Diabetes podotherapeut


De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet, en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten behandelen patiënten met diabetes mellitus die klachten hebben van de onderste extremiteit of een verhoogd risico hebben op voetproblemen ten gevolge van diabetes. Ook geven zij preventief advies aangaande complicaties, die veelal in een later stadium van de ziekte optreden. Met name de complexe voetzorg en wondbehandeling vallen onder de expertise van de diabetespodotherapeut. De diabetespodotherapeut moet de lacune tussen de ′reguliere′ podotherapeut en podotherapie voor complexe diabetische voetzorg overbruggen.

Wereldwijd lijden naar schatting 370 miljoen mensen aan diabetes en dat aantal neemt zeker in de westerse landen snel toe. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat zo’n 15-25 % van deze diabetici op enig moment te maken krijgt met voetulcera....
  • Filters