loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Wondbehandelingen

Negatieve druktherapie


Sinds de introductie van negatieve druk therapie (NPWT) in de klinische praktijk in de jaren negentig van de vorige eeuw is deze vorm van behandeling binnen de wondzorg steeds belangrijker geworden.


Negatieve druktherapie is een vorm van wondbehandeling waarbij men sub-atmosferische druk aanbrengt op het wondbed, om zo een zuigkracht uit te oefenen. De aangebrachte negatieve druk zorgt voor een toegenomen bloedperfusie en stimulatie van granulatieweefsel. Daarnaast is er door de zuigkracht een vermindering van het interstitieel vocht en op die manier een controle van de exsudatie. Het aanzuigen van het wondvocht zorgt ook voor een vermindering van de bacteriële load.

Negatieve druktherapie1
In de praktijk wordt er een polyurethaan of een polyvinylalcohol schuim in de wond aangebracht. Het geheel wordt afgedekt met een hermetisch afsluitende polyurethaanfilm, waarop een verbindingsstuk aangesloten is. Dit verbindingsstuk wordt naderhand via een slangetje verbonden met een extern zuigtoestel, waarmee een druk van -75 tot -150 mm Hg gerealiseerd wordt. De polyurethaanverbanden blijven in de regel 2-3 dagen ter plaatse. De polyvinylalcohol schuimverbanden kunnen tot 7 dagen ter plaatse blijven. Er bestaat een mogelijkheid om een geïnfecteerde wond zo nodig bijkomend te instilleren met antiseptica.

NPWT wordt steeds meer toe­gepast in de tweede, maar zeker ook in de eerste lijn. En ook binnen gemengde settings zoals de anderhalve lijn krijgt NPWT een steeds belangrijker plaats. Geen wonder, want het is een effectieve behandelmethode die bij een goede inzet buiten de muren van het ziekenhuis de afhankelijkheid van patiënten met wonden van de tweede lijn sterk kan reduceren. Winst voor iedereen dus. Zonder overdrijving kan worden gezegd dat NPWT voor de behandeling van verschillende typen wonden in korte tijd zelfs tot de gouden standaard is uitgegroeid. En NPWT is zeker ook bij de behandeling van gecompliceerde wonden een onmisbaar hulpmiddel geworden. 


Negatieve druktherapie2Voor het starten van NPWT zijn de volgende vragen belangrijk:
 Is het mogelijk het wondbed en de wond effectief te debrideren voor de start van NPWT?
 Kan NPWT worden toegepast gezien de resultaten van het assessment van de wond?
 Zijn er contra-indicaties?
 Welke doelen moeten er worden gehaald: sluiting, wondpreparatie, exsudaat management?
 Wie wisselt de verbanden in de thuissituatie?
 Hoe lang gaat de behandeling duren?
 Staat de patiënt achter de behandeling?
 Is de communicatie tussen de verschillende behandelaars goed geregeld?
 Wie levert apparatuur en disposables?

© Foto's Kasia Huisman, Brabantzorg

  • Filters
Leverancier: Mölnlycke
Aantal maal bekeken: 12530


Het Avance NPWT systeem is een pomp om negatieve druk te creëren met Safetac technologie*. Met de ontstane zuigkracht wordt overtollig vloeistof weggetrokken en wordt de vorming van granulatieweefsel bevorderd.

Leverancier: Smith & Nephew
Aantal maal bekeken: 12490


De RENASYS EZ Plus is een krachtige unit die ingezet kan worden bij een breed spectrum van wonden.

Leverancier: Acelity
Aantal maal bekeken: 12121


V.A.C.Ulta™
Negative Pressure Wound Therapy System is de nieuwste ontwikkeling in V.A.C.® Therapy. Het biedt twee therapieën in één eenvoudig te gebruiken unit.

Leverancier: Ortho-Medico
Aantal maal bekeken: 6888

Negatieve en positieve druktherapie voor optimale wondzorg

Leverancier: Convatec
Aantal maal bekeken: 1499

Avelle® negatieve druk systeem biedt negatieve druk met de kracht van Hydrofiber® technologie,

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider