Wondproducten

Alginaatverbanden

Alginaat of alginaatverband wordt al ruim 50 jaar toegepast bij oppervlakkige en diepe exsuderende wonden. De werking van het verband is gebaseerd op de uitwisseling van calciumionen, gebonden aan het alginezuur in het verband, met de natriumionen in het wondvocht. Het vrijkomende calciumion zorgt voor de activiteit van prothrombine en bevordert daarmee de bloedstolling. Alginaat vormt een gel die het wondvocht opneemt. De gel laat gassen door en zorgt voor een optimaal wondmilieu. Door de gelvorming is er een goed contact met het hele wondbed, waardoor de absorberende en reinigende werking van het verband optimaal is. Het alginaatverband kan enkele dagen blijven zitten. Alginaat kan ook worden gebruikt bij een geïnfecteerde wond, maar doe dit altijd onder supervisie van een arts. Bacteriën en debris worden in de gel opgenomen, wat geurvorming voorkomt. Bij de verbandwisseling worden de bacteriën en debris verwijderd. In geval van toepassing bij een geïnfecteerde wond zal het verband vaker moeten worden gewisseld, soms tot één maal per dag.


Het effect van mannuronzuur of guluronzuur op de werking van alginaatverband

Alginaat wordt gewonnen uit bruin, gezuiverd zeewier. De celwand van dit zeewier bevat algin, dat bestaat uit alginezuren en zouten. Alginezuur is een meervoudig suiker (lineair polysaccharide), opgebouwd uit mannuronaat en guluronaat. De verhouding tussen deze twee zuren is bepalend voor de gelbindende eigenschappen en daarmee het absorbtievermogen van het alginaat.

Hoe deze verhouding is, hangt af van een aantal factoren:

  • de vindplaats en het soort algen dat gebruikt wordt
  • het deel van de plant dat gebruikt wordt
  • de tijd van het jaar dat er geoogst wordt


Bij de productie is het dus zaak deze factoren gelijk te houden om zo een constant product te maken.

Er kan zo ook bewust gekozen worden voor bepaalde verhoudingen en daarmee voor bepaalde producteigenschappen. Een verband op basis van algen met een hoog mannuronaatgehalte (b.v Algisite M en Suprasorb A) vormt relatief snel een gel met het wondvocht. Dit verband kan gemakkelijk en zonder resten achter te laten uit de wond worden verwijderd. Onder andere Kaltostat, Urgosorb en Klinderm bevatten een hoog gehalte aan guluronaat, dat alleen op het oppervlak van het verband een gel vormt en dat het wondvocht tussen de vezels opneemt. Dit verband heeft een groot absorbtievermogen.

De gelvorming is hier langzamer, waardoor bij het verwijderen vezels kunnen achterblijven in de wond. Deze kunnen echter gemakkelijk worden verwijderd door te spoelen met fysiologisch zout op lichaamstemperatuur. De alginaatverbanden bevatten soms alleen calciumalginaten en soms een mengeling van natrium en calciumalginaten. Bij het contact tussen natriumionen en het wondvocht worden calciumionen uitgewisseld met natriumionen. De vezels van het natriumalginaat absorberen grote hoeveelheden water, dat omgevormd wordt tot een gel. In een alginaat met een hoog mannuronaatgehalte zijn de calciumionen gemakkelijker beschikbaar dan in een alginaatverband met een hoog guluronaatgehalte.

Verschillen in uitvoering en werking
Alginaten zijn verkrijgbaar in verschillende vormen voor verschillende soorten wonden en toepassingen.
Ze zijn er als een vlies in verschillende maten voor oppervlakkig exsuderende wonden, en als tamponstreng voor diepere wonden.
Opname van het wondvocht kan op verschillende manieren plaatsvinden.
a. De vezels kunnen zelf wondvocht absorberen: het betreft dan een alginaatverband met een hoog gehalte aan mannuronzuur.
b. Het wondvocht wordt tussen de vezels opgeslagen: in dat geval betreft het een alginaatverband met een hoog gehalte aan guluronzuur.

