Decubitus

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Decubitus

Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggende weefsels, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkrachten. Decubitus wordt geclassificeerd in categorieën oplopend in ernst van 1 tot 4. Decubitus

Debridement is de verwijdering van dood beschadigd of geïnfecteerd weefsel dat de genezing van een wond tegengaat. Debridement is een fundamentele stap bij het behandelen van alle chronische en acute wonden. Er zijn verschillende mogelijkheden op debridement te verwijderen.

Auteur - Redactie
Hits - 1589
Synoniemen: wondreiniging