Overig huidletsel

Huidscheuring (skin tears)


Bij het klimmen van de jaren vinden er structurele veranderingen plaats in het lichaam. Een van die veranderingen is het kwetsbaarder worden van de huid. Een huid die veroudert loopt het risico te scheuren door schuifkracht en/of frictie. De wond die zo ontstaat is pijnlijk en veroorzaakt veel ongemak. Het is bovendien een wond die moeilijk geneest en daarmee een zware belasting is voor de patiënt. De juiste behandeling kan veel leed voorkomen en bovendien kosten besparen en deze twee argumenten gaan steeds meer hand in hand.


Banner huidscheuring

Skin Tears komen veelvuldig voor bij oudere mensen. Uit onderzoek is echter gebleken dat er weinig aandacht is voor dit soort type wond. Met het oog op de toekomst is er in de jaren ’90 van de vorige eeuw onderzoek gedaan naar epidemiologische vormen van deze soort wond met als resultaat het opstellen van een classificatiesysteem, het “Pain-Martin Classifications” systeem. Daarmee werd de basis gelegd voor een adequate behandeling van skin tears.


De eerste stap die destijds werd gezet was de identificatie en classificatie van de skin tear, zodat er eenduidigheid ontstond over de behandeling van dit type wond door wond­professionals. Onderdeel van deze classifi­catie is een definitie van de skin tear wond:

‘Een skin tear is een traumatische wond,
die het meest voorkomt bij ouderen, ten gevolge van
wrijvingskrachten en schuifkrachten en die de epidermis scheidt van de dermis,
of die zowel de epidermis en de dermis scheidt van de
onderliggende structuren van de huid.’


Epidermis

Zoals de definitie aangeeft komt een skin tear voornamelijk bij ouderen voor. Dit heeft te maken met de complexe veranderingen van de huid door het ouder worden. Het gaat hier voornamelijk om intrinsieke huid­veranderingen.
In figuur 1 zien we hoe de morfologische veranderingen van een oudere huid plaats vinden. Bij ouderen zien we dat het contactoppervlak tussen de epidermis en de dermis langzaamaan verdwijnt. Bij een jonge huid ligt de dermis stevig tegen de epidermis aan. De papillen van de dermis dringen als het ware in een golvende structuur de opperhuid binnen. Bij een oudere huid ziet men een egalisering of verdwijning van de verbinding tussen de dermis en de epidermis. Het egaler worden van deze verbinding maakt ouderen vatbaar voor skin tears. De dikte van de hoornlaag blijft over het algemeen hetzelfde. Bij een oudere huid lijken de cellen van het stratum corneum een groter oppervlak te bedekken, maar het volume is vaak gelijk of minder dan de jonge huid. De cellen die de hoornstof produceren (keratinocyten) worden behoorlijk vergroot en vermeerderen zich in de breedte, waardoor deze niet meer goed op elkaar aan sluiten. Dit proces doet zich ook voor bij de basale cellen. Dit alles zorgt er voor dat ouderen vatbaarder zijn voor benigne en maligne huidkankers. Het aantal pigment­cellen (melanocyten), waaronder de langerhanscellen, daalt. De overige melanocyten gaan in verspreide groepjes dichter bij elkaar liggen. Dit zijn wat we ‘ouderdomsvlekjes’ noemen.

Figuur 1
Huidscheuring1Dermis
Wat betreft de dermis zien we veranderingen op drie niveaus, namelijk wat betreft de dichtheid van de cellen, het aantal cellen en de vascularisatie, die een metamorfose ondergaat. We zien dat de totale dikte van de dermis bij ouderen vermindert. Collageen, het belangrijkste bestanddeel (70 tot 80%) van de dermis, zorgt voor stevige bindweefselstrengen. Deze vezels geven de huid haar stevigheid en zorgen er voor dat het epidermale basale membraan zich stevig vasthecht  aan de dermis. Uitwendige krachten of interne druk kunnen geen verwijdering  van de epidermis en dermis veroorzaken, maar bij de oudere mens ligt dit anders. Het collageen vermindert jaarlijks met 1% maar de overgebleven collageenvezels worden dikker. Hierdoor wordt de huid minder rekbaar. De oudere huid wordt slap(per) en wijd(er) en verliest een groot deel van haar stevigheid, haar veerkracht en haar elasticiteit. Dit is goed te constateren door op de huid te drukken. Bij een jong persoon is de huidindruk snel weer verdwenen, maar bij de oudere huid is dat niet het geval. De oudere huid herstelt zich minder snel en door schuif- en wrijfkrachten kunnen er dan gemakkelijk skin tears ontstaan.

“The Pain-Martin Classifications” Men heeft de Skin Tears wonden onderverdeeld in 3 categorieën.

Categorie I 
Skin Tears zonder verlies van weefsel (without tissue loss). Binnen deze categorie onderscheidt men twee subcategorieën:

A. Het lineaire type (lineair type)
B. Het flap type (flap type)

Bij beide typen skin tears is nog de mogelijkheid om de wondranden tegen elkaar te plaatsen, er treedt géén verlies van weefsel op.

Een lineair wondtype is een wond die er uit ziet als een scheur in de huid, alsof er snede met een mes is gemaakt. Deze wond ontstaat meestal in een plooi, rimpel of groef van de huid, waarbij zowel de epidermis als de dermis gescheiden wordt en het onderliggende weefsel zichtbaar wordt.

Categorie II
Skin tears met gedeeltelijk verlies van weefsel (with partial tissue loss). Ook hier zijn er twee subcategorieën:

A. Skin tears met gering verlies van weefsel (scant tissue loss type)
B. Skin tears met matig tot groot verlies van weefsel (moderate-to-large tissue loss type)

Het onderscheid tussen A en B is niet gemakkelijk te maken en is gestoeld op de mate van beschadiging of verlies van de epidermale flap. Het verschil tussen gering en matig-tot-groot weefselverlies kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Toch wil men dit onderscheid aanhouden, omdat het belangrijke voordelen biedt. Het geeft onderzoekers en wondprofessionals namelijk de mogelijkheid om de genezing van verschillende wonden te vergelijken en de mogelijkheden van behandeling met elkaar te overleggen.

Categorie III
Skin tears met volledig verlies van weefsel (with complete tissue loss). Deze Skin tears hebben als kenmerk dat de totale epidermale flap is verdwenen.


Behandeling
De volgende punten zijn van belang bij de behandeling van skin tears:

  • Wond voorzichtig reinigen en drogen
  • Exsudaat zoveel mogelijk verwijderen, zonder dat de wond uitdroogt
  • Handhaaf een vochtig wondmilieu
  • Zorg voor goede doorlaatbaarheid van het verband
  • Bescherm de wond tegen bacteriën en verdere beschadiging
  • Zorg dat het verband goed en pijn­loos verwijderd kan worden, zodat er geen (nieuwe) beschadiging van de huid optreedt.

Preventie
Willen we skin tears voorkomen, dan is het verstandig dat er goed wordt gekeken naar veiligheid van de leefomgeving van ouderen. Dit betekent geen scherpe voorwerpen en obstakels in de kamer van de patiënt, waar men zich aan kan verwonden en een goede verlichting. Ook wordt aangeraden goede, bedekkende kleding te dragen en geen sierraden. Men kan eventueel de armen en benen preventief zwachtelen (tegen het stoten). Voorkom dat de patiënt zich verwondt en zorg dat de huid niet kan uitdrogen. Optimaliseer de voeding en laat de patiënt veel drinken. Til of verplaats de patiënt voorzichtig.

  • Filters