diabetische voet
ulcus cruris
previous arrow
next arrow
Slider
loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Nationaal

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Internationaal


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De EWMA werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 
 
Logo EPUAP
EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
Het EPUAP (de Europese variant van de National Pressure Ulcer Advisory Panel) is opgericht om binnen Europa landen bij te staan in hun pogingen decubitus te voorkomen en te behandelen. Zij stelt zich tot doel om door middel van onderzoek en educatie verlichting te bieden aan patiënten die aan decubitus lijden of tot de risicogroep behoren.
 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)  
NPUAP
Het NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) is de nationale, adviserende decubituscommissie in Amerika. Het instituut is vergelijkbaar met de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). De laatste jaren is er op het gebied van richtlijn ontwikkeling een steeds meer intensieve samenwerking zo ook tussen NPUAP en EPUAP.
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

3M Nederland

3M Nederland heeft inmiddels een uitgebreid assortiment vertrouwde producten voor wondverzorging, voor de behandeling van acute en chronische wonden.

www.3mnederland.nl

Advancis Medical

Advancis Medical is een internationale organisatie gespecialiseerd in ontwikkeling, productie en marketing van geavanceerde producten voor complexe wondzorg. Advancis is het eerste bedrijf dat de 100% Medical Grade Manuka honing gelanceerd heeft.

www.advancismedical.nl/

AllweCare medical B.V.

AllweCare levert in Nederland verband- middelen vooral bedoeld voor wonden met een complexe genezing die langer dan 21 dagen voortduurt.

www.allwecare.nl

ArjoHuntleigh

Op basis van uitgebreide kennis en geavanceerde technologie biedt ArjoHuntleigh superieure medische hulpmiddelen voor een veilige verzorging en hygiëne van patiënten, medische bedden en Therapeutic Support Systems™, wondgenezing, DVT-preventie, desinfectie en diagnostiek.

www.arjo.com

BAPMEDICAL

BAP Medical ontwikkelt, produceert en verkoopt medische oplossingen voor huidproblemen.

www.bap-medical.com

BiologiQ

Biologiq is een bedrijf werkzaam in de wondzorg.

www.biologiq.nl

BSN Medical

BSN medical levert wereldwijd medische apparatuur- en is één van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van producten zoals verbandmiddelen en steunkousen, en producten voor gipsen en wondverzorging.

www.bsnmedical.nl

Convatec

Al meer dan 30 jaar maakt ConvaTec innovatieve producten en biedt het bedrijf unieke diensten die de levens van patiënten verbeteren.

www.convatec.nl/

Flen Health

Flen Health is een particuliere onderneming. Flen Health producten voor wondgenezing zijn gebaseerd op het vochtige wondgenezing principe en zijn afkomstig van gepatenteerde polymeer toepassingen en gepatenteerde enzym complexen.

https://www.flenhealth.com/

GDM

GDM biedt een volledig portfolio voor wondgenezing op het gebied van negatieve druktherapie (KCI-Medical) en moderne wondverbanden (Systagenix).

www.gdm-medical.nl

HARTMANN

HARTMANN is een internationale onderneming met een breed pakket aan diensten en producten op het terrein van gezondheid en welzijn. 

https://hartmann.info/nl-nl

KCI Medical

KCI zet zich in om wondgenezingstechnologieën te stimuleren die het leven van patiënten en hun families, zorgverleners en medische hulpverleners positief beïnvloeden.

www.kci-medical.nl

(Distributie door GDM B.V.) 

