In 2017 vielen voor het eerst meer dodelijke slachtoffers onder fietsers dan onder auto­mobilisten. Een kwart van de fietsslachtoffers verongelukte op een e-bike. Twee derde van alle fietsdoden was 65 jaar of ouder. Ook afgezet tegen de bevolkingsomvang is dit een relatief groot aandeel, aangezien deze groep de minste fietskilometers maakt. Maar ook jongeren zijn kwetsbaar op de fiets. Drie % van de dodelijke fietsslachtoffers was jonger dan 18 jaar, aldus de gegevens van het CBS. Valincidenten met verwondingen treden ook bij fietsende kinderen en jongeren op. Het gebruik van smartphones tijdens het fietsen is bij hen een aanzienlijke risicofactor.

Smartphone zorgt voor verwonding2


Jongeren die tijdens het fietsen druk zijn op hun smartphone vormen een grote risicogroep. Volgens de ANWB onderschatten jongeren het gevaar van fietsend smartphonegebruik. Er vallen steeds meer jonge kinderen van de fiets of er treden andere verwondingen op. Volgens het NIPO is bij 20% van de ongevallen met fietsers het smartphonegebruik van jongeren tussen de 12 en 24 jaar de oorzaak. Een derde van de jongeren van 12 t/m 21 jaar gebruikt tijdens het fietsen de smartphone. Het risico op een ongeval bij het lezen van tekstberichten is 25 keer zo hoog.

Is er sprake van een val van de fiets, dan wordt over het algemeen eerst de huisarts ingeschakeld. Gelukkig zien we dat de huisarts steeds meer een wonddeskundige inschakelt als er niet snel resultaat wordt geboekt bij een wond.

Casus
In deze casus is een jongen van 12 jaar van zijn fiets gevallen. Daarbij kwam de trapper van de fiets op zijn been en veroorzaakte een stevige wond op het linkerbeen, aan de laterale zijde van de kuit. De ouders hebben direct de huisarts gevraagd om de wond te behandelen. De huisarts heeft de wond schoongemaakt en gehecht. Na 10 dagen heeft de huisarts de hechtingen verwijderd. In de tussentijd mocht de jongen van de huisarts wel zijn dagelijkse dingen doen en kreeg hij niet het advies de wond te beschermen en deze niet nat te laten worden tijdens het douchen. De wond is daarna helaas gaan ontsteken en daardoor herstelde de wond onvoldoende. De ouders vertrouwden het niet en hebben de huisarts gevraagd om een wonddeskundige in te schakelen. Aan mij werd gevraagd om de wondbehandeling over te nemen.

Indicatie
Indicatiestelling is voor de zorgverzekeraar een voorwaarde voor vergoeding. Na de indicatie­stelling ben ik direct met de wondbehandeling gestart en heb met toestemming van de huisarts zelf het wondbeleid opgesteld. Ik heb met hem afgesproken hem op de hoogte te houden van het verloop, waarbij het doel was om te trachten binnen twee weken een verbetering te zien.
  
Wondbeleid
Wondbedpreparatie met behulp van een bio-­actieve, steriele en bacteriedodende vloeistof (AdvaCyn Gel) 2x 15 minuten. Daarna Betadine gaas geplaatst in de wond en contact gemaakt met de gele wondbodem. De wond is daarna afgedekt met een absorberend verband (Mepilex XT). De snelle absorptie van dit foamverband is nodig om het wondvocht niet in contact te laten komen met de gezonde huid. Het foamverband is gefixeerd met een folie (Kliniderm Xtrata wondfolie).

Oedeem
Om het oedeem te behandelen dat rond de wond aanwezig was heb ik Tubigrip gebruikt, wat dubbel wordt aangebracht. Hiermee is het oedeem duidelijk teruggebracht en daarmee een belemmerende factor aangepakt. Deze compressie is toegepast totdat de wond was gesloten. Het was mijn inschatting dat een jongen van 12 niet zo gemakkelijk therapietrouw zal zijn in het omhoog houden van zijn been, vandaar dat ik compressie gebruikte om het oedeem tegen te gaan. 

Deze casus laat zien dat niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren complicaties kunnen ontstaan die de wondgenezing belemmeren. En ook bij jongeren kan dus ingrijpen nodig zijn om infectie te bestrijden en de genezing weer op gang te laten komend.

© Foto's: Ronald Lau / NTVW

 

Casuïstiek door Ronald Lau

images/Casuistiek-RL-foto1.jpg

28-08-2015

Een jongen van 12 jaar valt van zijn fiets. Stevige wond op het linkerbeen door trapper.

28-08-2015
images/Casuistiek-RL-foto2.jpg

28-08-2015

28-08-2015
images/Casuistiek-RL-foto3.jpg

30-08-2015

30-08-2015
images/Casuistiek-RL-foto4.jpg

07-09-2015

07-09-2015
images/Casuistiek-RL-foto5.jpg

11-09-2015

Epithelisatie is duidelijk zichtbaar

11-09-2015
images/Casuistiek-RL-foto6.jpg

28-10-2015

De wond is gesloten

28-10-2015