Search - K2
plg_search_djcatalog2
ICAGENDA_PLG_SEARCH
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Weblinks
Search SEO Glossary
Zoeken - Tags

Boordevol informatie en links over de wondzorg

READY TO START...

www.startwondverzorging.nl
Slider

Partners startwondverzorging / NTVW

Slider

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Nieuws

NCW congres 2020

07 juli 2020 Nieuws

Als uitgever van de vakbladen NTVW en NTVH hebben we vanaf de start van de Corona crisis alle zeilen bijgezet om onze partners en onze lezers te blijven...

Leukomed T® (plus)

01 juli 2020 Nieuwe producten

Nieuw: Leukoplast® Leukomed T® (plus) skin sensitive. Bij Leukoplast geloven we dat wondzorg maatwerk is. Leukoplast skin sensitive producten met...

Suprasorb® P sensitive

22 juni 2020 Nieuwe producten

Suprasorb P sensitive is een siliconenschuimverband dat ook geschikt is voor gevoelige huid. De opbouw uit meerdere lagen maakt een dynamisch...

Blaar op voet (hete kruik)

19 juni 2020 Casuïstiek

Op de revalidatieafdeling wordt een heer opgenomen met diabetes mellitus, zijn rechter onderbeen is geamputeerd. Hij heeft meerdere CVA’s gehad in...

EWMA 2020 virtueel

16 juni 2020 Nieuws

De 30e jaarlijkse conferentie van de EWMA (2020), wordt een volledig virtuele conferentie die plaats zal vinden op woensdag 18 - donderdag 19 november...

Wondzorg op een laag pitje

01 mei 2020 Nieuws

De reguliere zorg is grotendeels tot stilstand gekomen vanwege de coronacrisis. Volledig begrijpelijk dat de zorg zich voor het overgrote deel richt op het...

Bijzondere tijden

20 mrt 2020 Nieuws

Het zijn bijzondere tijden. Een virus laat de hele wereld op zijn grondvesten trillen. Zekerheden vallen weg en de wereld zoals we die kennen, verandert van...

Opleidingseisen CZO

15 jan 2020 Nieuws

Opleiding tot wondverpleegkundige open voor erkenningsaanvragen.  Dit betekent dat vanaf 1 november 2019 een erkenningsaanvraag ingediend kan worden...

Hightech bed

21 okt 2019 Nieuwe producten

Zwevende patiënten die niet merken dat ze op een bed liggen. Dat moet als muziek in de oren klinken van patiënten, behandelaars en zorgverleners, die helaas...

Definitie van een wond

Een wond van de huid wordt gedefinieerd als een onderbreking in de epitheellaag van de huid. De verwonding kan ook dieper gaan, tot in de dermis, het onderhuidse vetweefsel, fascie, spierweefsel en zelfs tot op het bot.

Men maakt onderscheid tussen acute- en moeilijk genezende (gecompliceerde) wonden.

Meer info


Het lymfesysteem loopt parallel aan het cardiovasculaire systeem (bloedcirculatie binnen het lichaam) en is essentieel voor de homeostase in het menselijk lichaam. De twee systemen functioneren apart van elkaar. Het cardiovasculaire systeem is een circulatiesysteem waarbij het lymfesysteem voor het transport zorgt en de twee systemen zijn onderling afhankelijk
van elkaar. Het lymfestelsel wordt onderverdeeld in het diepe systeem (collectoren), het verbindende systeem (pre-collectoren) en de lymfecapillairen (microcirculatie). De collectoren en pre-collectoren hebben vaatkleppen, die samen met het spierweefsel in de vaatwanden zorgen voor peristaltiek en daarmee voor het afvoeren van het lymfevocht. Dit lymfevocht wordt via de lymfeknopen weer terug het veneuze systeem gevoerd. De lymfeknopen zijn belangrijke filters, die, daar waar nodig, tegelijk zorgen voor het activeren van immunologische reacties.

Banner Lymmfoedeem


De microcirculatie bestaat uit een netwerk van bloedvaten (plexus) door het gehele lichaam. De microcirculatie is essentieel voor de gezondheid voor het weefsel. Dit gebeurt door middel van het uitwisselen van zuurstof en belangrijke voedingsstoffen. Schade aan de micro­circulatie veroorzaakt een hogere druk in de pre-collectoren en collectoren. Door de werking van het geactiveerde lymfestelsel keert deze hogere druk meestal weer spoedig terug naar een normale druk.

Alhoewel men lang dacht dat lymfe het overtollige vocht in het interstitium slechts voor tien procent terug transporteerde naar het veneuze systeem, suggereert nieuw onderzoek dat het lymfesysteem voor honderd procent voor reabsorptie in het veneuze stelsel zorgt.

Lymfoedeem
In het geval van schade aan de vaten van het lymfe­systeem kan er een verminderde transportcapaciteit ontstaan. Accumulatie van vocht in het interstitium zorgt voor een lokale, suprafasciale zwelling van het weefsel, die zich segmentaal kan verspreiden, of zelfs tot in een heel ledemaat. Deze aandoening noemt men lymfoedeem met een natuurlijke, progressieve en chronische prognose.
Secondair lymfoedeem ontstaat vaak na de behandeling van een borstcarcinoom, gynaecologisch of darmcarcinoom. Dit komt doordat de lymfeknopen verwijderd moeten worden om de progressie van de maligniteit tegen te gaan of doordat de lymfeknopen door de behandeling beschadigd raken.

Trauma en lymfoedeem
Naast de hierboven genoemde, meest voorkomende, kan er ook lymfoedeem ontstaan na ernstig trauma aan een ledemaat of een ander gebied. Alhoewel deze oorzaak klinisch bekend is, is er weinig onderzoek naar gedaan. Patiënten met een ernstige open breuk van de lange botten van het onderbeen, die gepaard gaat met veel weefselverlies, hebben een grote kans om lymfoedeem te ontwikkelen, vooral wanneer de weefselschade diep en wijd is. Daarbij komt dat de onderbenen weinig extra huid-, vet en spierweefsel hebben voor de primaire wondsluiting. Ook gaat het herstel van zo’n ernstige botbreuk vaak gepaard met meerdere operaties. Doordat de wond niet primair gesloten kan worden is er een zogeheten flapreconstructie nodig om het defect te sluiten. Een voordeel van zo’n reconstructie is wel dat dit zorgt voor een goed doorbloede weefselbedekking, hetgeen belangrijk is voor het herstel van de botbreuk.

Het lymfestelsel kan niet goed functioneren wanneer de hoeveelheid af te voeren lymfe groter is dan de transportcapaciteit. Er ontstaat een zwelling die blijft toenemen, met als resultaat een oncomfortabel, zwaar aanvoelend ledemaat, soms gepaard gaand met pijn. De onvermijdelijke ontwikkeling van littekenweefsel rondom het reconstructiegebied heeft een lokale belemmering van het lymfetransport tot gevolg.

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat het lymfatisch stelsel
een grote rol heeft bij de wondgenezing,
de belangrijkste risicofactor
voor terugkeren van een wond is lymfoedeem. (Malin Inghammar, 18 mei 2014)

Wondgenezing
Elke open wond heeft een risico van infectie, maar als het lymfesysteem beschadigd is en dus de immunologische functie verliest, wordt dat risico versterkt. De eerste fase van de genezing van een acute, open wond is het coagulatieproces, gevolgd door een complexe interactie van lymfocyten, macrofagen en granulocyten. Dit proces kan verhinderd worden door een niet optimaal werkend lymfesysteem. Herstel van de microcirculatiefunctie gaat in het algemeen gepaard met een verhoogde filtratie van plasma en een ophoping van lymfevocht in de dermis, hetgeen een dilatatie veroorzaakt in de pre-collectoren en collectoren. Het lymfestelsel is overbeladen, de druk in de lymfevaten is hoog en er is een risico van functioneel falen van het lymfesysteem.

Het is van cruciaal belang om het biochemische en anatomische genezingsproces van chirurgische wonden in kaart te brengen, evenals de rol die bloedsomloop hierbij speelt. Bij de vorming van littekenweefsel zijn het weefselherstel en de vorming van collagene vezels van belang.

Er is nog steeds weinig bekend over de regeneratie van de lymfecapillairen in open wonden. Onderzoek dat werd uitgevoerd bij dieren laat zien dat de lymfevaten langzamer herstellen dan het vasculaire stelsel. Een ander verschil is dat de lymfevaten zich vanuit de gezonde wondranden naar binnen toe lijken te ontwikkelen, terwijl het vasculaire herstel vanuit het granulatieweefsel plaats vindt.
 
Reconstructie chirurgie
Bij de behandeling van een open fractuur is een multidisciplinair team betrokken. Een open botbreuk wordt gezien als een chirurgisch noodgeval. Na fixatie van de fractuur moet het defect gesloten worden door middel van een ‘flap’. Er zijn verschillende manieren om deze flap te construeren, zoals huidtransplantatie, een lokale of regionale constructie van de flap, wanneer die vlakbij het defecte gebied liggen en de bloedtoevoer van eenzelfde hoofd­ader krijgen. Een meer complexe flapreconstructie is de constructie van een vrije flap, waarbij er spierweefsel, fascia, vet en huidweefsel wordt verwijderd uit het gebied dat zich proximaal van het defect bevindt. Deze vormen van reconstructie zorgen voor een goed doorbloed weefsel, dat de fractuur bedekt en een grotere kans op herstel biedt.

Naar vasculaire regeneratie wordt veel onderzoek gedaan. Ondanks het feit dat we ons bewust zijn van het belang van een goede lymfedrainage in en rond het wondgebied, is het vrijwel onbekend hoe de regeneratie van de lymfevaten verloopt.

Een aanhoudende zwelling, die zelfs maanden na de operatie nog bestaat, kan betekenen dat het lymfe­systeem een (te) hoge lading heeft en te weinig transportcapaciteit. Deze specifieke patiëntenpopulatie loopt het risico van secondair lymfoedeem. Vroegtijdige diagnose is noodzakelijk voor een gerichte behandeling.

Er bestaan studies die objectieve en subjectieve metingen hebben gedaan naar de lange termijn resultaten en wel tot zeven jaar na de operatie. In deze studies is vooralsnog geen speciale aandacht voor (langdurig) oedeem, al wordt wel aangetoond dat het aangedane been belastend is voor de patiënt.

Functionele imaging van lymfevaten
Tijdens een operatie wordt het lymfesysteem regelmatig beschadigd. Dit komt waarschijnlijk doordat de individuele vaten fragiel, doorschijnend en vrijwel onzichtbaar zijn. Manieren om de vaten zichtbaar te maken zijn een MRI-scan, een lymfescintigram en een CT scan. Dit diagnostische beeldmateriaal wordt echter verkregen met behulp van contrastvloeistof, dat radioactief materiaal bevat en wordt gezien als invasief. Een opkomende techniek, die gebruik maakt van Indocyanine Green (ICG), blijkt een van de minst invasieve procedures te zijn bij het zichtbaar maken van het lymfestelsel. ICG wordt al jaren gebruikt bij diagnosetesten naar de lever- en hartfunctie. Deze fluorescerende contrastvloeistof bindt zich aan grote moleculen, zoals albuminemoleculen. Na een intradermale injectie met een kleine hoeveelheid (0,2mL) bindt de ICG zich onder andere aan de albuminemoleculen in het interstitium. De reabsorptie van albumine door de endotheelcellen zorgt voor een fluorescerend patroon dat het het oppervlakkige lymfestelsel (de plexus) weergeeft. Dit wordt zichtbaar door excitatie met behulp van licht van ongeveer 780 nm. Vervolgens kan het fluorescentiepatroon worden vastgelegd met ‘real-time imaging’. Hiervoor wordt een CCD-camera gebruikt, die een filter achter de lens bevat (ongeveer 850 nm), waardoor de ICG zichtbaar wordt en het beeld niet wordt verstoord door het excitatielicht.

Bron: NTVW3 maart 2014

Interessante links
NLNet (Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem en Lipoedeem)


Gecompliceerde wonden

images/p_diabetische-voet.jpg

Diabetische voet

Een ander woord voor de voetproblemen bij mensen met diabetes is diabetische voet.

images/p_decubitus.jpg

Debubitus

Decubitus treedt op waar de huid over een relatief naar buiten stekend deel van het bottenstelsel ligt.

images/p_hematoom.jpg

Hematoom

Een hematoom is een blauwpaarse verkleuring, die wordt veroorzaakt door een bloeding onder de epidermis.

images/incontinentie-gerelateerde-dermatitis-in-combinatie-met-decubitus.jpg

Vochtletsel

Vochtletsel-copyletsel in combinatie met decubitus

images/p_skin-tear.jpg

Skin tear

Een huid die veroudert loopt het risico te scheuren door schuifkracht en/of frictie.

images/p_ulcus-cruris.jpg

Ulcus cruris

images/p_brandwond.jpg

Brandwond

Verbranding enkel en voet diep tweede en derde graads

images/p_oncologische-ulcera.jpg

Oncologische ulcera

Het is een wond die ontstaat ten gevolge van tumorgroei, primair of van metastasen (uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren).

500000

gecompliceerde wonden

Naar schatting hebben circa 500.000 Nederlanders een wond die moeizaam of niet geneest. Met de toenemende vergrijzing betreft het hier een probleem van groeiende omvang. Bron: Rapport Innovatie van complexe wondzorg 2014.

65

plussers

Door de toenemende vergrijzing (het aandeel 65-plussers groeit van 18 procent van de bevolking in 2017 naar 26 procent vanaf 2040) zal het aantal mensen met gecompliceerde wonden toenemen. Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Interessante links

NTVW

Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg
Hét vakblad dat wondprofessionals maandelijks breedt informeert
previous arrow
next arrow
Slider