L&R

Lohmann & Rauscher (L&R) is een internationaal toonaangevende aanbieder van toekomstgerichte medische en hygiëneartikelen van de hoogste kwaliteit — van klassiek verbandgaas tot en met moderne behandel- en zorgsystemen.

www.lohmann-rauscher.com

Medeco

Medeco is partner voor ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken, thuiszorg, (farmaceutische) groothandels en medisch speciaalzaken.

www.mediqmedeco.nl/

Medela

Medela maakt wondzorg eenvoudiger door de patiëntvriendelijke NPTW oplossingen voor ziekenhuis én thuis.

www.medela.nl

Medi Nederland

Vandaag de dag is medi een toonaangevende fabrikant van medische compressiekousen en produceert daarnaast bandages, orthesen, verbandkousen, drukkleding na plastische chirurgie en beenprotheses.

www.medi.nl

Mölnlycke

Mölnlycke Health Care is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van single-use chirurgische en wondverzorgingsproducten voor eenmalig gebruik en service provider voor de gezondheidszorg.

www.molnlycke.nl/ 

Ortho-Medico

Ortho-Medico is volledig gericht op de activiteiten van orthopedisch chirurgen, dokters in de fysiotherapie, revalidatieartsen, orthopedisch techniekers, schoentechniekers, vaatchirurgen en neurochirurgen.

Protex Healthcare

Protex Healthcare is een opkomende leverancier met innovatieve oplossingen voor wondbehandeling.

http://protexhealthcare.co.uk/ 

Smith & Nephew

Smith & Nephew is een internationaal opererend medisch technologiebedrijf met focus gericht op herstel en genezing van het menselijk lichaam.

www.smith-nephew.com

Spring Medical

Spring Medical levert innovatieve ‘eerste keus’ wondzorgproducten, service en kennis.

www.springmedical.nl/

Synergie

Synergie Nederland is sinds 1994 actief in de medische industrie en wordt sindsdien gerespecteerd voor zorgsystemen met luchtfluïdisatie.

Urgo Medical B.V.

In ons streven om door innovatie tot steeds betere wondgenezingsoplossingen te komen, willen we laten zien dat onze verbandproducten kosteneffectief zijn én aan de gezondheidsgerelateerde eisen voldoen.

www.urgomedical.nl/

Van Heek Medical

De beste wondverzorgingsproducten voor professioneel en thuisgebruik?

www.vanheek.com/

Varodem

Varodem® richt zich bewust en volledig op de markt voor oedeem gerelateerde medische compressie. Dit door middel van een breed scala aan medische compressiehulpmiddelen.

www.varodem.nl/

We Medical

We Medical levert hoogwaardige hulpmiddelen en accessoires voor wondzorg en stomaverzorging.

www.wemedical.nl/

Kwaliteitsstandaard, protocol een richtlijn... maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen?

Protocol
Een protocol is een gedragsovereenkomst; meestal een vorm waarin binnen een aantal stappen de zorg moet worden uitgevoerd. Het zegt iets over hoe je eigenlijk het beste in de praktijk moet en kunt handelen. Je kunt er dus van afwijken indien dat beter is voor de patiënt.

Richtlijn
Een richtlijn is een best practice beschrijving van de zorg. Het is een advies over hoe er het beste kan worden gehandeld. Naleving ervan is over het algemeen ook niet verplicht.

Standaard
Een standaard beschrijft waar goede zorg aan moet voldoen, vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een kwaliteitsstandaard is de zorgvraag van patiënten. Er is bijvoorbeeld een behoefte aan een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners. Er wordt wel verwacht dat alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten om tot een kwaliteitsstandaard te komen.

Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg (2018)
Eind juni (2018) werd op het ministerie van Volksgezondheid (VWS) deze kwaliteitsstandaard aangeboden. Een rapport van 86 pagina's dat in beeld brengt hoe onze wondzorg in de toekomst moet worden ingericht. In het kwaliteitsdocument wordt verder ingegaan op een betere samenwerking in de wondzorg. Deze standaard is een initiatief van:
• Nederlandse Vereniging van Heelkunde;
• Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venerologie; •
• Nederlandse Vereniging voor plastische chirurgie;
• Wondplatform Nederland

download "Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg"

Analyse complexe wondzorg (2013)
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de controle op het wel of niet hebben van een verplichte zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd). Op 1 juli 2013 heeft ZN een rapport uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (toendertijd nog minister Edith Schippers) en aan betrokken partijen. Het rapport vormt volgens sommige samenstellers een tussenstap in het proces om de kwaliteit van wondbehandeling in Nederland te verbeteren. In dit rapport staat dat er nog veel onduidelijkheden zijn over wie voor wat verantwoordelijk is binnen de wondzorg. Dat er nog veel knelpunten zijn in het verwijsproces binnen de eerste- en de tweede lijn. Over het gebruik van producten wordt verder gezegd dat er geen wetenschappelijk onderbouwing is op grond waarvan een keuze wordt gemaakt voor de toepassing van een bepaald product. Door gebrek aan evidence kan niet worden gesteld dat het ene product beter is dan het het andere. Ook wordt verder uitgebreid stil gestaan bij een kwaliteitsstandaard voor de wondzorg. Het rapport is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eerder verschenen rapport "Verkenning wondbehandeling in Nederland (zie hieronder).


Verkenning wondbehandeling in Nederland (2012)
Het eindrapport (september 2012) dat de Nijmeegse wetenschappers Dr. Erik de Laat en Patricia van Mierlo, verpleegkundig specialist, beide van het UMC St Radboud Nijmegen, in opdracht van Zorinstituut Nederland (ZN) over de stand van de wondzorg hebben gemaakt.
download rapport Verkenning wondbehandeling in Nederland
zie ook: 
- Voorspelbaar rapport maakt wondzorg niet beter (NTVW8-2012)
- Evidence in de wondzorg? Dat is er nauwelijks (Nursing maart 2013)  

Ulcus cruris (open been)


Een ulcus cruris (open been) betekent letterlijk een open plek of zweer aan het onderbeen die ontstaat door een stoornis in de bloedsomloop (venen) en die zonder behandeling slecht zal genezen. De stoornis  in de bloedsomloop kan liggen in de bloedaanvoer; maar vaker ligt het probleem in de bloedafvoer. Voordat de open plek ontstaat, zijn er meestal al langdurig afwijkingen in de omgeving aanwezig, zoals vochtophopingen om de enkels (oedeem), spataderen en bruine verkleuringen. Als er een open plek (wond) ontstaat zit deze meestal aan de binnenkant bij de enkel of het onderbeen en geneest langzaam. De wond kan er verschillend uitzien. Zo kan de plek open en vochtig of juist korstig zijn. Ook de kleur en grootte van de plek kunnen sterk verschillen. De zweer doet meestal geen pijn, maar kan wel stinken en veel vocht (oedeem) afgeven. Een ulcus cruris is het eindstadium van chronische veneuze insufficiëntie (CVI).


Ulcus-Cruris-Venosum

Hoe ontstaan van een openbeen
Om goed gezond te blijven heeft de huid voortdurend zuurstof en voeding nodig. Dit wordt door de kleine bloedvaatjes in de huid aangevoerd. Zodra om welke reden dan ook de toevoer van bloed naar bepaalde plekken in de huid sterk vermindert krijgt de huid onvoldoende bloed en sterft dan af. Op deze plek ontstaat dan een wond.

Veneuze insufficiëntie (aderproblemen)
Bij een veneuze insufficientie kunnen de aders (venen) hun taak om het bloed terug naar het hart te transporteren niet meer voldoende uitvoeren. Hierdoor bestaat het risico dat het bloed terugvloeit (reflux). Dit leidt tot een verhoogde druk in de oppervlakkige venen en venen van het onderbeen en de voet. Err hoopt zich vocht (oedeem) op in de weefsels in de voet en het onderbeen. De huid gaat strak staan, kan niet goed doorbloed worden en wordt daardoor erg kwetsbaar. Wanneer de aders dat niet meer goed doen, spreekt men dus van veneuze insufficiëntie. De eerste indicaties voor een chronische veneuze insufficientie zijn vaak zichtbaar aan de enkel. Er vormt zich een netwerk van kleine adertjes. Zware benen, jeuk, tintelingen en kuitkrampen tijdens de nacht volgen.

Risicofactoren voor chronische veneuze insufficiëntie

Overgewicht

Overgewicht is een directe of indirecte risicofactor voor alle hart- en vaatziekten. Overgewicht, slechte voedingsgewoonten en gebrek aan lichaamsbeweging vormen een vicieuze circel waar een patiënt moeilijk zelf uitraakt. Overgewicht wordt deels veroorzaakt door genetische aanleg en deels door gedrag. Overgewicht zorg voor extra belasting op de benen en verhoogt de veneuze druk. Hierdoor wordt de terugstroom naar het hart verhinderd.


Langdurig rechtstaan en of zitten
Vooral zitten met gekruiste benen moet worden vermeden omdat dit ontstaan van veneuze insufficiëntie in de hand werkt. Hierdoor stagneert het bloed in de venen onder invloed van de zwaartekracht. Indien de persoon langdurig moet staan of zitten door het doen van een bepaald beroep wordt er aangeraden om af en toe te wandelen of circelvormige bewegingen te maken met de voeten. Hierdoor wordt de bloedstroom gestimuleerd.


Zwangerschappen en of orale contraceptiva ("de pil" die via de mond wordt ingenomen)
Chronische veneuze insufficiëntie komt vaker voor bij vrouwen onder invloed van de hormonen, zoals oestrogenen. De oestrogenen verhogen de permeabiliteit van de venen en de progestativa zijn verantwoordelijk voor het uitzetten van de slagaders (arteriën). Omdat deze hormonen tijdens de zwangerschap in grote hoeveelheden worden geproduceerd, neemt het risico van chronische veneuze insufficiëntie toe. Deze hormonen vindt men ook terug in de anticonceptiepil.

Erfelijkheid
Vaak zien we dat veneuze pathologieën familiaal voorkomen zoals, varics, veneuze insufficiëntie. Indien CVI familiaal voorkomt, heeft men een verhoogd risico op het ontwikkelen hiervan.


Symptomen van veneuze insufficiëntie (aderproblemen)
Vaak klagen patiënten over een zwaar gevoel in de benen. Dit gaat meestal gepaard met (nachtelijke krampen). Als deze veneuze insufficiëntie blijft bestaan onstaan er enkele typische symptomen als:

Pitting oedeem
Pitting oedeem is doorgaans het eerste teken van een falend veneus systeem. Het bevindt zich vooral rond de enkel (talus) en is in de avond duidelijk zichtbaar. Kenmerkend is voor veneuze insufficiëntie is het ontstaan van oedeem (vochtophoping) als gevolg van de te hoge druk in de venen. Dit vocht kan onvoldoende worden afgevoerd en blijft opgehoopt in de weefsels. Dit leidt tot het ontstaan van pitting oedeem. Pitting oedeem kan men herkennen door een putje te drukken in het oedeem. Dit putje keert heel langzaam terug. Oedeem zorgt voor een loom, moe, zwaar gevoel in de benen en krampen in de onderste ledematen voornamelijk nachtelijke krampen.

Spataders (‘varices’)

Dit zijn aders die wijder zijn geworden. Daardoor sluiten de kleppen in de been­aders niet goed meer en kan het bloed weer terug naar beneden stromen. Mensen met spataders hebben vaak een erfelijke aanleg. Spataders kunnen verergeren door bijvoorbeeld een staand beroep, door overgewicht of door hor­monale factoren (zoals verandering van hormonen bij zwangerschap).

Meer info over spataderen.
Spataderen (www.huidziekten.nl)
http://spataderen.startpagina.nl/

Trombose
Dit is een bloedstolsel dat zich heeft vast­gezet in een ader. Bloedstolsels kunnen een ader tijdelijk helemaal afsluiten (‘trombosebeen’). Hierdoor kunnen beschadigingen optreden van aders in de kuit. De kleppen in de aders kunnen beschadigd raken waardoor ze niet meer goed sluiten, en het bloed weer naar beneden kan stromen. Deze gevolgen van een trombosebeen ontstaan soms pas na jaren. Soms zijn mensen al vergeten dat ze ooit een trombosebeen hebben gehad.

Meer info
over trombose:

Wat is trombose? (Trombosestichting Nederland)

Onvoldoende werking van de kuitspieren
Bij mensen die hun kuiten te weinig ge­bruiken, bijvoorbeeld bij mensen die rol­stoelafhankelijk zijn of een beroep hebben waarbij ze veel moeten staan, wordt het bloed niet goed naar het hart gepompt.

Hyperkeratose
Abnormale verhoorning van de huid ook wel eeltvorming genoemd. Hierdoor ligge er dikke schubben op de huid.

Ulcus cruris of het open been
Een ulcus zal niet spontaan genezen. Compressietherapie is de behandeling van een ulcus cruris venosum om recidief te voorkomen.

Sommige mensen hebben meerdere oor­zaken voor veneuze insufficiëntie (zoals suikerziekte en langdurig bestaande hoge bloeddruk).

Onderzoek ulcus cruris
Het op tijd stellen van de diagnose is zeer belangrijk om verdere symptomen en complicaties te voorkomen. Essentieel zijn de anamnese en het klinisch onderzoek binnen de diagnosestelling, aangevuld met technisch onderzoek.

Anamnese
Een goede anamnese is belangrijk om erachter te komen wat de patiënt precies voor klachten heeft. De arts zal kijken naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt, het familiaal voorkomen, de levenstijl van de patiënt en eventuele risicofactoren. De patiënt heeft vaak zeurende pijn in het aangedane been die erger wordt bij lang staan, en verminderd bij hoogstand van de onderste ledematen.

Lichamelijk onderzoek
Inspectie van extremiteiten is belangrijk. Hier wordt vooral gelet op symptomen van veneuze insufficiëntie zoals oedeem, spataders en huidletsel. Inspectie van de omvang van het been (rechts en links vergelijken). Inspectie van de huid op kleur, atrofie, letsel, ontsteking en ulceraties.

Een van de meest voorkomende onderzoeken die verder nog gedaan kunnen worden is het Duplex-onderzoek. Hierbij bekijkt men met de echo de kwaliteit van de bloedvaten (zie afbeelding), en luistert men met een apparaat, een Doppler, naar de kwaliteit van de bloedstroom. Zo kan men de snelheid, de richting en het patroon van de bloedstroom meten.

Duplex onderzoek
Echografie maakt de slagaders en aders zichtbaar op een beeldscherm met behulp van onschadelijke ultrageluidsgolven. (Afbeelding: Slingeland Ziekenhuis, vaatchirurgie).

Meer info over duplexonderzoek:
Veneus duplexonderzoek (onderzoek van de aderen)

Behandeling ulcus cruris
Het doel van de behandeling is dat de wond geneest en dat er geen wonden terugkomen. De arts, wondverpleegkundig maakt de wond regelmatig schoon en verbindt hem opnieuw. De huiddoor­bloeding moet worden verbeterd zodat de bloedsomloop zo goed mogelijk wordt hersteld.

Zwachtelen (‘compressief verband’)
Als bij de bloedafvoer (de aderproblemen) het open been veroorzaakt, is het inzwachtelen (compressief verband) van het been de juiste behandeling om de bloedsomloop te herstellen. Het been wordt ingezwachteld van de voorvoet tot de knie. De zwachtels zijn vooral bedoeld om druk op het onderbeen uit te oefenen. De druk is het grootste in de voet en wordt naar de knie toe steeds minder.
Ook wanneer de kuitspier aanspant, wordt de druk op de vaten in de benen groter en stroomt het bloed beter terug uit het been naar het hart. De zwachtels zorgen er dus voor dat de ‘kuitspierpomp’ beter gaat werken.
Niet alleen de zwachtels dragen, maar ook voldoende blijven lopen is ook erg belangrijk want vooral dan worden de kuitspieren gebruikt.
Deze richtlijnen met aanbevelingen en handelingsinstructies zijn bedoeld ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering waarbij de optimale behandeling van de patiënt centraal staat. De richtlijn berust op de resultaten van...
  • Filters
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider