diabetische voet
ulcus cruris
previous arrow
next arrow
Slider
loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Nationaal

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Internationaal


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De EWMA werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 
 
Logo EPUAP
EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
Het EPUAP (de Europese variant van de National Pressure Ulcer Advisory Panel) is opgericht om binnen Europa landen bij te staan in hun pogingen decubitus te voorkomen en te behandelen. Zij stelt zich tot doel om door middel van onderzoek en educatie verlichting te bieden aan patiënten die aan decubitus lijden of tot de risicogroep behoren.
 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)  
NPUAP
Het NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) is de nationale, adviserende decubituscommissie in Amerika. Het instituut is vergelijkbaar met de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). De laatste jaren is er op het gebied van richtlijn ontwikkeling een steeds meer intensieve samenwerking zo ook tussen NPUAP en EPUAP.
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

3M Nederland

3M Nederland heeft inmiddels een uitgebreid assortiment vertrouwde producten voor wondverzorging, voor de behandeling van acute en chronische wonden.

www.3mnederland.nl

Advancis Medical

Advancis Medical is een internationale organisatie gespecialiseerd in ontwikkeling, productie en marketing van geavanceerde producten voor complexe wondzorg. Advancis is het eerste bedrijf dat de 100% Medical Grade Manuka honing gelanceerd heeft.

www.advancismedical.nl/

AllweCare medical B.V.

AllweCare levert in Nederland verband- middelen vooral bedoeld voor wonden met een complexe genezing die langer dan 21 dagen voortduurt.

Producten
www.allwecare.nl

ArjoHuntleigh

Op basis van uitgebreide kennis en geavanceerde technologie biedt ArjoHuntleigh superieure medische hulpmiddelen voor een veilige verzorging en hygiëne van patiënten, medische bedden en Therapeutic Support Systems™, wondgenezing, DVT-preventie, desinfectie en diagnostiek.

www.arjo.com

BAPMEDICAL

BAP Medical ontwikkelt, produceert en verkoopt medische oplossingen voor huidproblemen.

www.bap-medical.com

BiologiQ

Biologiq is een bedrijf werkzaam in de wondzorg.

Producten
www.biologiq.nl

BSN Medical

BSN medical levert wereldwijd medische apparatuur- en is één van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van producten zoals verbandmiddelen en steunkousen, en producten voor gipsen en wondverzorging.

www.bsnmedical.nl

Convatec

Al meer dan 30 jaar maakt ConvaTec innovatieve producten en biedt het bedrijf unieke diensten die de levens van patiënten verbeteren.

Producten
www.convatec.nl/

Flen Health

Flen Health is een particuliere onderneming. Flen Health producten voor wondgenezing zijn gebaseerd op het vochtige wondgenezing principe en zijn afkomstig van gepatenteerde polymeer toepassingen en gepatenteerde enzym complexen.

https://www.flenhealth.com/

GDM

GDM biedt een volledig portfolio voor wondgenezing op het gebied van negatieve druktherapie (KCI-Medical) en moderne wondverbanden (Systagenix).

www.gdm-medical.nl

HARTMANN

HARTMANN is een internationale onderneming met een breed pakket aan diensten en producten op het terrein van gezondheid en welzijn. 

https://hartmann.info/nl-nl

KCI Medical

KCI zet zich in om wondgenezingstechnologieën te stimuleren die het leven van patiënten en hun families, zorgverleners en medische hulpverleners positief beïnvloeden.

www.kci-medical.nl

(Distributie door GDM B.V.) 

L&R

Lohmann & Rauscher (L&R) is een internationaal toonaangevende aanbieder van toekomstgerichte medische en hygiëneartikelen van de hoogste kwaliteit — van klassiek verbandgaas tot en met moderne behandel- en zorgsystemen.

Producten
www.lohmann-rauscher.com

Medeco

Medeco is partner voor ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken, thuiszorg, (farmaceutische) groothandels en medisch speciaalzaken.

www.mediqmedeco.nl/

Medela

Medela maakt wondzorg eenvoudiger door de patiëntvriendelijke NPTW oplossingen voor ziekenhuis én thuis.

www.medela.nl

Medi Nederland

Vandaag de dag is medi een toonaangevende fabrikant van medische compressiekousen en produceert daarnaast bandages, orthesen, verbandkousen, drukkleding na plastische chirurgie en beenprotheses.

www.medi.nl

Mölnlycke

Mölnlycke Health Care is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van single-use chirurgische en wondverzorgingsproducten voor eenmalig gebruik en service provider voor de gezondheidszorg.

www.molnlycke.nl/ 

Ortho-Medico

Ortho-Medico is volledig gericht op de activiteiten van orthopedisch chirurgen, dokters in de fysiotherapie, revalidatieartsen, orthopedisch techniekers, schoentechniekers, vaatchirurgen en neurochirurgen.

