loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Wondbehandelingen

Debridement


Debridement is het verwijderen van de schadelijke invloeden van dood weefsel, om vervolgens granulatievorming te bevorderen. Om een goed debridement uit te voeren zijn er verschillende technieken die kunnen worden gebruikt.

Banner Debridement

We onderscheiden zes technieken voor debridement:

Autolytisch debridement

Bij autolytisch debridement wordt gebruik gemaakt van lichaamseigen enzymen en wondvocht. De wond wordt verbonden met een occulsief of semi-occlusief verband. De wond wordt hierdoor vochtig, zachter waardoor necrose uiteindelijk kan verweken. Hierdoor ontstaat een scheiding tussen gezond en niet-gezond weefsel. Hoewel de zelfreinigende werking van wonden zeer aantrekkelijk lijkt is het nadeel dat het proces traag kan werken. Daarnaast is vaak een vervelend macererend effect aanwezig op de wondranden zodat autolyse gestaakt moet worden. Een ander niet ondenkbaar gevaar is het ontstaan van levensbedreigende infecties onder het verband.

Biologisch debridement
Biologisch debridement wordt gedaan met levende organismen zoals maden. Met maden kunnen aanzienlijke hoeveel-heden necrose worden verwijderd. Vooral grijs/witte necrose en gele wonden kunnen gemakkelijk worden gereinigd om vervolgens granulatievorming te bevorderen. Met madenbehandeling kan een goed scheidingsvlak tussen dood en levend weefsel worden bereikt, en wordt beginnend granulatieweefsel niet iatrogeen beschadigd. Zwarte, droge necrose kan niet worden behandeld met maden (zie pagina over madentherapie). 

Chirurgisch debridement
Chirurgisch debridement gebeurt in de praktijk meestal met een scherpe lepel (curette) of mes. Het schoonschrapen van een wondbodem met een scherpe lepel wordt gedaan bij oppervlakkige natte necrose en om stolsel te verwijderen. De pijn is vaak de beperkende factor bij deze techniek. Debridement met het mes is geïndiceerd bij zwarte, droge necrose zoals bij decubitus vaak wordt gezien. Het nadeel van scherpe necrotectomie is dat gezond granulatieweefsel kan worden beschadigd als er geen goed snijvlak wordt verkregen. Het is beter om meerdere keren een beperkte necrotectomie te doen, dan teveel gezond wondweefsel te verwijderen.

Voor debridement en status na herhaald debridement


Enzymatisch debridement
Enzymen zijn lichaamseigen stoffen. Ze zijn overal in ons lichaam aanwezig en werkzaam. Ze hebben een regulerende functie. Geen enkel proces in ons lichaam kan verlopen zonder tussenkomst van enzymen. In alle lichaamscellen van alle organen zijn verschillende enzymen werkzaam. Onze spijsvertering, onze ademhaling, onze bloeddruk, onze nieren, alles werkt omdat er in alle organen en in elke cel van het lichaam enzymen werkzaam zijn, die de processen regelen.

Mechanisch debridement
Bij mechanisch debridement wordt gebruik gemaakt van niet-discrimiatieve krachten waarbij necrose wordt gescheiden van gezond weefsel. Hieronder valt ook de traditionele nat-droog behandeling. Waarbij natte gazen op de wond worden geplaatst, welke dan met kracht worden verwijderd indien deze droog zijn. Het is duidelijk dat hiermee niet alleen necrose, maar ook gezond weefsel wordt verwijderd. Wondspoeling is ook een vorm van mechanisch reinigen. Ook modernere behandelingen met bijvoorbeeld de verschillende hydro-jets die op de markt zijn behoren tot het mechanisch debridement.

Chemisch debridement
Chemisch debridement wordt tegenwoordig niet zoveel toegepast, omdat bij een geringe wondnecrose vaak teveel gezond weefsel wordt aangetast. Echter bij veel necrose is een korte behandeling (tot 4 weken) praktisch wel mogelijk. Netto zal het oplossend effect op de necrose dan groter zijn dan de schade die optreedt op gezonde weefsel. Eusol is veel gebruikt chemisch preparaat. Het nadeel van Eusol is dat het soms wel 3x per dag moet worden toegepast om effectief te zijn, waardoor verpleegkosten relatief hoog zijn.

Bron: Complexe en chronische wonden

  • Filters
Categorie: Debridement
Leverancier: L&R
Aantal maal bekeken: 6178

In het kader van de wondbedvoorbereiding gebruikt men Debrisoft® voor een snel, uiterst efficiënt, veilig en pijnloos debridement van oppervlakkige wonden en de huid rond de wond.

Categorie: Debridement
Leverancier: Medi Nederland
Aantal maal bekeken: 8005

Debridement is een belangrijk onderdeel voor wondgenezing. Medi Nederland BV is daar nu onlangs aan toegevoegd als leverancier, die het product ‘UCS debridement’ op de Nederlandse markt brengt.

Categorie: Debridement
Leverancier: Urgo Medical B.V.
Aantal maal bekeken: 9844

UrgoClean is een licht klevende, hydro-reinigend, absorberend verband.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider