loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Nationaal

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Internationaal


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De EWMA werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 
 
Logo EPUAP
EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
Het EPUAP (de Europese variant van de National Pressure Ulcer Advisory Panel) is opgericht om binnen Europa landen bij te staan in hun pogingen decubitus te voorkomen en te behandelen. Zij stelt zich tot doel om door middel van onderzoek en educatie verlichting te bieden aan patiënten die aan decubitus lijden of tot de risicogroep behoren.
 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)  
NPUAP
Het NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) is de nationale, adviserende decubituscommissie in Amerika. Het instituut is vergelijkbaar met de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). De laatste jaren is er op het gebied van richtlijn ontwikkeling een steeds meer intensieve samenwerking zo ook tussen NPUAP en EPUAP.
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

3M Nederland

3M Nederland heeft inmiddels een uitgebreid assortiment vertrouwde producten voor wondverzorging, voor de behandeling van acute en chronische wonden.

www.3mnederland.nl

Advancis Medical

Advancis Medical is een internationale organisatie gespecialiseerd in ontwikkeling, productie en marketing van geavanceerde producten voor complexe wondzorg. Advancis is het eerste bedrijf dat de 100% Medical Grade Manuka honing gelanceerd heeft.

www.advancismedical.nl/

AllweCare medical B.V.

AllweCare levert in Nederland verband- middelen vooral bedoeld voor wonden met een complexe genezing die langer dan 21 dagen voortduurt.

www.allwecare.nl

ArjoHuntleigh

Op basis van uitgebreide kennis en geavanceerde technologie biedt ArjoHuntleigh superieure medische hulpmiddelen voor een veilige verzorging en hygiëne van patiënten, medische bedden en Therapeutic Support Systems™, wondgenezing, DVT-preventie, desinfectie en diagnostiek.

www.arjo.com

BAPMEDICAL

BAP Medical ontwikkelt, produceert en verkoopt medische oplossingen voor huidproblemen.

www.bap-medical.com

BiologiQ

Biologiq is een bedrijf werkzaam in de wondzorg.

www.biologiq.nl

BSN Medical

BSN medical levert wereldwijd medische apparatuur- en is één van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van producten zoals verbandmiddelen en steunkousen, en producten voor gipsen en wondverzorging.

www.bsnmedical.nl

Convatec

Al meer dan 30 jaar maakt ConvaTec innovatieve producten en biedt het bedrijf unieke diensten die de levens van patiënten verbeteren.

www.convatec.nl/

Flen Health

Flen Health is een particuliere onderneming. Flen Health producten voor wondgenezing zijn gebaseerd op het vochtige wondgenezing principe en zijn afkomstig van gepatenteerde polymeer toepassingen en gepatenteerde enzym complexen.

https://www.flenhealth.com/

GDM

GDM biedt een volledig portfolio voor wondgenezing op het gebied van negatieve druktherapie (KCI-Medical) en moderne wondverbanden (Systagenix).

www.gdm-medical.nl

HARTMANN

HARTMANN is een internationale onderneming met een breed pakket aan diensten en producten op het terrein van gezondheid en welzijn. 

https://hartmann.info/nl-nl

KCI Medical

KCI zet zich in om wondgenezingstechnologieën te stimuleren die het leven van patiënten en hun families, zorgverleners en medische hulpverleners positief beïnvloeden.

www.kci-medical.nl

(Distributie door GDM B.V.) 

