loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Wondbehandelingen

Madentherapie


De gunstige effeambroise-parecten van de toepassing van maden in wonden werd ontdekt in 1557, door Ambrosius Paré. Maden werden namelijk tot in de vorige eeuw al gebruikt bij het schoonmaken van wonden. Deze maden laten het levende weefsel intact en eten het dode vlees.

Door de komst van antibiotica (penicilline) in 1930, maakte de maden relatief overbodig. Maar doordat er in de jaren 80 bleek dat veel mensen niet meer goed reageerde op antibiotica en dus de resistentie tegen antibiotica toenam staan de maden weer in de belangstelling van onderzoekers en artsen.

Het was Ronald Sherman die in 1989 de de behandeling met madentherapie herontdekte. Sindsdien kreeg de behandeling met steriele maden (MDT: Maggot Debridement Therapy, is een engelse afkorting) een steeds grotere vlucht in Nederland.

lucilia-sericata
Lucilia sericata
Wanneer de temperatuur in de lente en de zomer oploopt en ook de luchtvochtigheid hoger wordt zal je overal de blauw-groene vlieg, genaamd de Lucilia sericata tegen komen. Deze vliegen worden ook wel de strontvliegen genoemd. De vlieg kan zo’n 300 eitjes per keer leggen. Ze legt haar eitjes op warme en vochtige plaatsen. De larven die uit deze eieren komen zijn de maden. Je komt ze bijvoorbeeld tegen in je vuilcontainer (etensresten).

Maden worden daardoor ook gezien als ‘vies’. Maar dat maden heel nuttig kunnen zijn bij ernstige wonden, begrijpen velen niet.

Diabetes
Mensen met diabetes kunnen onder andere te maken krijgen met gezondheidsproblemen, waaronder neuropathie, of schade aan de zenuwen, die vaak voorkomt in de benen en voeten. Te hoge bloedglucosewaarde of roken kunnen bij diabetici problemen geven aan de bloedsomloop. De bloedvaten worden hard en smal, belemmeren circulatie van zuurstofrijk bloed en voedingsstoffen naar de voeten. Ook onbehandeld eelt op de voeten van diabetici kunnen zich ontwikkelen tot open wonden die bekend staat als zweren. Als deze zweren niet snel en effectief worden behandeld, kan er infectie ontstaan.

MadentherapieOm diabetische voet ulcera te behandelen en infecties te bestrijden, moet zoveel mogelijk dood weefsel (necrose) rondom de wond worden verwijderd waardoor er een betere doorbloeding van de wond ontstaat. Vooral grijs/witte necrose en gele wonden kunnen gemakkelijk worden gereinigd om vervolgens granulatievorming te bevorderen.

Dit kan o.a. dus door middel van madentherapie (biologische debridement). Maden kunnen de wondgenezing bevorderen maar niet altijd komt de wondgenezing met maden goed op gang. Als de toestand verslechtert of infectie zich verspreidt, kan de enige toevlucht zijn amputatie van de tenen, voet of zelfs het hele onderbeen.

www.woundcarecenter.com
In deze video, worden er honderden kleine larven op een geïnfecteerde wond van een diabetespatiënt toegepast.
https://www.youtube.com/watch?v=DGDAa28zDQI

  • Filters
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider