze insufficiëntie zoals oedeem, spataders en huidletsel. Inspectie van de omvang van het been (rechts en links vergelijken). Inspectie van de huid op kleur, atrofie, letsel, ontsteking en ulceraties.

Een van de meest voorkomende onderzoeken die verder nog gedaan kunnen worden is het Duplex-onderzoek. Hierbij bekijkt men met de echo de kwaliteit van de bloedvaten, en luistert men met een apparaat, een Doppler, naar de kwaliteit van de bloedstroom. Zo kan men de snelheid, de richting en het patroon van de bloedstroom meten.

Behandeling ulcus cruris
Het doel van de behandeling is dat de wond geneest en dat er geen wonden terugkomen. De arts, wondverpleegkundig maakt de wond regelmatig schoon en verbindt hem opnieuw. De huiddoor­bloeding moet worden verbeterd zodat de bloedsomloop zo goed mogelijk wordt hersteld.

Zwachtelen (‘compressief verband’)
Als bij de bloedafvoer (de aderproblemen) het open been veroorzaakt, is het inzwachtelen (compressief verband) van het been de juiste behandeling om de bloedsomloop te herstellen. Het been wordt ingezwachteld van de voorvoet tot de knie. De zwachtels zijn vooral bedoeld om druk op het onderbeen uit te oefenen. De druk is het grootste in de voet en wordt naar de knie toe steeds minder.
Ook wanneer de kuitspier aanspant, wordt de druk op de vaten in de benen groter en stroomt het bloed beter terug uit het been naar het hart. De zwachtels zorgen er dus voor dat de ‘kuitspierpomp’ beter gaat werken.
Niet alleen de zwachtels dragen, maar ook voldoende blijven lopen is ook erg belangrijk want vooral dan worden de kuitspieren gebruikt.
Richtlijnen
Deze richtlijnen met aanbevelingen en handelingsinstructies zijn bedoeld ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering waarbij de optimale behandeling van de patiënt centraal staat. De richtlijn berust op de resultaten van...
  • Filters
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider