Hart en bloedvaten vormen samen de
bloedsomloop
Slider


Bloedvaten1De bloedsomloop is een gesloten systeem dat ook wel het bloedvatenstelsel wordt genoemd.
In ons lichaam wordt het bloed vervoerd via bloedvaten. Deze bloedvaten verbinden het hart met de organen en zorgen dat de zuurstof en voedingsstoffen worden aangevoerd en dat de afvalstoffen zoals koolstofdioxide worden afgevoerd. Een andere belangrijke functie van de bloedsomloop is de circulatie van hormonen en afweerstoffen en de verdeling van warmte naar de ledematen.

Soorten bloedsomlopen
De bloedsomloop bestaat uit 2 verschillen soorten:

Kleine bloedsomloop
In de kleine bloedsomloop komt zuurstofarm bloed binnen in de rechterboezem van het hart. De klep tussen de rechterboezem en -kamer opent en het bloed stroomt naar de rechterkamer. Het hart pompt het bloed via de rechterkamer en de longslagader naar de longen. In de longen geeft het bloed koolzuur af en neemt het zuurstof op. Dit zuurstofrijke bloed stroomt door de longaderen terug naar het hart.

Grote bloedsomloop
De grote bloedsomloop loopt vanuit het hart naar alle delen van het lichaam. De linkerkamer pompt het zuurstofrijke bloed via de aorta het lichaam in. De aorta vertakt zich tot steeds kleinere vaten en haarvaten. De organen gebruiken voedingsstoffen en zuurstof uit de haarvaten en geven hun afvalstoffen af aan de haarvaten. Het zuurstofarme bloed gaat via de aders weer terug naar het hart.

Soorten bloedvaten
Er zijn in ons lichaam 3 soorten bloedvaten:

Bloedvaten2
Slagaders (arteriën)
deze transporteren zuurstofrijke bloed van het hart naar andere delen van het lichaam (weefsels zoals huid en spieren);

Aders (venen) 
deze zorgen voor de terugvoer van zuurstofarm bloed naar het hart. Het bloed stroomt hier rustiger dan in een slagader onder lage druk. Het geheel van venen wordt ook wel het veneuze systeem genoemd.

In de onderste ledematen bevinden zich de volgende drie grote soorten aders:
- de diepe aders, diep in de benen gelegen en met een grote diameter;
- de oppervlakkige aders onder de huid en kleiner van doormeter;
- de perforerende ader, zo genoemd omdat die doorheen de spieren gaan. De perforerende aders verbinden de diepe en de oppervlakkige adersystemen.

Haarvaten (capillairen) 
dit zijn de kleinste bloedvaten van het lichaam die als een soort net om de organen heen liggen. De haarvaten vormen de overgang van slagader naar ader. Ze zitten overal in het het lichaam, want overal in het lichaam is zuurstof nodig.

Bloedvaten3Bloedstolling
Bloedstolling is het proces waarbij bloedplaatjes en eiwitten zorgen voor het dichten van een wond. Bij een wond beschadigen bloedvaatjes. Ze trekken dan samen om zo min mogelijk bloed te verliezen. Zodra de bloedplaatjes bij een wondrand komen, plakken ze aan elkaar en aan de wondrand. Dit stolsel sluit de wond af. Tegelijkertijd vindt een kettingreactie plaats van omzetting van het ene eiwit in het andere. Deze eiwitten heten stollingsfactoren. Als bij iemand 1 van de eiwitten niet aanwezig is of niet goed werkt, gaat de bloedstolling niet goed. De laatste stap in het stollingsproces is de omzetting van stollingsfactor fibrinogeen (vloeibaar) in fibrine (hard). Fibrine vormt een netwerk van draden dat vastzit aan de wondranden en de bloedplaatjes. Als de wond dicht is, repareert het lichaam het beschadigde weefsel en vormt het littekenweefsel.

Ulcus cruris
Bij een ulcus cruris (open been) moet het bloed vanuit de benen tegen de zwaartekracht in omhoog naar het hart. Bij gezonde mensen gebeurt dat automatisch door het mechanisme van de ‘kuitspierpomp’. Bij het lopen knijpen de kuitspieren het bloed omhoog in de aders; in de aders zitten klepjes waardoor het bloed niet meer kan terugstromen. Bij veel mensen zit de oorzaak van hun open been in het niet goed functioneren van dit mechanisme; hierdoor ontstaat vochtophoping (‘oedeem’). Bij een kleine beschadiging van de huid zal er snel een ontsteking kunnen ontstaan. Bij alle patiënten met een open been is het belangrijk dat de bloedsomloop gedurende en na de behandeling weer goed functioneert. Dit kan alleen maar doordat u verder altijd een therapeu­tische elastische kous zult dragen.

Kuitspierpomp

Geraadpleegde bronnen:
Hartstichting (https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/bouw-en-werking-hart)

Meer info
over bloedvaten:
www.bloedcellen.nl

Slagaders en aders, wat is het verschil (SchoolTV)
www.menselijk-lichaam.com
www.hartenvaatgroep.nl

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider