Richtlijnen Ulcus Cruris

Deze richtlijnen met aanbevelingen en handelingsinstructies zijn bedoeld ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering waarbij de optimale behandeling van de patiënt centraal staat. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed medisch handelen. De richtlijn beoogt een leidraad te zijn voor de dagelijkse diagnostiek en behandeling door dermatologen, dan wel door medisch specialisten die zich bezighouden met het ulcus cruris venosum.


Samenvatting Richtlijnen Dermatologie (2015)
De richtlijn dateert uit 2014 en is onderdeel van de overkoepelende richtlijn Veneuze pathologie (zie link hieronder).

Richtlijn veneuze pathologie (2014)
Varices, diep veneuze ziekte, ulcus cruris, compressietherapie

In deze richtlijn worden aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk gegeven op basis van een objectief, waar mogelijk wetenschappelijke onderbouwd, overzicht van de verschillende aspecten van compressietherapie.
De richtlijn is bestemd voor leden van de medische en paramedische beroepsgroepen, waartoe behoren: dermatologen, chirurgen, specialisten ouderengeneeskunde, vaatlaboranten, huisartsen, verpleegkundigen en bandagisten.

Deze richtlijn is aangevuld met een document dat de titel "Middelen voor compressietherapie van de onderste extremiteiten" heeft meegekregen. De samenstellers van dit document willen het veld een praktische leidraad geven voor de keuze en het gebruik van compressiemiddelen.

NHG ulcus cruris venosum (2010)

Diagnostiek en behandeling ulcus cruris venosum (2005)

  • Filters