H»T onbetwistte startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg.

Banner_startwondverzoring_NEW

Compressie

 • Zwachtelen

  Zwachtelen ACT (Ambulante Compressie Therapie) is het terug- dringen van oedeem en zorgen voor een verbeterde doorbloeding van het been met een verband.

  Er zijn verschillende
  typen zwachtels, en verschillende technieken om deze aan te brengen.

  Soorten zwachtels:
  Langerek zwachtels
  (elastisch)
  Korterek zwachtels
  (licht-elastisch of textiel-elastisch)

  Flanellen zwachtels
  (geen rek)
  Zelfklevende zwachtels
  (korte rek)

  Het voornaamste verschil tussen deze zwachtels zit in de rekbaarheid
   

  zwachtelen
 • Korte- rek zwachtel

  Een korte-rekzwachtel is weinig elastisch en
  geeft een zeer hoge druk op een been in beweging (werkdruk), een lage druk
  in rust (rustdruk).

  Je gebruikt een korte-
  rekzwachtel bij een mobiele patiŽnt, hij mag deze dag en nacht dragen.

  Voor een efficiŽnte druk breng je twee zwachtels over elkaar aan.

  Welke korte- rek zwachtels zijn er?

         korte rekzwachtels

   

  Start
 • Lange- rek zwachtel

  Een lange-rekzwachtel geeft in rust, meer dan bij beweging, een hoge druk. Je legt hem ’s ochtends aan bij immobiele patiŽnten en verwijdert hem voor
  de nacht.

  Je gebruikt ťťn zwachtel en legt hem in spica- verband (achtverband)
  naar boven aan.

  Welke lange rek zwachtels zijn er?

         lange rek zwachtels


   

  Start
 • Steunkousen
  compressiekous

  Therapeutische elastische kousen (TEK) worden vaak steunkousen genoemd. Het zijn kousen die bedoeld zijn om extra druk te geven aan een lede-maat (arm of been), meestal om de ophoping van vocht tegen te gaan. Door de extra druk verplaatst het vocht zich deels van inter- cellulair (tussen de cvellen) naar intra- vasaal (in bloedvat of lymfevat). Ook de afvoer van vocht door de bloedvaten verbetert.

  Welke steunkousen zijn er?

   
        Steunkousen

  Start
 • Polsteren

  Polsteren wordt toegepast bij compressietherapie. Compressiezwachtelen geeft natuurlijk druk op het been zodat het vocht afgevoerd wordt. Als het been bijvoorbeeld bij de enkel en de knokkel bij de enkel wat uitsteekt of indeukt wordt er teveel of te weinig druk op die plaats gegeven. Door te polsteren met watten (holtes opvullen) maak je het been egaal van vorm waardoor de druk optimaal verdeeld wordt over het been.
  Hierna kan dan gezwachteld worden.
   

  polsteren

  Dwarsdoorsnede van een been

 • Enkel / arm index

  Enkel-arm index. Deze test vergelijkt de bloeddruk van slagaders om de bloeddruk in de arm.

  Met behulp van geluids- golven luistert een vaat- laborant naar de bloed- stroom. Zo wordt er
  informatie verkregen over de stroomsnelheid van
  het bloed en over eventuele verwijdingen, vernauwingen of verstop- pingen in de bloedvaten.

  Meer info

  Doppler onderzoek

  Echo, Doppler en Duplex
  Wat zijn de verschillen?

  De hart & vaatgroep
   

  Doppler systemen

  Dopplex

  Enkel/arm index

  Methodiek meten enkel/arm index (UMC)

  ABI Calculator - Een app om de enkel-arm index te berekenen

Een ulcus cruris (open been) betekent letterlijk een open plek of zweer aan het onderbeen.

Zo'n plek zit meestal aan de binnenkant bij de enkel of het onderbeen en geneest langzaam.
De zweer doet meestal geen pijn, maar kan wel stinken en veel vocht afgeven. Voordat de open plek ontstaat, zijn er meestal al langdurig afwijkingen in de omgeving aanwezig, zoals vochtophopingen om de enkels (oedeem), spataderen en bruine verkleuringen.

Om goed gezond te blijven heeft de huid voort- durend zuurstof en voeding nodig. Dit wordt door de kleine bloedvaatjes in de huid aange- voerd. Zodra om welke reden dan ook de toevoer van bloed naar bepaalde plekken
in de huid sterk vermindert krijgt de huid onvoldoende bloed en sterft dan af. Op deze plek ontstaat dan een wond. Er zijn 2 soorten bloedvaten waar het mis kan gaan met de bloedvoorziening van de huid.


