Faecale incontinentie

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Faecale incontinentie Auteur: Redactie
Hits: 285
Het niet kunnen ophouden van ontlasting. Verlies van ontlasting.