De thuiszorg kan op verschillende manieren worden geconfronteerd met brandwonden. Een bestaande cliënt die al in zorg is en in huis een brandwond oploopt, bijvoorbeeld na ongeluk met hete vloeistof of een val tegen een verwarmingselement (foto), want er zijn uiteenlopende risico’s die kunnen leiden tot een brandwond, zeker onder thuiswonende ouderen. Een andere vorm is een brandwondpatiënt die ontslagen wordt uit het ziekenhuis en waar de thuiszorg de ondersteuning levert die een dergelijke patiënt nog nodig heeft. In alle gevallen ontstaat er een situatie die veel vraagt van een wondbehandelaar in de thuiszorg. 

Brandwond rug1

Overdracht
De overdracht van een patiënt naar de thuiszorg na behandeling in het ziekenhuis is een complexe aangelegenheid en een intens moment omdat de eerstelijnszorg wordt overgedragen aan familie en andere behandelaars. Patiënten ervaren in de transitie van ziekenhuis naar thuissituatie veel angst om naar huis te gaan en thuis te worden behandeld. Ze maken zich zorgen over het gebrek aan voorzieningen, om hun medische en psychologische behoeften. Thuis worden ze geconfronteerd met verschillend problemen, fysieke, emotioneel en soms ook financieel.Deze patiënten hebben daarom op vele fronten intensieve begeleiding nodig, naast thuiszorg en mantelzorg voor langere tijd. Nazorg is een belangrijk onderdeel van zorg voor deze patiënten. Goede nazorg zorgt voor minder heropnames (lagere kosten), wat weer zorgt bij patiënten voor meer tevredenheid en hen aanmoedigt om door te gaan met aanvullende behandelingen.

Bron:
Een brandwond in de thuiszorg vraagt ome extra begeleiding. Ned Tijdschr Voor Wondzorg. 2021;16(5):19-21.