Search - Easy Blog
Search - K2
plg_search_djcatalog2
ICAGENDA_PLG_SEARCH
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Weblinks
Search SEO Glossary
Zoeken - Tags

Boordevol informatie en links over de wondzorg

READY TO START...

www.startwondverzorging.nl
Slider

BLOGS van de redactie

Partners startwondverzorging / NTVW

Slider

Meest bekeken blogs

Ton Lassing
30 juli 2020
EBM
De discussie over de mondkapjes laait steeds meer op. Wel of geen mondkapjes is momenteel een dageli...
Ron Legerstee
31 juli 2020
Algemeen
Persconferentie 29 juli 2020: 18.00 u.Jaap van Dissel (RIVM)"200.000 personen moeten tenminste een w...
Ton Lassing
27 juli 2020
Opinie
Vele keren kreeg ik te horen van instellingen en bedrijfsleven dat de patiënt centraal moet staan bi...
Ron Legerstee
24 juli 2020
EBM
De veelzeggende titel 'The physics of HBOT: it's not rocket science' kon de frustratie van de bekend...

Boordevol informatie en links over de wondzorg

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Nieuws

Dementie

24 juli 2020 Casuïstiek

Geheugenproblemen bij het ouder worden zijn een normaal verschijnsel. Het maakt functioneren wat lastiger en mensen kunnen het vertrouwen in zichzelf en...

Bleekwater

14 juli 2020 Nieuws

Ze weet het nog precies. Het was vier jaar geleden, 23 juni 2016, mevrouw Visser’s zus Emma was jarig. Ze was op bezoek bij haar zus die een geitenboerderij...

NCW congres 2020

07 juli 2020 Nieuws

Als uitgever van de vakbladen NTVW en NTVH hebben we vanaf de start van de Corona crisis alle zeilen bijgezet om onze partners en onze lezers te blijven...

Leukomed T® (plus)

01 juli 2020 Nieuwe producten

Nieuw: Leukoplast® Leukomed T® (plus) skin sensitive. Bij Leukoplast geloven we dat wondzorg maatwerk is. Leukoplast skin sensitive producten met...

Suprasorb® P sensitive

22 juni 2020 Nieuwe producten

Suprasorb P sensitive is een siliconenschuimverband dat ook geschikt is voor gevoelige huid. De opbouw uit meerdere lagen maakt een dynamisch...

Blaar op voet (hete kruik)

19 juni 2020 Casuïstiek

Op de revalidatieafdeling wordt een heer opgenomen met diabetes mellitus, zijn rechter onderbeen is geamputeerd. Hij heeft meerdere CVA’s gehad in...

EWMA 2020 virtueel

16 juni 2020 Nieuws

De 30e jaarlijkse conferentie van de EWMA (2020), wordt een volledig virtuele conferentie die plaats zal vinden op woensdag 18 - donderdag 19 november...

Wondzorg op een laag pitje

01 mei 2020 Nieuws

De reguliere zorg is grotendeels tot stilstand gekomen vanwege de coronacrisis. Volledig begrijpelijk dat de zorg zich voor het overgrote deel richt op het...

Bijzondere tijden

20 mrt 2020 Nieuws

Het zijn bijzondere tijden. Een virus laat de hele wereld op zijn grondvesten trillen. Zekerheden vallen weg en de wereld zoals we die kennen, verandert van...

Opleidingseisen CZO

15 jan 2020 Nieuws

Opleiding tot wondverpleegkundige open voor erkenningsaanvragen.  Dit betekent dat vanaf 1 november 2019 een erkenningsaanvraag ingediend kan worden...

Hightech bed

21 okt 2019 Nieuwe producten

Zwevende patiënten die niet merken dat ze op een bed liggen. Dat moet als muziek in de oren klinken van patiënten, behandelaars en zorgverleners, die helaas...

Verwonding door smartphone

10 sept 2019 Casuïstiek

In 2017 vielen voor het eerst meer dodelijke slachtoffers onder fietsers dan onder auto­mobilisten. Een kwart van de fietsslachtoffers verongelukte op een...

Definitie van een wond

Een wond van de huid wordt gedefinieerd als een onderbreking in de epitheellaag van de huid. De verwonding kan ook dieper gaan, tot in de dermis, het onderhuidse vetweefsel, fascie, spierweefsel en zelfs tot op het bot.

Men maakt onderscheid tussen acute- en moeilijk genezende (gecompliceerde) wonden.

Meer info

Wondzorg vindt plaats in de eerste en de tweede lijn en kent heel veel professionals die zich er mee bezighouden. Professionals met heel veel verschillende achtergronden en opleidingen. Ook met verschillende werkomstandigheden en bevoegdheden. Professionals die, als ze optimaal met elkaar samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten, de beste zorg met elkaar kunnen leveren. Dat maakt wondzorg bij uitstek een multidisciplinair gebeuren waarbij iedere wondbehandelaar de wond en de behandeling daarvan bekijkt vanuit zijn/haar eigen discipline.

Wondprofessionals
De verschillende zorgprofessionals die zich dagelijks bezighouden met complexe wondgenezing zijn:
wondverpleegkundige (gespecialiseerd verpleegkundige) 
wondconsulent 
Physician Assistant (PA)
diabetespodotherapeut
Medisch specialisten (vaatchirug, dermatoloog, plastisch chirug, revalidatiearts)    

Wondverpleegkundige
Een wondverpleegkundige is een verpleegkundige met een vervolgopleiding die gespecialiseerd is in de behandeling van moeilijk genezende wonden en het begeleiden van patiënten met wonden. Een wondverpleegkundige kan in verschillende zorginstellingen of organisaties werken zoals: een ziekenhuis, een verpleeghuis, de thuiszorg enz. 

Wondconsulent
Een wondconsulent coördineert en bewaakt het zorgproces tijdens de behandeling. De wondconsulent werkt daarbij nauw samen met hulpverleners uit diverse werkvelden. De wondconsulent legt hiervoor zelfstandig contacten en initieert overlegsituaties. De wondconsulent beoordeelt wonden, stelt een behandelplan op, evalueert het resultaat daarvan en stelt zo nodig bij. Je bent op de hoogte van factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de wondbehandeling en je anticipeert hierop. Je adviseert de wondverpleegkundige en andere hulpverleners met betrekking tot observatiemethodieken, behandeling en de keuze van materialen. Je bent op de hoogte van financiële regelingen en de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Binnen de instelling is de wondconsulent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid op het gebied van wondzorg.
Bron: venvn

Verpleegkundig specialist (VS)
In 2005 wilde de overheid een verandering ten aanzien van de positie van de verpleegkundige. In principe wilde men af van allerlei deelfuncties. Dit werd duidelijk door het VBOC rapport, dat in 2006 verscheen. Hierin werd namelijk alleen gesproken over verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Intussen is dit beginsel door de overheid overgenomen en is er een erkende beroepstitel ontstaan “verpleegkundig specialist”. Deze verpleegkundig specialist geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces en gaat een zelfstandige behandelrelatie aan, binnen het eigen deskundigheidsgebied. Dit betekent dat zij/hij beslist over de uit te voeren behandeling. De verpleegkundig specialist verwijst waar nodig de patiënt door. Andersom kunnen andere hulp- verleners ook rechtstreeks doorverwijzen naar de verpleegkundig specialist. Waar nodig beschikt de verpleegkundig specialist over de bevoegdheid tot het zelfstandig indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen. Daarnaast staat hij/zij geregistreerd in het BIG register als verpleegkundig specialist. De in Nederland verouderde functie nurse practitioner was een functienaam voor een verpleegkundige die zich qua bevoegdheid bevond tussen arts en verpleegkundige. Sinds 2009 is het etiket ‘nurse practitioner’ vervangen door de functienaam verpleegkundig specialist.

Physician assistent (PA)
De physician assistent is gespecialiseerd in wondverzorging en ondersteund hiermee de specialist. De physician assistant werkt zelfstandig en heeft regelmatig overleg met de betrokken specialist. Aan de hand van de klachten en een lichamelijk onderzoek wordt bepaald welke vervolgonderzoeken nodig zijn en/of wordt er een behandelplan opgesteld. De physician assistant is werkzaam in diverse settings, waaronder ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, GGZ-instellingen en huisartsenpraktijken. De hbo-masteropleiding Physician Assistant leidt je op voor het gelijknamige beroep. Deze opleiding duurt tweeënhalf jaar en wordt door verschillende hogescholen aangeboden.