L&R

Lohmann & Rauscher (L&R) is een internationaal toonaangevende aanbieder van toekomstgerichte medische en hygiëneartikelen van de hoogste kwaliteit — van klassiek verbandgaas tot en met moderne behandel- en zorgsystemen.

www.lohmann-rauscher.com

Medeco

Medeco is partner voor ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken, thuiszorg, (farmaceutische) groothandels en medisch speciaalzaken.

www.mediqmedeco.nl/

Medela

Medela maakt wondzorg eenvoudiger door de patiëntvriendelijke NPTW oplossingen voor ziekenhuis én thuis.

www.medela.nl

Medi Nederland

Vandaag de dag is medi een toonaangevende fabrikant van medische compressiekousen en produceert daarnaast bandages, orthesen, verbandkousen, drukkleding na plastische chirurgie en beenprotheses.

www.medi.nl

Mölnlycke

Mölnlycke Health Care is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van single-use chirurgische en wondverzorgingsproducten voor eenmalig gebruik en service provider voor de gezondheidszorg.

www.molnlycke.nl/ 

Ortho-Medico

Ortho-Medico is volledig gericht op de activiteiten van orthopedisch chirurgen, dokters in de fysiotherapie, revalidatieartsen, orthopedisch techniekers, schoentechniekers, vaatchirurgen en neurochirurgen.

Protex Healthcare

Protex Healthcare is een opkomende leverancier met innovatieve oplossingen voor wondbehandeling.

http://protexhealthcare.co.uk/ 

Smith & Nephew

Smith & Nephew is een internationaal opererend medisch technologiebedrijf met focus gericht op herstel en genezing van het menselijk lichaam.

www.smith-nephew.com

Spring Medical

Spring Medical levert innovatieve ‘eerste keus’ wondzorgproducten, service en kennis.

www.springmedical.nl/

Synergie

Synergie Nederland is sinds 1994 actief in de medische industrie en wordt sindsdien gerespecteerd voor zorgsystemen met luchtfluïdisatie.

Urgo Medical B.V.

In ons streven om door innovatie tot steeds betere wondgenezingsoplossingen te komen, willen we laten zien dat onze verbandproducten kosteneffectief zijn én aan de gezondheidsgerelateerde eisen voldoen.

www.urgomedical.nl/

Van Heek Medical

De beste wondverzorgingsproducten voor professioneel en thuisgebruik?

www.vanheek.com/

Varodem

Varodem® richt zich bewust en volledig op de markt voor oedeem gerelateerde medische compressie. Dit door middel van een breed scala aan medische compressiehulpmiddelen.

www.varodem.nl/

We Medical

We Medical levert hoogwaardige hulpmiddelen en accessoires voor wondzorg en stomaverzorging.

www.wemedical.nl/

Kwaliteitsstandaard, protocol een richtlijn... maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen?

Protocol
Een protocol is een gedragsovereenkomst; meestal een vorm waarin binnen een aantal stappen de zorg moet worden uitgevoerd. Het zegt iets over hoe je eigenlijk het beste in de praktijk moet en kunt handelen. Je kunt er dus van afwijken indien dat beter is voor de patiënt.

Richtlijn
Een richtlijn is een best practice beschrijving van de zorg. Het is een advies over hoe er het beste kan worden gehandeld. Naleving ervan is over het algemeen ook niet verplicht.

Standaard
Een standaard beschrijft waar goede zorg aan moet voldoen, vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een kwaliteitsstandaard is de zorgvraag van patiënten. Er is bijvoorbeeld een behoefte aan een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners. Er wordt wel verwacht dat alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten om tot een kwaliteitsstandaard te komen.

Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg (2018)
Eind juni (2018) werd op het ministerie van Volksgezondheid (VWS) deze kwaliteitsstandaard aangeboden. Een rapport van 86 pagina's dat in beeld brengt hoe onze wondzorg in de toekomst moet worden ingericht. In het kwaliteitsdocument wordt verder ingegaan op een betere samenwerking in de wondzorg. Deze standaard is een initiatief van:
• Nederlandse Vereniging van Heelkunde;
• Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venerologie; •
• Nederlandse Vereniging voor plastische chirurgie;
• Wondplatform Nederland

download "Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg"

Analyse complexe wondzorg (2013)
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de controle op het wel of niet hebben van een verplichte zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd). Op 1 juli 2013 heeft ZN een rapport uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (toendertijd nog minister Edith Schippers) en aan betrokken partijen. Het rapport vormt volgens sommige samenstellers een tussenstap in het proces om de kwaliteit van wondbehandeling in Nederland te verbeteren. In dit rapport staat dat er nog veel onduidelijkheden zijn over wie voor wat verantwoordelijk is binnen de wondzorg. Dat er nog veel knelpunten zijn in het verwijsproces binnen de eerste- en de tweede lijn. Over het gebruik van producten wordt verder gezegd dat er geen wetenschappelijk onderbouwing is op grond waarvan een keuze wordt gemaakt voor de toepassing van een bepaald product. Door gebrek aan evidence kan niet worden gesteld dat het ene product beter is dan het het andere. Ook wordt verder uitgebreid stil gestaan bij een kwaliteitsstandaard voor de wondzorg. Het rapport is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eerder verschenen rapport "Verkenning wondbehandeling in Nederland (zie hieronder).


Verkenning wondbehandeling in Nederland (2012)
Het eindrapport (september 2012) dat de Nijmeegse wetenschappers Dr. Erik de Laat en Patricia van Mierlo, verpleegkundig specialist, beide van het UMC St Radboud Nijmegen, in opdracht van Zorinstituut Nederland (ZN) over de stand van de wondzorg hebben gemaakt.
download rapport Verkenning wondbehandeling in Nederland
zie ook: 
- Voorspelbaar rapport maakt wondzorg niet beter (NTVW8-2012)
- Evidence in de wondzorg? Dat is er nauwelijks (Nursing maart 2013)  

Wondverbanden

Honingverband

Honing wordt in de wondzorg al eeuwen gebruikt en de literatuur meldt ons inmiddels heel veel onderzoeken, studies en ervaringen. Het eerste klinische onderzoek vond plaats in 1944. Het gebruik van honing heeft echter een terugslag gekregen doordat er meer gebruik werd gemaakt van antibiotica, antiseptica en verbeterde chirurgische technieken. Er was een verschuiving aan het einde van 1960 ten aanzien van het ontwikkelen van modernere verbanden en daardoor is honing als wondbehandelingsproduct op de achtergrond geraakt. Toch is men eind 1980 opnieuw geïnteresseerd geraakt in de toepassing van honing. Hedendaagse studies en klinische onderzoeken laten echter duidelijk zien dat niet alle honingsoorten hetzelfde zijn: sommige zijn effectiever ten aanzien van wondgenezing dan andere. Honing wordt gebruikt in zalf, als vetgaas en als dekkend verband.

Honingverbanden hebben een sterke antimicrobiële werking
 

Samenstelling honing

Honing bestaat uit meerdere elementen. Het bestaat grote deels uit suiker (80%) en water (circa 17%). De rest bestaat uit een geringe hoeveelheid bestandsdelen als zuren, enzymen en andere componenten. Bij een eerste blik op honing valt het verschil in kleur, kleverigheid en geur op. Deze verschillen worden veroorzaakt door de soort bloem, de voedselzoekende bij en de plaats waar de honing wordt geproduceerd. De donkerder soorten honing hebben een hoger gehalte antioxydanten dan de lichtere soorten en komen meestal uit het zuidelijk halfrond, met name uit Nieuw­ Zeeland en Australië. Voorbeeld is Manukahoning, die uit de bloem van de Leptospermum Scoparium Bush  (afbeelding) komt, die in deze landen in het wild groeit en een zuurgraad heeft van ongeveer 3.5 tot 4.5 Ph, waardoor deze erg zuur is. Manuka is de Maori (Nieuw­ Zeelandse naam) van de Leptospermum Scoparium Bush plant.


