loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Wondbehandelingen

Compressietherapie


Compressietherapie betekent letterlijk 'drukbehandeling'. Het bestaat uit een aantal technieken waardoor de veneuze en lymfatische circulatie van de extremiteiten wordt verbeterd. In de praktijk wordt vaak gesproken van ambulante compressie, omdat het samengaan van de comprimerende werking van het aangelegde verband en de pompwerking van de spieren het beoogde resultaat tot stand brengt. Er is inzicht noodzakelijk in de materialen waarmee men compressietherapie kan uitvoeren. Vandaar dat informatie en advies belangrijk zijn om de patiënt kunnen motiveren tot educatie.

N banner compressietherapie2

Zwachtelen of compressietherapie wordt toegepast bij:
• Gevolgen van onvoldoende werking van de bloedvaten (Veneuze insufficiëntie).
• Vochtophoping (oedeem), ontstaan door slecht werkende aders, hartproblemen, wondroos of immobiliteit.
• Behandelen open beenwond (veneus ulcus cruris).
• Tegengaan van een “dikke arm” (lymfoedeem) na behandeling voor borstkanker.
• Voorkomen van trombose in de benen (diep veneuze trombose).
• Dichtspuiten spataderen (sclerocompressie).

Veneuze / arteriële ulcera
Veneuze / arteriële ulercera vormen een belangrijk gezondheidsprobleem en de sleutel tot het succesvol behandelen, ligt in het gebruik van compressietherapie. Verschillende factoren kunnen echter de goede resultaten van van compressietherapie beïnvloeden. De grote variëteit aan aan beschikbare compressiesystemen, verschillen in terminologie en onvoldoende kennis van de effecten van druk onder het verband, leiden nogal eens tot verwarring en ineffectieve zorg. Daarbij komt dat er veel patiënten zijn die een behandeling nodig hebben die niet in de studieboeken voorkomt. Dit zorgt voor praktische uitdagingen bij de toepassing van compressietherapie.


Compressietherapie uitgevoerd op de juiste manier kan de genezing van ulcus cruris bevorderen en de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren.

Compressie is het direct uitoefenen van druk op een ledemaat, waardoor oedeem (vochtophoping) vermindert en de bloedtoevoer richting het hart bevordert.

Compressie heeft invloed op het veneuze, arteriële en lymfatische systeem.Compressietherapie kan op de volgende manieren worden toegepast

Met behulp van verbanden, hetzij elastische (korte-rek of lange-rek zwachtels).
De druk- en rekkracht bepaalt de keuze voor een korte rek zwachtel of een lange rek zwachtel. Wanneer een patiënt stil zit en niet beweegt is er een lage druk onder het verband dit wordt 'de rustdruk' genoemd. Zodra de patiënt gaat lopen spant de kuit aan en wordt deze korter en dikker. Hierdoor wordt de druk in het verband hoger omdat het verband minder mee rekt dan de omvangstijging van het been (de werkdruk). Na het ontspannen van de kuit wordt deze uiteraard weer langer en minder dik. Wanneer een patiënt loopt is de druk dus niet regelmatig. Dat is anders als de patiënt constant in ruste is. Belangrijk is bij het zwachtelen met korte of lange rek, dus de bepaling van 'werkdruk' of 'rustdruk'. Het verschil tussen de werkdruk en de rustdruk noemt men effectieve druk.

Niet-elastische verbanden (o.a. gipsverband, zinklijmverband of een klittenband verband).

Met behulp van Therapeutische Elastische Kousen (TEK’s).
Patiënten met oedeem in de voeten of benen, varices, enz. raadt men gewoonlijk aan druk- of therapeutische elastische kousen te dragen. Deze kousen zijn echter moeilijk aan en uit te trekken. Door de druk van buitenaf die therapeutische elastische kousen uitoefenen op de venen, verhoogt de veneuze stroomsnelheid en word reflux (terugstroming van het bloed) voorkomen. Samen met de ondersteuning van de spieren bij het stappen, verhinderen TEK (verdere) ontwikkeling van veneuze insufficiëntie.


Ten slotte kan compressie ook pneumatisch met behulp van compressiepompen worden gegeven.

De hoeveelheid druk
Compressie, het direct uitoefenen van druk op een ledemaat wordt gemeten in mmHg (millimeter kwikdruk). Samengevat kunnen we dus zeggen dat in de praktijk de druk onder het verband verschillend is. Meestal het laagst wanneer de patiënt ligt (rustdruk), en het hoogst wanneer de patiënt actief is (werkdruk).
Er komen internationale verschillen voor bij de classificatie van druk. De laatste tijd wordt de volgende standaard gehanteerd (WUWHS)

licht (> 20mmHG), matig (20 - 40 mmHG), sterk (40 - 60 mmHg en zeer sterk (> 60 mmHG).

