Opleiding tot wondverpleegkundige open voor erkenningsaanvragen. 

Opleidingseisen wondverpleegkundigeDit betekent dat vanaf 1 november 2019 een erkenningsaanvraag ingediend kan worden door zowel de theorie-aanbieder als de zorginstelling.

Wat doet het CZO?
Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is.

CZO-opleidingscommissie
De opleidingseisen voor de opleiding tot wondverpleegkundige zijn door de CZO-opleidingscommissie opgesteld. De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Na de internetconsultatie zijn de binnengekomen reacties verwerkt en zijn de definitieve eisen vastgesteld.
 

Bekijk hier de opleidingseisen voor de opleiding tot wondverpleegkundige.
CZO