Slagaderen (arterieen)
Aderen (venen) 

 

 

 

 


Bij het ulcus cruris wordt in een groot aantal gevallen veneuze insufficiŽntie (verminderde doorstroming van de aderen in de benen) gevonden als belangrijkste oorzaak. Daarnaast kan bij een ulcus cruris sprake zijn van arteriŽle insufficiŽntie, diabetes mellitus, vasculitis, maligniteiten, infecties en andere minder frequente oorzaken. De chronische veneuze insufficiŽntie wordt vaak veroorzaakt door het posttrombotisch syndroom: de lange termijn complicatie van diepe veneuze trombose.

Behandeling
Het doel van de behandeling bij een ulcus cruris is dat de wond geneest en het voorkomen
dat er nieuwe wonden ontstaan. Hierbij is het belangrijk is dat de huid- doorbloeding wordt verbeterd en de bloedsomloop zo goed mogelijk wordt hersteld.

Wondbehandeling
De arts, verpleegkundige of de doktersassis- tente maakt de wond regelmatig schoon en verbindt hem opnieuw. Zit de wond op de voet en bovendien op een plek waar bij het staan
en lopen druk op komt (hak, bal, wreef, enkel), dan moet de druk ontlast worden. Dit heet ‘polsteren’. Hierbij worden drukplekken vrijgelegd waardoor het verband overal gelijke druk geeft.

Zwachtelen ACT (ambulante compressie therapie)
De arts, de verpleegkundige of de dokters- assistente zwachtelt de wond als ader- problemen de oorzaak zijn van een open been.
Hij zwachtelt het been in van de voorvoet tot de knie. Doel van het zwachtelen is dat het vocht (oedeem) uit het been verdwijnt.
Dit komt doordat de kuitspier door lopen en beweging in combinatie met de druk door de zwachtels het vocht uit de benen pompt. Voldoende blijven lopen is daarom belangrijk.

Therapeutische elastische kousen (TEK)
Waarschijnlijk kan de onderliggende oorzaak
van een open been (de aderproblemen) niet worden verholpen. Er zijn dan permanente hulpmiddelen nodig om de bloedsomloop in
het been op gang te houden. Een voorbeeld hiervan is een therapeutische elastische kous (TEK). Deze kous wordt op maat gemaakt. Wanneer kousen nodig zijn voor beide benen
is het belangrijk dat de linker- en rechterkous goed uit elkaar worden gehouden omdat deze verschillend zijn. Ook wordt er onderscheidt gemaakt in verschillende soorten therapeu- tische kousen. Zo zijn er de in vlakbrei- (met naad) en rondbreikousen (zonder naad). Daarnaast worden bij therapeutisch elastische kousen aan de benen er 4 verschillende druk- klassen onderscheiden, I t/m IV, waarbij IV
de hoogste drukklasse is.

Meer info
 
Behandeling bij slagaderproblemen
Eventuele behandeling van een stoornis van
de bloedaanvoer gebeurt door een vaat-
chirurg. Hij bekijkt of een operatie of dotter- behandeling mogelijk is. 'Dotteren' is het oprekken van een vernauwing in een bloedvat met behulp van een ballonkatheter.
De medische benaming hiervoor is 'Percutane Transluminale Angioplastiek' (letterlijk: via de huid, door het bloedvat heen, het bloedvat oprekken)
.
Meer info
 

Ulcus cruris

NLNET

Behandelen

Behandelingsprotocol Ulcus Cruris
(op basis van veneuze insufficiŽntie)

Wondbedpreparatie
World Wide Wounds gb

Behandeling van een open been (ulcus cruris)
 

Vaatproblemen

 • Veneuze insufficiŽntie

  Bij een veneuze insufficiŽntie kunnen de aders hun taak om het bloed terug naar het hart te transporteren niet meer voldoende uitvoeren.
  Dit kan komen door een beschadiging van de vaatkleppen na een trombose of een zwak bindweefsel rond de beenaders zodat de aders verwijd zijn en de aderkleppen niet meer juist kunnen sluiten. 

  Beide oorzaken hebben tot gevolg, dat het bloed niet meer volledig naar het hart gepompt kan worden en deels weer terugzakt naar de aders. Als gevolg daarvan ontwikkelen zich uit de permanent verwijde aders, spataders. Of er ontstaan zwellingen door vocht- ophoping (oedeem). Later verdikt het weefsel en de huid, treden er pijnlijke ontstekingen op, sterft het weefsel af en worden er veneuze open wonden gevormd, het 'open been'.
   

 • Zware benen

  Zware of vermoeide benen is een frequente klacht die vele oorzaken kan hebben. Vaak gaat het om vermoeidheid na een lichamelijke inspanning. Maar als dat gevoel herhaaldelijk terugkomt en/of gepaard gaat met andere tekenen kan het een uiting zijn van problemen aan het adersysteem, spier- aandoeningen of aandoeningen van de beenzenuwen.

  Meer info

   

 • Ader ontsteking

  Een aderontsteking of tromboflebitis, is een stolsel in een opper- vlakkige in de huid gelegen ader. Het risico op stolselvorming wordt bepaald door drie factoren (Trias van Virchow).

  Ten eerste de stroom- snelheid van het bloed, hoe sneller het bloed stroomt hoe kleiner de kans op stolselvorming. Ten tweede de samen- stelling van het bloed en dan vooral de werking van de stollingseiwitten. Er zijn bepaalde afwijkingen in stollingseiwitten bekend, deels erfelijk bepaald, die een verhoogd risico geven op stolsel- vorming in aderen. Ten derde een beschadiging van de vaatwand. Een infuus kan bijvoorbeeld een aderont- steking veroorzaken.

 • Spataderen

  In het algemeen wordt pas over spataderen gesproken wanneer duidelijk zichtbare blauwe en verdikte of voelbare, wat kronkelig verlopende aderen aanwezig zijn.
  Ze kunnen echter ook dieper in het lichaam voorkomen en zijn dan voor het oog niet direct zichtbaar. Meestal komen ze voor aan de benen.
  Al naar gelang de vorm
  en de grootte van deze abnormale aderen kunnen verschillende typen onderscheiden worden.
  In de loop van het leven krijgen steeds meer mensen in meer of mindere mate last van spataderen. Het is dus een echte 'volksziekte', vaker gezien bij vrouwen dan bij mannen
  .

  volgens vanDale:
  spat∑ader de; v(m) -s, -en blijvende uitzetting ve ader

  spataderen
 • Trombose

  Trombose betekent dat bloedstolsels worden gevormd in de bloed- vaten. Zo’n stolsel kan een bloedvat gedeelte- lijk of zelfs helemaal afsluiten. Dit kan in elke ader of slag- ader gebeuren. Het bloed kan dan niet goed weg- stromen, zodat het lichaamsdeel dik en pijnlijk wordt.

  T1
 • Besenreiser

  Besenreiser zijn kleine, korte, blauwe vaatjes, vlak onder het huidoppervlak. Vaak is het een netwerk van kleine vaatjes vlak bij elkaar.

  Gesprongen adertjes kunnen een teken zijn voor eronder liggende spataderen of voor een beginnende veneuze aandoening.

  'Netwerken' met gesprongen adertjes aan de zijkant van de bovenbenen kunnen ook een teken zijn voor een lipoedeem.


  Meer info

  Besenreiser
 • Oedeem

  Bij oedeem (uitspraak ‘eudeem’) blijft er vocht zitten op plekken waar dat niet thuis hoort. Oedeem komt voor bij jong en oud en zit vaak in de enkels en de longen.

  Oedeem kan verschil- lende oorzaken hebben. Als de bloedvaten in de benen het bloed niet goed afvoeren naar het hart, kan zich vocht ophopen in voeten, enkels en onderbenen.

  Ook een verminderde pompfunctie van het hart, of lever- en nieraandoeningen kunnen oedeem veroorzaken.

  Oedeem

Richtlijnen 


Heeft u een interessante
link, stuur een mail
 

aderen

Aderen

Boeken

Hart-en-vaatgroep
N_line1
N_line1
N_line1
N_line1

 

N_line1
N_line1
N_line1

Compressie therapiedag

Ambulante Compressietherapie volgen CBO-richtlijn

Verslag compressietherapiedag
25 november 2010
Nut, noodzaak en casuÔstiek
(NTVW12 2010)

Verslag compressiemiddag
11 juni 2009

Compressietherapie leeft!
(NTVW6/7 2009)

Video compressiemiddag
(11 juni 2009)videoCompressief zwachtelen

N_line1
Kleurtjes

- Hier kan ook uw
banner
staan -

Meer info

Start compressietherapie

Ulcus-cruris4

Compressietherapie is ťťn van de belangrijkste therapieŽn voor het genezen van wonden.

Lymfoedeem

L2
De slagkracht van de NOVW

Volg ons ook op:

N_button_linkedin
N_button_facebook

 

Born-to-Shop1
Ulcus-Cruris6