Aanbrengen van Alginaat
De verschillende vormen waarin alginaatverband verkrijgbaar is, zijn geschikt voor verschillende toepassingen. Bij gebruik van een alginaatverband in de vorm van een vlies, wordt het materiaal in de vorm van de wond gevouwen. Het is belangrijk om geen verband over de wondrand te laten komen, om verweking van die wondrand te voorkomen (door gelvorming en wondvocht). De wond wordt losjes opgevuld met het materiaal, waarbij goed moet worden opgelet dat ook diepere delen en ondermijningen op deze manier worden gevuld om achterblijvend wondvocht te voorkomen. Hier kunnen namelijk micro-organismen gaan broeden. Voor diepere wonden is alginaatverband in de vorm van een tamponstreng geschikter. Trek de structuur, wanneer het een soort engelenhaar is, wat uit elkaar en vul de wond losjes op met het materiaal, ook weer tot aan de wondrand, maar niet er overheen (zie foto). Is het verband lintvormig, drapeer dit lint dan losjes in de wond tot aan de wondrand. Overlappende delen knipt men weg of vouwt men terug om maceratie van de wondranden en de omliggende huid te voorkomen. Er zijn alginaat- verbanden die zo geweven zijn, dat het vocht verticaal in de vezels opgenomen wordt, waardoor de wondranden droog blijven. In dat geval mag het alginaat de wondranden wel overlappen.

Afdekken van Alginaat
Alginaatverband wordt afgedekt met een secundair verband. Dit kan een gewoon gaasverband zijn. Bij sterk exsuderende wonden is hier wel een groter risico van maceratie. Bescherm de omliggende huid goed, bijvoorbeeld met een barrière­spray, en verwissel het secundaire verband regelmatig. Fixeer het verband vervolgens met volvlakfixatie. Bij gebruik van een schuimverband als secundair verband, kiest men het beste een soort met een hoog absorptievermogen. Bij een sterk exsuderende wond zijn de eerste dagen één of meer verbandwisselingen per dag nodig; na een paar dagen kan het verband enkele dagen blijven zitten. Als dagelijkse wondinspectie nodig is, gebruik dan geen duur schuim­verband, maar absorberende gaascompressen. Bij de inspectie kan het gaas worden verwijderd en het alginaat kan eventueel in de wond blijven en opnieuw worden afgedekt. Als de wond niet langer veel vocht afgeeft, kan ze verdrogen. Het is dan beter het alginaat met een folie af te dekken, of over te gaan op hydro-actief schuimverband. Regelmatige evaluatie en het bijhouden van een wondobservatielijst is belangrijk om de effecten van de wondzorg te evalueren.

Het verwijderen van het alginaatverband
Bij een normaal genezingsproces wordt het alginaat om de twee tot vier dagen verwisseld. Resten die eventueel achterblijven, kan men met fysiologisch zout op lichaamstemperatuur wegspoelen. Verwijder de vezels niet met de vingers of met een pincet, dit kan het nieuw gevormde weefsel beschadigen. Het kan geen kwaad om alginaatresten te laten zitten. Ze irriteren de wond niet en door hun structuur, die over­eenkomst vertoont met de structuur van de extracellulaire matrix van de huid, worden ze door middel van hydrolyse afgebroken.

Type wond: veel exsudaat (+++)

Toepassing:
decubitus,
ulcus cruris,
diabetisch ulcus,
schaaf / snijwonden,
1e en 2e graad brandwonden,
chirurgische wonden,
oncologische wonden,
trauma wonden.

 

  • Filters
  • Schakel naar raster layout
  • Schakel naar tabel layout
Leverancier: L&R
Aantal maal bekeken: 14744


Suprasorb A zorgt voor een schone wondsituatie bij sterk exsuderende wonden.

Leverancier: Essity
Aantal maal bekeken: 18539

Cutimed® Alginate absobeert wondvocht en creëert een vochtig wondmilieu.

Leverancier: AllweCare
Aantal maal bekeken: 6799

Biatain Alginate is een sterk absorberend alginaat verband.

Leverancier: BiologiQ
Aantal maal bekeken: 1644

Revamil Melginate is een sterk absorberend calciumalginaat wondverband geïmpregneerd met 100% zuivere medicinale multi-florale honing.

Leverancier: GDM
Aantal maal bekeken: 1267

NU-DERM™ Alginate Wound Dressing is een steriel, non-woven verband bestaand uit ‘high G’alginaat (alginaat met een hoog guluronzuurgehalte) en carboxymethylcellulose (CMC)-vezel. 

Leverancier: GDM
Aantal maal bekeken: 675

SILVERCEL™ NON-ADHERENT Hydro-Alginate Antimicrobial Dressing is een non-woven verbandbestaand uit alginaat, carboxymethylcellulose (CMC) en met zilver gecoate nylonvezels, met eenniet-klevende wondcontactlaag.