Manuka bloem
 
Klinische applicaties
Eén van de meest frequente eigenschappen die wordt toegeschreven aan honing is haar antibacteriële eigenschap. Uit onderzoek is gebleken dat  er duidelijke verschillen zijn in de antibacteriële werking, afhankelijk van het type honing dat wordt gebruikt. Deze werking wordt bepaald door een aantal factoren:
 Hoog osmotisch effect 
 Lage zuurgraad 
 Hydrogene peroxide activiteit 
 Sommige nog niet geïdentificeerde, phyto­chemische invloeden

Honing heeft een zeer hoge osmotische waarde, in die zin, dat honing het vermogen heeft water aan te trekken. Dit maakt dat de bacteriën niet over het nodige water kunnen beschikken dat nodig is voor de voortplanting. Ook zorgt honing voor het reinigen van de wond, doordat de osmotische werking ervoor zorgt dat het water uit dieper gelegen delen van de wond naar de oppervlakte getrokken wordt. Doordat er op deze manier geen gunstig klimaat is voor bacteriegroei, draagt honing ertoe bij dat het aantal bacteriën in de wond afneemt. De zuurgraad van honing is doorgaans 3.5 tot 4.5, ofschoon in sommige regio’s in Pakistan een pH­waarde van wel 6.38 kan worden aangetroffen. Bacteriën zijn pH­gevoelig en vermenig vuldigen zich het beste bij specifieke pH-waarden. De lage pH­waarde van honing zorgt ervoor dat sommige soorten bacteriën zich niet verspreiden, waarmee ze de bacteriële groei in de wond remmen.

Veiligheid
Gewone voedingshoning is niet steriel, want vaak verontreinigd door verschillende organismen en kan, als ze wordt toegepast op wonden, zelf een infectie veroorzaken door eventuele ziekteverwekkers op of in de wond. Men dient dan ook alleen honing preparaten te gebruiken die zijn gesteriliseerd zodat er geen microflora in de wond achterblijven, die als potentiële ziekteverwekkers zouden kunnen werken. Honingproducten zijn verkrijg baar als verbanden of in tubes die goedgekeurd zijn voor het gebruik bij wondverzorging. Op deze manier worden de risico’s van het gebruik van honingproducten tot een minimum beperkt.


Honing

Indicaties


Acute wonden
Traumatische wonden
Chirurgische wonden
Geïnfecteerde wonden / gecontamineerde wonden

Gecompliceerde wonden
Diabetische ulcera
Decubitus
Ulcera cruris
Geïnfecteerde wonden
Gecontamineerde wonden
Oncologische wonden

Contra-indicaties
Honing kan NIET worden toegepast bij patiënten die overgevoelig zijn voor honing of acetaat.

Eigenschappen
Primair wondverband
Heeft een reinigende werking
Remmen de bacteriële groei in de wond
100% Leptospermum scoparium honing uit Nieuw-Zeeland geïmpregneerd in acetaat gaas
Het verband creëert een vochtig wondmilieu hetgeen de wondheling bevordert.
Bevordert de groei van granulatieweefsel
Vermindert wondgeur

 Werkwijze
Informeer de patiënt
Zet alles klaar
Handen reinigen
Trek handschoenen aan
Verwijder het oude verband en deponeer in de afvalzak (bevochtig zonodig het verband om verwijderen te vergemakkelijken)
Wond zorgvuldig reinigen onder de douche en/of met de natte non- woven gazen en/of uitspoelen m.b.v spuit (water of fysiologisch zout) (foto 2)
Verwijder met droge non- woven gazen overtollig vocht
Droog de omliggende huid
Breng de wondrandbeschermer aan (foto 3)
Knip het honingverband op maat zodat het binnen de wondranden valt (foto 4)
Zorg voor een optimaal contact met het wondbed (foto 6)
Breng een secundair verband aan dat is afgestemd op de hoeveelheid wondvocht (b.v. schuimverband, absorberend kompres) (foto 7)
Fixeer secundair verband zonodig (foto 8)

Werkwijze honingverband

Interessante link:
https://allergiesandyourgut.com/2018/07/01/manuka-honey-delicious-therapeutic/#more-6425  • Filters
Categorie: Honingverband
Leverancier: BiologiQ
Aantal maal bekeken: 11708

Antibacteriële Wondgel en Wound Dressing voor snellere weefselregeneratie.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider