Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Auteur: Redactie
Hits: 247
Is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa ziet toe op zorgaanbieders en op zorgverzekeraars, op de curatieve markten en de markten voor langdurige zorg. De NZa komt op voor de belangen van de pati?nten en verzekerden.www.nza.nl/