Ulcus cruris (open been)


Een ulcus cruris (open been) betekent letterlijk een open plek of zweer aan het onderbeen die ontstaat door een stoornis in de bloedsomloop (venen) en die zonder behandeling slecht zal genezen. De stoornis  in de bloedsomloop kan liggen in de bloedaanvoer; maar vaker ligt het probleem in de bloedafvoer. Voordat de open plek ontstaat, zijn er meestal al langdurig afwijkingen in de omgeving aanwezig, zoals vochtophopingen om de enkels (oedeem), spataderen en bruine verkleuringen. Als er een open plek (wond) ontstaat zit deze meestal aan de binnenkant bij de enkel of het onderbeen en geneest langzaam. De wond kan er verschillend uitzien. Zo kan de plek open en vochtig of juist korstig zijn. Ook de kleur en grootte van de plek kunnen sterk verschillen. De zweer doet meestal geen pijn, maar kan wel stinken en veel vocht (oedeem) afgeven. Een ulcus cruris is het eindstadium van chronische veneuze insufficiëntie (CVI).

Ulcus cruris1

Hoe ontstaan van een openbeen
Om goed gezond te blijven heeft de huid voortdurend zuurstof en voeding nodig. Dit wordt door de kleine bloedvaatjes in de huid aangevoerd. Zodra om welke reden dan ook de toevoer van bloed naar bepaalde plekken in de huid sterk vermindert krijgt de huid onvoldoende bloed en sterft dan af. Op deze plek ontstaat dan een wond.

Veneuze insufficiëntie (aderproblemen)
Bij een veneuze insufficientie kunnen de aders (venen) hun taak om het bloed terug naar het hart te transporteren niet meer voldoende uitvoeren. Hierdoor bestaat het risico dat het bloed terugvloeit (reflux). Dit leidt tot een verhoogde druk in de oppervlakkige venen en venen van het onderbeen en de voet. Err hoopt zich vocht (oedeem) op in de weefsels in de voet en het onderbeen. De huid gaat strak staan, kan niet goed doorbloed worden en wordt daardoor erg kwetsbaar. Wanneer de aders dat niet meer goed doen, spreekt men dus van veneuze insufficiëntie. De eerste indicaties voor een chronische veneuze insufficientie zijn vaak zichtbaar aan de enkel. Er vormt zich een netwerk van kleine adertjes. Zware benen, jeuk, tintelingen en kuitkrampen tijdens de nacht volgen

Herkennen van veneuze insuffiëntie aan de benen
Zo kunt u veneuze insufficiëntie aan uw benen herkennen:

 • Aanwezigheid van spataderen
 • Krampen in uw kuitspieren in uw benen
 • Een zwaar, gespannen of warm gevoel in uw benen
 • Bruine verkleuring van de huid (hyperpigmentatie)
 • Droge, verdikte ‘’schubbige’’ (hyperkeratose)
 • Eczeem
 • Jeuk
 • Vochtophoping in het been (oedeem)
 • Witte verkleuringen (atrofie blanche)
 • Slecht genezende wonden

Risicofactoren voor chronische veneuze insufficiëntie

Overgewicht

Overgewicht is een directe of indirecte risicofactor voor alle hart- en vaatziekten. Overgewicht, slechte voedingsgewoonten en gebrek aan lichaamsbeweging vormen een vicieuze circel waar een patiënt moeilijk zelf uitraakt. Overgewicht wordt deels veroorzaakt door genetische aanleg en deels door gedrag. Overgewicht zorg voor extra belasting op de benen en verhoogt de veneuze druk. Hierdoor wordt de terugstroom naar het hart verhinderd.


Langdurig rechtstaan en of zitten
Vooral zitten met gekruiste benen moet worden vermeden omdat dit ontstaan van veneuze insufficiëntie in de hand werkt. Hierdoor stagneert het bloed in de venen onder invloed van de zwaartekracht. Indien de persoon langdurig moet staan of zitten door het doen van een bepaald beroep wordt er aangeraden om af en toe te wandelen of circelvormige bewegingen te maken met de voeten. Hierdoor wordt de bloedstroom gestimuleerd.


Zwangerschappen en of orale contraceptiva ("de pil" die via de mond wordt ingenomen)
Chronische veneuze insufficiëntie komt vaker voor bij vrouwen onder invloed van de hormonen, zoals oestrogenen. De oestrogenen verhogen de permeabiliteit van de venen en de progestativa zijn verantwoordelijk voor het uitzetten van de slagaders (arteriën). Omdat deze hormonen tijdens de zwangerschap in grote hoeveelheden worden geproduceerd, neemt het risico van chronische veneuze insufficiëntie toe. Deze hormonen vindt men ook terug in de anticonceptiepil.

Erfelijkheid
Vaak zien we dat veneuze pathologieën familiaal voorkomen zoals, varics, veneuze insufficiëntie. Indien CVI familiaal voorkomt, heeft men een verhoogd risico op het ontwikkelen hiervan.


Symptomen van veneuze insufficiëntie (aderproblemen)
Vaak klagen patiënten over een zwaar gevoel in de benen. Dit gaat meestal gepaard met (nachtelijke krampen). Als deze veneuze insufficiëntie blijft bestaan onstaan er enkele typische symptomen als:

Pitting oedeem
Pitting oedeem is doorgaans het eerste teken van een falend veneus systeem. Het bevindt zich vooral rond de enkel (talus) en is in de avond duidelijk zichtbaar. Kenmerkend is voor veneuze insufficiëntie is het ontstaan van oedeem (vochtophoping) als gevolg van de te hoge druk in de venen. Dit vocht kan onvoldoende worden afgevoerd en blijft opgehoopt in de weefsels. Dit leidt tot het ontstaan van pitting oedeem. Pitting oedeem kan men herkennen door een putje te drukken in het oedeem. Dit putje keert heel langzaam terug. Oedeem zorgt voor een loom, moe, zwaar gevoel in de benen en krampen in de onderste ledematen voornamelijk nachtelijke krampen.

Pitting oedeem1

Pitting oedeem2

Spataders (‘varices’)

Dit zijn aders die wijder zijn geworden. Daardoor sluiten de kleppen in de been­aders niet goed meer en kan het bloed weer terug naar beneden stromen. Mensen met spataders hebben vaak een erfelijke aanleg. Spataders kunnen verergeren door bijvoorbeeld een staand beroep, door overgewicht of door hor­monale factoren (zoals verandering van hormonen bij zwangerschap).

Spataderen

Meer info over spataderen.
Spataderen (www.huidziekten.nl)
http://spataderen.startpagina.nl/

Trombose
Dit is een bloedstolsel dat zich heeft vast­gezet in een ader. Bloedstolsels kunnen een ader tijdelijk helemaal afsluiten (‘trombosebeen’). Hierdoor kunnen beschadigingen optreden van aders in de kuit. De kleppen in de aders kunnen beschadigd raken waardoor ze niet meer goed sluiten, en het bloed weer naar beneden kan stromen. Deze gevolgen van een trombosebeen ontstaan soms pas na jaren. Soms zijn mensen al vergeten dat ze ooit een trombosebeen hebben gehad.

Trombose
Meer info
over trombose:

Wat is trombose? (Trombosestichting Nederland)

Onvoldoende werking van de kuitspieren
Bij mensen die hun kuiten te weinig ge­bruiken, bijvoorbeeld bij mensen die rol­stoelafhankelijk zijn of een beroep hebben waarbij ze veel moeten staan, wordt het bloed niet goed naar het hart gepompt.

Hyperkeratose
Abnormale verhoorning van de huid ook wel eeltvorming genoemd. Hierdoor liggen, er dikke schubben op de huid.

Ulcus cruris of het open been
Een ulcus zal niet spontaan genezen. Compressietherapie is de behandeling van een ulcus cruris venosum om recidief te voorkomen.

Sommige mensen hebben meerdere oor­zaken voor veneuze insufficiëntie (zoals suikerziekte en langdurig bestaande hoge bloeddruk).

Onderzoek ulcus cruris
Het op tijd stellen van de diagnose is zeer belangrijk om verdere symptomen en complicaties te voorkomen. Essentieel zijn de anamnese en het klinisch onderzoek binnen de diagnosestelling, aangevuld met technisch onderzoek.

Anamnese
Een goede anamnese is belangrijk om erachter te komen wat de patiënt precies voor klachten heeft. De arts zal kijken naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt, het familiaal voorkomen, de levenstijl van de patiënt en eventuele risicofactoren. De patiënt heeft vaak zeurende pijn in het aangedane been die erger wordt bij lang staan, en verminderd bij hoogstand van de onderste ledematen.

Lichamelijk onderzoek
Inspectie van extremiteiten is belangrijk. Hier wordt vooral gelet op symptomen van veneuze insufficiëntie zoals oedeem, spataders en huidletsel. Inspectie van de omvang van het been (rechts en links vergelijken). Inspectie van de huid op kleur, atrofie, letsel, ontsteking en ulceraties.

Een van de meest voorkomende onderzoeken die verder nog gedaan kunnen worden is het Duplex-onderzoek. Hierbij bekijkt men met de echo de kwaliteit van de bloedvaten (zie afbeelding), en luistert men met een apparaat, een Doppler, naar de kwaliteit van de bloedstroom. Zo kan men de snelheid, de richting en het patroon van de bloedstroom meten.

Duplex onderzoek
Echografie maakt de slagaders en aders zichtbaar op een beeldscherm met behulp van onschadelijke ultrageluidsgolven. (Afbeelding: Slingeland Ziekenhuis, vaatchirurgie).

Meer info over duplexonderzoek:
Veneus duplexonderzoek (onderzoek van de aderen)

Behandeling ulcus cruris
Het doel van de behandeling is dat de wond geneest en dat er geen wonden terugkomen. De arts, wondverpleegkundig maakt de wond regelmatig schoon en verbindt hem opnieuw. De huiddoor­bloeding moet worden verbeterd zodat de bloedsomloop zo goed mogelijk wordt hersteld.

Zwachtelen (‘compressief verband’)
Als bij de bloedafvoer (de aderproblemen) het open been veroorzaakt, is het inzwachtelen (compressief verband) van het been de juiste behandeling om de bloedsomloop te herstellen. Het been wordt ingezwachteld van de voorvoet tot de knie. De zwachtels zijn vooral bedoeld om druk op het onderbeen uit te oefenen.

Zwachtelen

De druk is het grootste in de voet en wordt naar de knie toe steeds minder.
Ook wanneer de kuitspier aanspant, wordt de druk op de vaten in de benen groter en stroomt het bloed beter terug uit het been naar het hart. De zwachtels zorgen er dus voor dat de ‘kuitspierpomp’ beter gaat werken. Niet alleen de zwachtels dragen, maar ook voldoende blijven lopen is ook erg belangrijk want vooral dan worden de kuitspieren gebruikt. Het is bovendien van belang dat de compressietherapie op de juiste manier wordt uitgevoerd.
Deze richtlijnen met aanbevelingen en handelingsinstructies zijn bedoeld ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering waarbij de optimale behandeling van de patiënt centraal staat. De richtlijn berust op de resultaten van...
 • Filters