Preventie


De zoektocht naar de oplossing om doorligwonden te voorkomen of te genezen is eindeloos lang. Men kan stellen dat er telkens weer nieuwe middelen op de markt komen die beter zijn ter preventie van doorligwonden.

Decubitus is in een groot aantal gevallen te voorkomen door consequent erop toe te zien dat het lichaam regelmatig van houding verandert (bijvoorbeeld door iedere vier uur wisselligging toe te passen), ervoor te zorgen dat de persoon in een goede voedingstoestand is en er zo min mogelijk drukverhogende of schuifkracht verhogende factoren op het weefsel in kunnen werken.

STOP decubitus

Een schone droge onderlaag is belangrijk. Het afwisselen van de houding is essentieel.

 

Anti-decubitus hulpmiddelen
Hulpmiddelen ter ondersteuning van de behandeling zijn: kussens met fijne vulling in verschillende vormen, een wisseldrukmatras, gelmatras en gelkussen, watermatras of een statisch luchtmatras - alternerende matras - om de druk te verminderen en op te heffen. De laatste jaren wordt er ook veel gebruik gemaakt van traagschuim (traagschuimmatrassen) wat zeer goede resultaten geeft.

 

Drukreducerende systemen (drukverlagende matrassen) spelen een belangrijke rol bij de preventie en de behandeling van decubitus. Hoe lager de druk uitgeoefend op het lichaam (tissue interface druk) hoe kleiner het risico om decubitus te ontwikkelen....
Jarenlang is er veel over decubituspreventie gepubliceerd en zijn decubitus richtlijnen verbeterd en aangepast, maar nog steeds zijn er te weinig publicaties over preventie van de voet(hiel) bij decubitus. Er zijn verschillende plaatsen op het...
Vanuit de zorg kan men met alle betrokkenen veel doen aan preventie van decubitus. Bij de preventie van decubitus wordt in eerste instantie vaak gedacht aan goede kleding en dito schoeisel, aan wisselligging en aan het gebruik van speciale matrassen...
Als iemand gedurende een lange periode in dezelfde houding ligt, of zit, dan kan decubitus ontstaan. Door de houding regelmatig aan te passen kan decubitus worden voorkomen.In bed Wissel in bed regelmatig van houding (linkerzij, rug/buik,...