Paramedische zorg

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Paramedische zorg Auteur: Redactie
Hits: 359
Letterlijk betekent paramedisch ?naast de dokter?. Paramedici zijn is meestal niet direct gericht op de genezing van een ziekte of aandoening maar hebben voornamelijk als doel de gezondheid van de pati?nt zo goed mogelijk op peil te houden. Paramedische behandelaars zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, Mensendieck en Caesartherapeuten, di?tisten, huidtherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, orthoptisten, mondhygienisten en radiodiagnostische en -therapeutische medewerkers. Paramedici vallen net als artsen onder de wet BIG. (zie BIG)