Diabetespodotherapeut
De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet, en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten behandelen patiënten met diabetes mellitus die klachten hebben van de onderste extremiteit of een verhoogd risico hebben op voetproblemen ten gevolge van diabetes. Ook geven zij preventief advies aangaande complicaties, die veelal in een later stadium van de ziekte optreden. Met name de complexe voetzorg en wondbehandeling vallen onder de expertise van de diabetespodotherapeut. De diabetespodotherapeut moet de lacune tussen de reguliere′podotherapeut en podotherapie voor complexe diabetische voetzorg overbruggen.
Bron: Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten

Dermatoloog
Een dermatoloog (huidarts) behandelt mensen met aandoeningen van de huid. De dermatologie is een medisch specialisme dat zich in brede zin richt op de diagnostiek en behandeling van huidziekten. De diversiteit aan huidziekten en huidafwijkingen is zeer groot. Het betreft zowel aangeboren als verworven aandoeningen, goedaardige en kwaadaardige gezwellen, huidinfecties, ontstekingsprocessen, allergische aandoeningen, beschadigingen van de huid door omgevingsfactoren, spataderen aan de benen en de gevolgen daarvan, anale klachten, cosmetische afwijkingen en gecompliceerde wonden. De dermatoloog werkt vaak samen met een verpleegkundig specialist (zie verpleegkundig specialist)
Bron: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Vaatchirurg
Een vaatchirurg is een medisch specialist binnen de geneeskunde. De vaatchirurg is gespecialiseerd in de bloedcirculatie in het lichaam. Veelvoorkomende ziektebeelden zijn: vernauwde bloedvaten, ontstekingen of spataderen.
 
Plastisch chirurg
Plastische chirurgie is het specialisme dat bij uitstek zich bezig houdt met het herstel van vorm en functie. Dit herstel is nodig omdat de vorm of de functie van een lichaamsdeel verstoord is door ofwel een aangeboren afwijking zoals de schisis of aangeboren handafwijkingen ofwel door een ‘verworven’ (dus niet aangeboren) afwijking zoals een ongeval, een infectie of een operatie. Een voorbeeld van het laatste is de reconstructie van een borst die in verband met borstkanker is geamputeerd.
Bron: Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie)

 

Gecompliceerde wonden

images/p_diabetische-voet.jpg

Diabetische voet

Een ander woord voor de voetproblemen bij mensen met diabetes is diabetische voet.

images/p_decubitus.jpg

Debubitus

Decubitus treedt op waar de huid over een relatief naar buiten stekend deel van het bottenstelsel ligt.

images/p_hematoom.jpg

Hematoom

Een hematoom is een blauwpaarse verkleuring, die wordt veroorzaakt door een bloeding onder de epidermis.

images/incontinentie-gerelateerde-dermatitis-in-combinatie-met-decubitus.jpg

Vochtletsel

Vochtletsel-copyletsel in combinatie met decubitus

images/p_skin-tear.jpg

Skin tear

Een huid die veroudert loopt het risico te scheuren door schuifkracht en/of frictie.

images/p_ulcus-cruris.jpg

Ulcus cruris

images/p_brandwond.jpg

Brandwond

Verbranding enkel en voet diep tweede en derde graads

images/p_oncologische-ulcera.jpg

Oncologische ulcera

Het is een wond die ontstaat ten gevolge van tumorgroei, primair of van metastasen (uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren).

500000

gecompliceerde wonden

Naar schatting hebben circa 500.000 Nederlanders een wond die moeizaam of niet geneest. Met de toenemende vergrijzing betreft het hier een probleem van groeiende omvang. Bron: Rapport Innovatie van complexe wondzorg 2014.

65

plussers

Door de toenemende vergrijzing (het aandeel 65-plussers groeit van 18 procent van de bevolking in 2017 naar 26 procent vanaf 2040) zal het aantal mensen met gecompliceerde wonden toenemen. Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Interessante links

NTVW

Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg
Hét vakblad dat wondprofessionals maandelijks breedt informeert
previous arrow
next arrow
Slider