Protex Healthcare

Protex Healthcare is een opkomende leverancier met innovatieve oplossingen voor wondbehandeling.

http://protexhealthcare.co.uk/ 

Smith & Nephew

Smith & Nephew is een internationaal opererend medisch technologiebedrijf met focus gericht op herstel en genezing van het menselijk lichaam.

www.smith-nephew.com

Spring Medical

Spring Medical levert innovatieve ‘eerste keus’ wondzorgproducten, service en kennis.

www.springmedical.nl/

Synergie

Synergie Nederland is sinds 1994 actief in de medische industrie en wordt sindsdien gerespecteerd voor zorgsystemen met luchtfluïdisatie.

Urgo Medical B.V.

In ons streven om door innovatie tot steeds betere wondgenezingsoplossingen te komen, willen we laten zien dat onze verbandproducten kosteneffectief zijn én aan de gezondheidsgerelateerde eisen voldoen.

www.urgomedical.nl/

Van Heek Medical

De beste wondverzorgingsproducten voor professioneel en thuisgebruik?

www.vanheek.com/

Varodem

Varodem® richt zich bewust en volledig op de markt voor oedeem gerelateerde medische compressie. Dit door middel van een breed scala aan medische compressiehulpmiddelen.

Producten
www.varodem.nl/

We Medical

We Medical levert hoogwaardige hulpmiddelen en accessoires voor wondzorg en stomaverzorging.

www.wemedical.nl/

Kwaliteitsstandaard, protocol een richtlijn... maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen?

Protocol
Een protocol is een gedragsovereenkomst; meestal een vorm waarin binnen een aantal stappen de zorg moet worden uitgevoerd. Het zegt iets over hoe je eigenlijk het beste in de praktijk moet en kunt handelen. Je kunt er dus van afwijken indien dat beter is voor de patiënt.

Richtlijn
Een richtlijn is een best practice beschrijving van de zorg. Het is een advies over hoe er het beste kan worden gehandeld. Naleving ervan is over het algemeen ook niet verplicht.

Standaard
Een standaard beschrijft waar goede zorg aan moet voldoen, vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een kwaliteitsstandaard is de zorgvraag van patiënten. Er is bijvoorbeeld een behoefte aan een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners. Er wordt wel verwacht dat alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten om tot een kwaliteitsstandaard te komen.

Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg (2018)
Eind juni (2018) werd op het ministerie van Volksgezondheid (VWS) deze kwaliteitsstandaard aangeboden. Een rapport van 86 pagina's dat in beeld brengt hoe onze wondzorg in de toekomst moet worden ingericht. In het kwaliteitsdocument wordt verder ingegaan op een betere samenwerking in de wondzorg. Deze standaard is een initiatief van:
• Nederlandse Vereniging van Heelkunde;
• Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venerologie; •
• Nederlandse Vereniging voor plastische chirurgie;
• Wondplatform Nederland

download "Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg"

Analyse complexe wondzorg (2013)
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de controle op het wel of niet hebben van een verplichte zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd). Op 1 juli 2013 heeft ZN een rapport uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (toendertijd nog minister Edith Schippers) en aan betrokken partijen. Het rapport vormt volgens sommige samenstellers een tussenstap in het proces om de kwaliteit van wondbehandeling in Nederland te verbeteren. In dit rapport staat dat er nog veel onduidelijkheden zijn over wie voor wat verantwoordelijk is binnen de wondzorg. Dat er nog veel knelpunten zijn in het verwijsproces binnen de eerste- en de tweede lijn. Over het gebruik van producten wordt verder gezegd dat er geen wetenschappelijk onderbouwing is op grond waarvan een keuze wordt gemaakt voor de toepassing van een bepaald product. Door gebrek aan evidence kan niet worden gesteld dat het ene product beter is dan het het andere. Ook wordt verder uitgebreid stil gestaan bij een kwaliteitsstandaard voor de wondzorg. Het rapport is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eerder verschenen rapport "Verkenning wondbehandeling in Nederland (zie hieronder).


Verkenning wondbehandeling in Nederland (2012)
Het eindrapport (september 2012) dat de Nijmeegse wetenschappers Dr. Erik de Laat en Patricia van Mierlo, verpleegkundig specialist, beide van het UMC St Radboud Nijmegen, in opdracht van Zorinstituut Nederland (ZN) over de stand van de wondzorg hebben gemaakt.
download rapport Verkenning wondbehandeling in Nederland
zie ook: 
- Voorspelbaar rapport maakt wondzorg niet beter (NTVW8-2012)
- Evidence in de wondzorg? Dat is er nauwelijks (Nursing maart 2013)  

Incontinentie-gerelateerde dermatitis

 

Huidproblemen bij incontinentie worden op verschillende manieren benoemd en omschreven. Men praat over luiereczeem, luieruitslag, maceratie van de huid, inconti­nentieletsel, incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel en huidletsel door inconti­nentie. Om hier duidelijkheid in te krijgen, heeft het European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) in 2007 in consensus de term incontinence-associated dermatitis (IAD) geïntrodu­ceerd. Deze term, incontinentie-gerelateerde dermatitis, is inmiddels overgenomen in de laatste herziene, landelijke decubitusrichtlijnen.

Belang juiste diagnose
Incontinentie is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder fysiologische aspecten van competente spieren en zenuwen en fysieke problemen van mobiliteit en behendigheid. In sommige gevallen is er een oorzakelijke factor, maar voor de meeste individuen zijn er meerdere complexe bijdragende factoren. Incontinence Associated Dermatitis (IAD) is een klinisch verschijnsel van vocht geassocieerd met huidbeschadiging en wordt vaak ervaren door mensen met urine en faecale incontinentie. De schade wordt gekenmerkt door huidletsel van de epidermis en het verweken van de huid. Het vocht dringt door de oppervlakkige hoornlaag heen en bindt zich aan eiwitten in de hoorncellen. Het stellen van de juiste diagnose kan bij IAD of decubitus heel  omplex zijn en dat is zeker zo bij onvoldoende kennis op dit gebied. Een goed onderscheid maken tussen beide huidletsels is belangrijk voor het bepalen van de keuze voor preventie en behandeling. Een verkeerde diagnose kan leiden tot verkeerde maatregelen, tot extra kosten en tot een verminderde kwaliteit van leven voor de patiënt.

Verschil incontinentie-gerelateerde dermatitis en decubitus
Huidletsels die ontstaan door druk of door incontinentie zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Dit geldt vooral voor letsels op de stuit. Huidletsel door incontinentie wordt incontinentie dermatitis genoemd (voorheen Vochtletsel).


Incontinentie dermatitis
Incontinentie dermatitis

incontinentie gerelateerde dermatitis in combinatie met decubitus
Incontinentie dermatitis in combinatie met decubitus

Belangrijk voor het onderscheid:
Decubitus, ontstaat door druk- en/of schuifkrachten
incontinentie dermatitis, ontstaat door vocht.

 

Incontinentie dermatitis Decubitus
Oorzaak Vocht Druk- en schuifkrachten (CO2-tekort)
Plaats Overal (!! bilnaad) Drukpunt bot 
Vorm Diffuus - Kopieletsel 1 plek
Diepte Oppervlakkig Oppervlakkig - diep
Necrose                         - Mogelijk
Randen Diffuus - onregelmatig Scherp afgelijnd - duidelijk zichtbaar
Kleur Rood tot paarsrood glimmen oppervlak Roze, rood, geel, zwart, grijs, bruin of groen. De kleuren zijn afhankelijk van de wondgenezingsfase en wel of geen infectieverschijnselen.


Een overzicht gemaakt aan de hand waarvan decubitus en inconti­nentieletsel kunnen worden onder­scheiden, zodat optimale preventie en behandeling kan worden gegeven.


Identificatie
Een goede identificatie van het probleem incontinentie-gerelateerde dermatitis (incontinentieletsel) is dus essentieel voor het nemen van de juiste preventie- en behandelings­maatregelen. Daarmee wordt voorkomen dat er onnodig preventie­maatregelen met betrekking tot decubitus worden getroffen, terwijl het huidprobleem (ontstaan door de incontinentie) niet op een juiste manier wordt aangepakt. Incontinentie-gerelateerde dermatitis wordt gekenmerkt door irritatie en een ontstekings­reactie van de huid als gevolg van blootstelling aan urine en/of faeces. De pH van de onder­liggende huid stijgt, waardoor bacteriën hun gang kunnen gaan.

Incontinentie-gerelateerde dermatitis kan het gevolg zijn van niet frequent genoeg verschonen. Deze vorm van dermatitis kan ook veroorzaakt worden door het gebruik van onvoldoende absorberend incontinentiemateriaal of onderleggers. In dat geval wordt het vocht niet in de kern van het materiaal opgenomen, waardoor het huid­oppervlak vochtig blijft. Wanneer er luiers worden gebruikt met een hoge absorptiekwaliteit komen er minder beschadigingen van de huid voor dan bij incontinentiemateriaal met een lage absorptiekwaliteit of het gebruik van onderleggers [3]. Bij een vochtige (gemacereerde) huid kan frictie snel tot huidbeschadiging leiden.

Gevolgen
Met de vergrijzing neemt ook het aantal patiënten met IAD toe en steeds meer ouderen komen in de woon-, zorg- en welzijnsinstellingen als gevolg van urine en faecale incontinentie. Het zorgt er voor dat het risico van beschadiging van de huid sterk wordt verhoogd en uiteraard heeft dat ook negatief effect op het fysieke en psychologische welzijn van ouderen. Verschillende studies hebben de psychologische en sociale gevolgen van faecale en urine-incontinentie aangetoond, maar er is nog steeds niet veel onderzoek verricht naar de gevolgen van IAD.
IAD kan worden geassocieerd met depressie, angst, verlies van eigenwaarde, verlegenheid, schaamte en het vermijden van sociale interacties. Dat alles kan ook leiden tot functionele beperkingen. Het bespreken van IAD blijft voor velen een taboe. Patiënten schamen zich zelfs om het probleem met professionals in de gezondheidszorg te bespreken en doen er alles aan om de problemen te verbergen door het dragen van donkere kleding of ‘ wc- mapping’ (uitzoeken waar alle toiletten bevinden zich in hun gebied). Bij de anamnese van de patiënten wordt niet altijd de juiste diagnose gesteld  en dat kan leiden tot een conservatieve behandeling of tot het verstrekken van verkeerde continentie hulpmiddelen.

Huidverzorging bij incontinentie
Voor het reinigen van de huid wordt het gebruik van water en zeep niet aanbevolen. Zeep heeft als eigenschap de talg van de huid te verwijderen, waardoor de natuurlijke barrièrefunctie van de huid wordt verstoord. Verschillende klinische studies hebben aangetoond dat een gestructureerde hydraterende reiniging en bescherming van de huid irritatie kan voorkomen. Geadviseerd wordt een huidreiniger te gebruiken die de zuurgraad van de huid niet verstoort. Is het voor het verwijderen van het ergste vuil toch noodzakelijk om eerst water en zeep te gebruiken, dan kan het gebruik worden overwogen van een zachte disposable washand of doek, waarmee frictie wordt voorkomen. Breng daarna een hydraterend huidbeschermingsmiddel aan op de gereinigde huid. Er zijn ook speciale wasdoekjes voor de verzorging van de huid bij incontinentie, die reiniging en verzorging/bescherming combineren. De doekjes bevatten een hydraterend huidreinigingsmiddel en een barrièrecrème in één product. Ook hierbij wordt geadviseerd om bij fecale incontinentie een deel van de feces te verwijderen met een zacht en met water nat gemaakt wegwerpwashandje of -doekje. Daarna kan de rest worden verwijderd met één of twee barrière­reinigingsdoekjes, waarbij er een beschermingslaagje op de huid achterblijft. Het gebruik van deze wasdoekjes kan een verlaging van de prevalentie van incontinentie-gerelateerde dermatitis geven en een vermindering van het voorkomen van huidlaesies.

Zomer
Vooral de zomer is een tijd van een “epidemie” van incontinentie dermatitis. De oorzaken van deze epidemie zijn divers. Denk bijvoorbeeld aan hoge temperaturen en luchtvochtigheid, geen of te weinig airco’s in verpleeghuizen, te weinig personeel en het vaste personeel is op vakantie, vaak niet goed aangepaste inco­materialen, warme of niet ademende polyester kleding, cliënten/patiënten worden niet frequent genoeg verschoond.


Geraadpleegde bronnen
Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg (Hoe incontinentie-gerelateerde dermatitis voorkomen.NTVW12-2011)
D.Beeckman, S.woodward,M.Gray Incontinenceassociateddermatitis: stepby-step prevention and treatment. Britisch Journal of Community Nursing Vol 16, No 7

⯑ Landelijke multidisciplinaire richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en behandeling, V&VN, 2011.
⯑ Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling, V&VN, 2011.
⯑ WCS Wondenboek, 2009. Woundcare Consultant Society, Leiden.

 

 

 

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider