loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Wondverbanden

Zilververband


Er zijn verschillende soorten zilververbanden op de markt die zich onderscheiden in de hoeveelheid zilverionen die per tijdseenheid wordt afgegeven aan het wondbed. Het geïmpregneerde zilver in de verschillende soorten verbanden (schuim, tulles, polyethyleen, hydrofiber, alginaat, koolstof), heeft een antibacteriële werking en maakt geen onderscheid in bacteriën. Resistente bacteriën en schimmels worden ook aangepakt. De antibacteriële werking berust op het feit dat door binding met specifieke proteïnen in de bacteriën de eigenschappen van de bacteriën worden veranderd waardoor ze versterven. De antibacteriële werking wordt pas actief wanneer het verband in contact komt met wondvocht.

Eigenschappen van de verschillende verschijningsvormen waarin zilver wordt gebruikt

Er zijn zilververbanden die behalve zilverionen aan het wondbed afgeven, ook wondvocht absorberen (schuim, hydrofiber, alginaat).

Er zijn ook verbanden waarbij de zilverionen gebonden zijn aan koolstof die omgeven is met een nylon buitenlaag. Dan doet dit verband dienst als soort filter zonder dat het zilver afgeeft aan het wondbed. Het neemt geen wondvocht op, laat alleen wondvocht door en de zilverionen (met koolstof) doen hun werk. Een secundair absorberend verband is nodig om het “gefilterde”wondvocht op te nemen. Het secundaire verband kan zo nodig enkele malen per dag gewisseld worden wanneer er veel exsudaat is terwijl het “filterverband” kan blijven zitten en eventueel één maal per dag gewisseld kan worden. Wanneer het exsudaat afneemt kan de verbandwisseling stapsgewijs verlengd worden. De ervaring heeft geleerd dat maximaal twee maal per week een verbandwisseling kan plaatsvinden wanneer er minder wondvochtproductie is.

De geïmpregneerde tulles geven zilver af aan het wondbed zonder wondvocht te absorberen. Daarom moet dit verband niet in een dubbele laag worden aangelegd omdat het wondvocht anders niet door de mazen in het secundaire absorberende verband kan worden opgenomen. De wond kan dan niet draineren.

Indicaties

» Zilververband kan gebruikt worden bij wonden met een vertraagde wondgenezing waarbij men denkt aan een microbiële overbelasting.

» Het gebruik van een zilververband ALTIJD met de behandelend arts bespreken.

Contra-indicaties

» Niet gebruiken bij patiënten met een overgevoeligheid voor zilver of het verbandmateriaal waarin het zilver geïmpregneerd is.

» Niet gebruiken bij MRI of bestraling

» Zilververbanden niet combineren met producten op oliebasis.

» Contact met elektrodes vermijden

» Zilver bevattende verbanden zijn nog niet zo lang op de markt. Tot nu toe is nog geen resistentie waargenomen.

» Er is wel resistentie waargenomen bij het gebruik van zilversulphadiazinezalf of zilvernitraat (al langer op de markt) bij brandwonden patiënten. De resistentie was alleen van korte duur.

» Enkele weken na het stoppen van de behandeling was geen resistentie meer waarneembaar.

» Er zijn aanwijzingen dat zilver sulphadiazine de epithelialisatie kan vertragen.

» Dit is bij de zilver geïmpregneerde verbandmaterialen nog niet waargenomen

Tot nu toe zijn er nog onvoldoende bewezen onderzoeken bekend waarbij aangetoond kan worden wat de invloed van de moderne zilververbanden op het functioneren van de cellen bij de mens heeft. Er is wel veel casuïstiek waarbij positieve resultaten van de wondgenezing worden aangegeven door de terugdringing van de microbiële belasting van het wondbed.

Belangrijk
» De zilververbanden hebben verschillende aanbreng technieken, die in de bijsluiter staan beschreven. Daarom deze eerst goed lezen.

» Het is belangrijk om te weten welke kant van het verband op de wond gelegd moet worden, want sommige verbanden hebben maar aan één kant de zilverlaag.

» Controleer in de bijsluiter of het verband al dan niet op maat geknipt mag worden.

» Bij te droge wonden eerst het zilververband bevochtigen alvorens het aan te brengen. Door het vocht worden de zilverionen actief. Soms is het ook nodig om het verband regelmatig vochtig te maken.

» Zilver alginaat verbanden alleen op exsudatieve wonden gebruiken. In dit geval is geen bevochtiging nodig, omdat het wondvocht dat al doet.

» Er zijn zilververbanden die een donkere verkleuring aan het wondbed geven en waarbij het exsudaat een donker aspect krijgt.

  • Filters
Leverancier: Mölnlycke
Aantal maal bekeken: 11875


Alginaatverband met zilver voor superieure absorptie in moeilijke omstandigheden

Categorie: Zilververband
Leverancier: L&R
Aantal maal bekeken: 5669

Geur- en bacteriënabsorberend actiefkool-wondverband

Categorie: Zilververband
Leverancier: Urgo Medical B.V.
Aantal maal bekeken: 9345

Steriel non woven verband, opgebouwd uit sterk absorberende en cohesieve hydro-reinigende vezels (polyacrylaat)

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider