Richtlijnen en protocollen diabetische voet


Richtlijnen geven aan wat er gedaan kan worden. Een protocol geeft stap voor stap aan hoe iets gedaan moet worden. Een protocol is een voorschrift of middel om tot kwalitatief goede en verantwoorde zorg te komen. Een richtlijn is een hulpmiddel om tot kwalitatief goede en verantwoorde zorg te komen. Een protocol is de lokale uitwerking van een richtlijn.

Richtlijnen en protocollen

  • Filters