Diabetische voet


Een ander woord voor de voetproblemen bij mensen met diabetes is diabetische voet. Diabetes zorgt voor aantasting van de bloedvaten. Die raken beschadigd en de hele kleine bloedvaten (de haarvaatjes) kunnen zelfs dichtslibben. De bloedsomloop is daardoor niet meer goed. Bij het ontstaan van een diabetische voet gebeurt er nog wat anders. De zenuwen raken beschadigd (neuropathie) omdat de bloedglucose te vaak te hoog is geweest. Dit leidt tot minder gevoel in de voeten. Pijnprikkels worden niet meer gevoeld en wondjes dus niet meer opgemerkt. Een simpel wondje kan ongemerkt uitgroeien tot een ontsteking en een zweer (ulcus).

Diabetische voet2

Diabetische voet1


Er is geen twijfel over dat de diabetische voetwond moet worden gezien als een
gecompliceerde wond die snel en adequaat moet worden behandeld

 

Voetafwijkingen
Bij mensen met diabetes kunnen verschillende voetafwijkingen drukplekken veroorzaken op de voet. Op die drukplekken kunnen wondjes ontstaan.

Deze voetafwijkingen zijn bijvoorbeeld:

 • een hamerteen 
  Dit is een misvorming van een van de tenen.
 • een holvoet
  Hierbij staat de onderkant van de voet hol.
 • oedeem
  Dit is een ophoping van vocht in de voet.
 • nagelmisvormingen
 • klauwteen 
  Dit is een misvorming van een van de tenen.
 • een hallux valgus 
  Hierbij staat de grote teen schuin naar de tweede teen toe, waardoor een knobbel ontstaat
 • een charcot-voet
  Dit is een afwijking aan de botten en gewrichten
 • misvormingen door ongelukken, erfelijke aandoeningen of chirurgie

Door minder gevoel in de voeten kunnen mensen ook in een andere houding gaan lopen. Dat kan op den duur leiden tot vormafwijkingen van voeten, drukplekken en ontstekingen, die vaak ongemerkt onder een eeltplek kunnen ontstaan.

Mensen met diabetes hebben een moeilijker wondgenezing. Mocht behandeling van de wond niet aanslaan, dan moet in het ergste geval een teen, een voet of zelfs grote delen van het been geamputeerd worden.

Bij drukplekken, eeltvorming op de voeten, problemen met het gevoel (neuropathie), problemen met de bloedvaten (ischemie) of als men eerder een wond of amputatie heeft gehad is het raadzaam om naar een huisarts te gaan. De huisarts zal dan doorverwijzen naar een specialist op het gebied van voeten. Dit kan zijn naar een medisch pedicure met diabetes aantekening of naar een diabetes podotherapeut.

Bij een diabetische voetwond kan er sprake zijn van drie soorten wonden.

Neuropatische wonden.
Dit zijn wonden die ontstaan op basis van een verstoring van het gevoel in de voet door zenuw beschadiging (neuropathie).
 
Symptomen van neuropathie zijn onder andere:
 • Gevoelsverlies (doofheid en/of tintelingen)
 • Het gevoel hebben op watten te lopen;
 • Overgevoeligheid (brandende pijnen en het dekbed niet op de voeten kunnen verdragen);
 • Het gevoel hebben dat de sok dubbel zit;
 • Onzeker looppatroon/evenwichtsverlies, met name in het donker.

Ischemische wonden.
Dit zijn wonden die ontstaan op basis van een verstoring van de bloedtoevoer (ischemie, zuurstof tekort).

Neuro-ischemische wonden.
Dit zijn wonden die ontstaan op basis van een verstoring van het gevoel gecombineerd met een verstoring van de bloedtoevoer.

Behandeling
Bij alle diabetische voetwonden geldt dat een brede behandeling gestart wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke infectie, ischemie, drukontlasting, verwijderen van avitaal weefsel (debridement), lokale wondbehandeling, stabiliseren van de bloedsuikers en optimaliseren van de voedingstoestand. Een infectie dient altijd als eerste behandeld te worden. Daarnaast dient de oorzaak van de wond, dan wel de factoren die de wond in stand houden weggenomen te worden. Bij lokale wondbehandeling is het belangrijk om de wond in een optimale conditie te brengen. Naast voldoende bloedvoorziening en voldoende drukontlasting, is het belangrijk om het risico op een infectie zo laag mogelijk te houden. Dit dient gedaan te worden door de wond dagelijks te beoordelen, de wond frequent te verzorgen en op een hygiënische wijze om te gaan met de wond.

Infectie
Mensen met diabetes en een chronische wond, hebben dikwijls tekenen van een infectie.
 
Diabetische voet infectie
 
De kenmerken die passen bij een infectie:
 • Roodheid rondom de wond;
 • Oedeem (dik worden van het gebied rond de wond);
 • Uitvloed van niet helder vocht en /of pus;
 • Minder prettige geur;
 • Pijn.
 
De combinatie infectie en tekort aan bloedtoevoer in een diabetische wond is gevaarlijk. Dit dient zo spoedig als mogelijk in een multidisciplinair team behandeld te worden. De behandeling bestaat uit het snel starten van antibiotica. Een kweek moet afgenomen worden om te bepalen of de keuze voor het antibiotica juist is.
 
Multidisciplinair
Om een diabetische voet aan te pakken is een gestructureerde organisatie nodig die goed moet worden ingevuld door alle profes­sionals wil er goed samengewerkt kunnen worden. Het niet goed samenwerken tussen verschillende disciplines is dus heel slecht voor de patiënt. Vandaar dat er heel wat standaarden zijn ontwikkeld, die een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van de diabetische voet. Het meest belangrijke document daarin is momenteel de ‘International Consensus of the Diabetic foot’. 

Een publicatie waarbij 45 deskundigen zoals artsen, chirurgen, huisartsen, verpleegkundigen en podotherapeuten uit 23 landen betrokken zijn. Het is dus een internationale consensus en wordt door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) ondersteund.Disciplines diabetische voet
Afb: Meerdere disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van de diabetische voet

Geraadpleegde bronnen:
Diabetische voeten, digitaal informatie centrum
- Samenwerken helpt bij een 'diabetische voet' Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg (NTVW) 2014;04(9):18-20
https://www.haaglandenmc.nl/specialismen/ziektebeeld/behandeling-van-een-diabetische-voet

Interessante links
Alles over diabetes
Diabetische voeten,
ADA: American Diabetes Association
IWGDF: International Working Group on the Diabetic Foot

Richtlijnen geven aan wat er gedaan kan worden. Een protocol geeft stap voor stap aan hoe iets gedaan moet worden. Een protocol is een voorschrift of middel om tot kwalitatief goede en verantwoorde zorg te komen. Een richtlijn is een hulpmiddel om...
Tot de werkzaamheden van een medisch pedicure behoren onder andere het verwijderen van eelt, likdoorns, het op de juiste wijze knippen en frezen van nagels en nagelproblemen oplossen. Een medisch pedicure kan alle probleemvoeten verzorgen zoals...
De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet, en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten behandelen patiënten met diabetes mellitus die klachten hebben van de...

Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten

Bij mensen met diabetes is het belangrijk dat je je voeten goed verzorgt en regelmatig checkt om problemen te voorkomen. Door diabetes kunnen bloedvaatjes en zenuwen beschadigd raken (neuropathie). Daardoor stroomt het bloed minder goed door je...
Bij een diabetische voetwond kan er sprake zijn van drie soorten wonden. Neuropatische wondenDit zijn wonden die ontstaan op basis van een verstoring van het gevoel in de voet (neuropathie).Ischemische wonden Dit zijn wonden die ontstaan op...
Een Charcot voet komt vrijwel alleen voor bij mensen met diabetes. De aandoening kan ontstaan door een simpele blessure, zoals verstappen of zwikken. Een Charcot voet kan ook ontstaan zonder duidelijke oorzaak. De voet wordt daarna warm, rood en dik...
 • Filters