Boordevol informatie en links over de wondzorg

Ready to START...

UNIEKE UITGAVE!

NIEUW!

Arrow
Arrow
Slider
loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Adverteerders startwondverzorging

Slider

 

THUISZORG

Dichtbij de patiënt
Excen staat dicht bij de patiënt en coördineert transmurale en multidisciplinaire zorg, die wordt geleverd door verschillende zorgaanbieders.
Als ervaringsdeskundige in de thuiszorg werkt Excen volgens een onderling afgestemd plan met alle partijen en zorgen wij voor overzicht en efficiëntie in zorg rond en voor de patiënt.

WEC en SEC
Wond- en stomazorg vragen om experts met specialistische kennis. Hiervoor zijn hoog opgeleide verpleegkundigen nodig, met de juiste ervaring, een hoog kennisniveau en grote deskundigheid. Er is behoefte aan duidelijke en vaste protocollen, waarbij de nodige informatie wordt teruggekoppeld naar de ziekenhuizen. Excen beschikt over deze experts.

Zo werken de Wond Expertise Centra (WEC) en de Stoma Expertise Centra (SEC) van Excen, zowel in de eerste als tweede lijn. QualityZorg biedt deze zorg in de 2e lijn volgens afspraken die de huisartsen, wijkverpleging en poliklinieken in de transmurale zorg met elkaar maken. Het gaat om multidisciplinaire zorg, die is afgestemd met andere zorgaanbieders, via protocollen en met een uniek online elektronisch patiëntenvolgsysteem binnen een WEC of een SEC. Dit systeem registreert alle stadia van de diagnostiek en de behandeling. QualityZorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar als vast aanspreekpunt voor de patiënt.  

Heeft u vragen over Excen of onze werkwijze? Neem dan contact op met Dhr. K. van der Meij: 020 497 55 99.

Excen: expertise in organisatie, kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in wond- en stomazorg

Gecompliceerde wonden