loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com


Wie in de zorg wil werken kiest niet meer zoals vroeger voor een gespecialiseerde opleiding (bijvoorbeeld Ziekenverzorgende). In plaats daarvan staat er op je diploma een brede aanduiding: Zorghulp, Helpende werk en welzijn, Verzorgende(IG), MBO-Verpleegkundige, HBO-Verpleegkunde of Verpleegkundig specialist. Met zo’n diploma kun je overal aan de slag. Je kunt niet alleen in een ziekenhuis aan de slag maar ook in bijvoorbeeld een
verpleeghuis, woonzorgcentrum, thuiszorginstelling, instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg of in de geestelijke gezondheidszorg.  

Beroepen in de VVT
De komende decennia zal de sector zorg, welzijn en hulpverlening alleen maar groeien. Wil je bijvoorbeeld verpleegkundige worden, dan zijn er twee opleidingsmogelijkheden. 

De twee opleidingsmogelijkheden zijn:

MBO Verpleegkunde (Niveau 4)

Hier leer je hoe je zorg en begeleiding geeft aan mensen in verschillende verpleegsituaties. Je komt onder andere te weten hoe je verpleegtechnische handelingen uitvoert, zoals het toedienen van medicijnen. Na deze opleiding kun je als basisverpleegkundige in alle branches van de zorg werken.

HBO Verpleegkundige HBO (Niveau 6)
Tijdens de opleiding Verpleegkunde HBO word je breed opgeleid, zodat je in in diverse zorginstellingen en functies aan de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld als regieverpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg of als wijkverpleegkundige. Je leert hoe je samen met de patiënt de zorg in kaart brengt en hoe je de patiënt de regie kunt geven. Ook leer je hoe je verpleegtechnische handelingen moet verrichten.

Vervolgopleidingen
Er zijn ook diverse verpleegkundige vervolgopleidingen die je kunt volgen. Bijvoorbeeld: dermatologieverpleegkundige, wijkverpleegkundige, oncologieverpleegkundige en Mama Care verpleegkundige, brandwondenverpleegkundige, diabetesverpleegkundige etc.


Wondzorg
Heb je een affiniteit met wondzorg dan is het mogelijk om na de opleiding verpleegkunde een vervolgopleidingen te volgen om uiteindelijk wondverpleegkundige, wondconsulent en/of verpleegkundig specialist te worden

Er zijn momenteel 2 opleidingen die je zou kunnen gaan volgen. 

Erasmus MC 
- Wondverpleegkundige (Start 2x in het jaar, duur 2 jaar)
- Wondconsulent

UMC Radboud in Nijmegen.
- Wondverpleegkundige (de opleiding start 3 keer per jaar, in januari, april en oktober)

Meer info

https://www.youchooz.nl
http://www.leren.nl/artikelen/2010/opleidingen-zorg.html
Welke opleidingen zijn er voor de wondzorg? 2018 (pdf)
Hoe kan ik wondverpleegkundige worden? (pdf)
www.studiekeuze123.nl