Debridement is een fundamentele stap
bij het behandelen van alle
chronische en acute wonden.

Negatieve druktherapie
Hyperbare
zuurstoftherapie
compressietherapie
Compressietherapie uitgevoerd op de juiste manier kan de genezing van ulcus cruris bevorderen en de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren.
previous arrow
next arrow
Slider

Wondbehandelingen

TEK (Therapeutische Elastische Kous)


Bij lymfoedeem en mensen met spataders, oud trombose been of open benen is er een opeenhoping van vocht. Dit komt of omdat er teveel lymfvocht wordt "geproduceerd", of doordat er te weinig vocht wordt afgevoerd. In beide gevallen zal er vochtophoping zijn. De vochtproductie in de weefsels kan men remmen door de druk van buiten te verhogen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een verband of therapeutisch elastische kousen te dragen. De lymfafvoer kan soms verbeterd worden door bepaalde technieken als lymfdrainage, ademhalingsoefeningen en dergelijke echter drukverhoging door een TEK blijft ALTIJD nodig.


Het doel van de Therapeutisch Elastische Kous (TEK)
is oedeemvorming te voorkomen

 In de wereld van oedeembehandelaars is compressie een begrip. Over het belang van compressie is men het wel eens de manier waarop compressie gegeven wordt kan echter nog wel een variëren. Dit heeft ook veel te maken met de omstandigheden van de patiënt, zowel lichamelijk als de maatschappelijke en psychosociale. Al deze aspecten spelen een rol bij het kiezen van de juiste en meest effectieve methode van compressietherapie. Na een voortraject van zwachtels, MLD en /of limphapress, breekt het moment aan dat het behaalde resultaat kan worden behouden of nog verder verbeterd, door een Therapeutische Elastische Kous (TEK). 

Wanneer moet een tek gedragen worden?
Voor de nabehandeling van lymfoedeem zijn therapeutisch elastische kousen onmisbaar. In principe moet deze behandeling meestal levenslang worden voortgezet. Na de gecombineerde behandelfase voor lymfoedeem manuele lymfdrainage en zwachtelen wordt een therapeutisch elastische kous voorgeschreven. Deze zorgt ervoor dat het behaalde resultaat van manuele lymfdrainage en/of zwachtelen gehandhaafd blijft. Het is belangrijk een kous overdag altijd te dragen!!

Soorten therapeutische elastische kousen
Elastische kousen worden gebreid. Er worden vlakbrei en rondbreikousen onderscheiden.

Vlakbreikous 
Dit is een vorm van compressietherapie waarmee maximaal maatwerk kan worden geleverd en waarmee therapierendament en patiëntcomfort meer kans hebben. Deze kous wordt gebreid met een variabel aantal naalden. Afhankelijk van de grootte van de kous wordt het aantal naalden vergroot of verkleind. De elastische vezel, die in het breiwerk voor de druk zorgt, ligt hier losgelegd. Daardoor is de spanning op alle niveaus gelijk. De druk van de kous is degressief (aflopend naar boven). Als het breiwerk gereed is, wordt het dubbelgevouwen en worden de randen aan elkaar genaaid, waardoor een naad op de kuit ontstaat. Vlakbrei kousen zijn stijver, zodat ze vochtophoping in het been beter tegengaan. Maar ze zijn moeilijker aan te trekken.

Rondbreikous
Bij een rondbreikous is er rond naaldenbed waarbij de naalden niet kunnen meerderen en minderen zoals bij een valkbreikous. Het naaldenbed bestaat uit een vast aantal naalden. De enige manier om verschil in wijdte te krijgen voor bijvoorbeeld de kuit of het bovenbeen, is door de elastische breidraad, welke voor de spanning van de kous zal zorgen, strak of minder strak in het breiwerk mee te nemen. Door de elastische draad minder strak aan te trekken wordt zowel de spanning als de druk van de kous verlaagd.

Als men de rondbreikous naast een arm of een been legt, waarvoor hij bestemd is, dan zal men er zelden de exacte vorm van de arm of het been in herkennen. Dat is bij een vlakbreikous wel het geval.

De stifness (stijfheid) van de kous is anders door verschillen in het productieproces. Door beweging veranderd de omvang van een extremiteit, waardoor -afhankelijk van het meegeven van de kous- drukverandering optreedt. De drukverandering hangt af van het type koud, de verhouding tussen elastische en niet-elastische vezels en de productiemethode. Vooral bij de behandeling van lymfoedeem, ulcus cruris en een been waarin een oude trombose aanwezig is, dient een kous met hoge stiffness aangemeten te worden.

  • Filters