Anamnese

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Anamnese

Anamnese wordt concreet een (medisch)vraaggesprek tussen de arts en de pati?nt bedoeld. De arts kan door het stellen van gerichte vragen (bijv. over de ziektegeschiedenis) relevante informatie verzamelen. Deze informatie is van essentieel belang om de juiste wondzorg te verlenen.

Auteur - Redactie
Hits - 502