Wet BIG

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Wet BIG Auteur: Redactie
Hits: 462
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om pati?nten of cli?nten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.