 

Er zijn verschillende soorten zwachtels, die om verschillende technieken vragen (zie hieronder)

 

polsteren
Omdat het onderbeen niet overal gelijkmatig rond is, zal de druk die de zwachtel uitoefent niet overal gelijk zijn. Door te polsteren met watten (holtes opvullen) maak je het been egaal van vorm waardoor de druk optimaal verdeeld wordt over het...
korte-rek-zwachtel
Korte rekverbanden worden meestal gemaakt van 100% katoen en geven krachtige compressie bij activiteit van de kuitspier wanneer je in beweging bent. De arbeidsdruk is relatief hoog en de rustdruk relatief laag. De kuitspier zet tijdens het lopen uit...
Lange rekverbanden worden gemaakt van katoen, viscose en/of polyurethaanelastomeer. Bij de lange rekzwachtel is de arbeidsdruk relatief laag en de rustdruk relatief hoog. Deze zwachtel is bedoeld voor mobiele patiënten. Deze...
tek-therapeutische-elastische-kous
Bij lymfoedeem en mensen met spataders, oud trombose been of open benen is er een opeenhoping van vocht. Dit komt of omdat er teveel lymfvocht wordt "geproduceerd", of doordat er te weinig vocht wordt afgevoerd. In beide gevallen zal er...

VATEK

Uit evidence blijkt dat IPC (een ruimte of “laars”, die bestaat uit met lucht gevulde kamers een bevestigd aan een elektronische pomp) gebruikt in combinatie met drukverbanden wellicht effectiever zijn dan alleen het gebruik van verband....
Om het aan- en uittrekken van de arm- of beenkous te vergemakkelijken, kan er een aantrekhulp of een uittrekhulp worden gebruikt. Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat de kous minder weerstand ondervindt bij het aan- en uittrekken. Ze zorgen er vooral...
VaroCare-onderbeen
Inmiddels zijn er verschillende typen niet-elastisch verbanden beschikbaar. In overleg met de oedeemtherapeut kan bekeken worden of het dragen van een niet-elastisch verband raadzaam is.Voorbeelden van niet elastische verbanden (inelastische...
Meerlaagszwachtels of -compressiesystemen bestaan uit 2 tot 4 lagen, waardoor ze een week blijven zitten (en volgens sommigen de druk ook beter verdelen): 2-laags compressiesystemen bestaan uit een korte-rekzwachtel en een comfortzwachtel die als...
  • Filters
Leverancier: Varodem
Aantal maal bekeken: 8050

Zwachtelsystemen voor de onderste extremiteiten

Leverancier: Varodem
Aantal maal bekeken: 9640

De VaroCare® Strong zwachtelsystemen voor de onderste extremiteiten zijn compressiehulpmiddelen met ultra korte-rek eigenschappen, bedoeld voor het reduceren van gemiddelde tot ernstige oedemen in voet, onderbeen, knie en dijbeen. Een VaroCare® Strong verband kan gecombineerd worden met alle overige producten uit het VaroCare® V-Flex® assortiment.

Aantal maal bekeken: 4320

De juiste druk onder het verband meten.

Categorie: Polsteren
Leverancier: L&R
Aantal maal bekeken: 6324

Voor lymfologisch en flebologisch compressieverband is een bijpassende polstering nodig. Schuimstofverband Rosidal soft is daar ideaal geschikt voor.

Leverancier: Medeco
Aantal maal bekeken: 13187


De Klinidur Textelast korterek-zwachtel is speciaal geschikt voor ambulante compressietherapie. De therapie wordt toegepast met twee Klinidur Textelast zwachtels, die in tegengestelde richting op het onderbeen worden aangebracht.

Leverancier: Medeco
Aantal maal bekeken: 12376

Elastische kleefzwachtels worden gebruikt bij spataderen, verstuikingen, sportletsel, bij compressietherapie en als huidbescherming onder tape.

Leverancier: L&R
Aantal maal bekeken: 16234


Korterekzwachtel Rosidal K is een sterk comprimerende en textielelastische zwachtel met korte rek. Dit dient de sterke compressie van extremiteiten bij flebologische behandeling.

Leverancier: L&R
Aantal maal bekeken: 12529


Lange rek en goed te variëren — deze attributen zijn kenmerkend voor de Dauerbinde K en F.

Leverancier: ArjoHuntleigh
Aantal maal bekeken: 19761

De praktische keuze – Uniforme en sequentiële VTE-preventie met ÉÉN Actieve Compressie Systeem.

Aantal maal bekeken: 10059

Compressietherapie-pomp met bijpassende arm- beenmanchetten

Leverancier: Medeco
Aantal maal bekeken: 9332


Eenvoudig kousen aan – en uittrekken zonder te bukken en met geringe krachtsinspanning.

Leverancier: Medi Nederland
Aantal maal bekeken: 9184

In enkele seconden de kous aan en uit.

Leverancier: L&R
Aantal maal bekeken: 10183


Varicex is een met zinklijm geïmpregneerde zwachtel. Hij is gebruiksklaar en tijdbesparend in de toepassing van halfstarre permanente verbanden bij tromboflebitis, oedeembehandeling, chronisch veneuze insufficiëntie, ulcus cruris in de genezende fase, evenals in de nazorg bij fracturen.

Leverancier: L&R
Aantal maal bekeken: 8497

ReadyWrap -compressieverband: speciaal ontwerp maakt compressietherapie bij de behandeling van patiënten met veneus- en lymfoedeem eenvoudig.

Leverancier: 3M Nederland
Aantal maal bekeken: 13004

Het Coban 2 Twee is een 2 lagen Compressiesysteem en bestaat uit twee cohesieve zwachtels.

Leverancier: Urgo Medical B.V.
Aantal maal bekeken: 10015

UrgoK2 is een tweelaags compressiezwachtelsysteem.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider